settings icon
share icon
Klausimas

Kur Senajame Testamente pranašaujamas Kristaus atėjimas?

Atsakymas


Yra daugybė Senojo Testamento pranašysčių apie Jėzų Kristų. Kai kurie Rašto aiškintojai suskaičiavo šimtus pranašysčių apie Mesiją. Žemiau pateikiame pranašystes, kurios yra aiškiausios ir laikomos pačiomis svarbiausiomis.

Apie Jėzaus gimimą: Izaijo 7:14: „Pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu.“ Izaijo 9:6: „Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingas Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.“ Michėjo 5:2: „O tu, Efrata- Betliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils Tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas.“

Apie Jėzaus tarnystę ir mirtį: Zacharijo 9:9: „Linksmai džiūgauk, Siono dukra! Šauk, Jėruzalės dukra! Tavo karalius ateina pas tave. Jis teisus ir atneša išgelbėjimą, nuolankus ir joja ant asilo, ant asilės jauniklio.“ Psalmių 22:16-18: „Apspito mane šunys, nedorėlių gauja aplink mane. Jie pervėrė mano rankas ir kojas. Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. O jie žiūri ir stebi mane, drabužius mano dalijas, meta dėl mano apdaro burtą.“

Tikriausiai aiškiausia pranašystė apie Jėzų yra visas Izaijo 53 skyrius. Izaijo 53:3-7 yra ypač aiški pranašystė: „Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalią pažinęs; mes slėpėme nuo jo savo veidą, jis buvo paniekintas, ir mes jį nieku laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustu, Dievo ištiktu ir pažemintu.

Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos. Kaip avinėlis, vedamas pjauti, ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis neatvėrė savo burnos.“

„Septynesdešimt septynių“ pranašystė Danieliaus 9 skyriuje tiksliai išpranašavo datą, kada Jėzus, Mesijas, bus „nužudytas“. Izaijo 50:6 tiksliai apibūdina plakimą, kurį Jėzui reikėjo iškęsti. Zacharijo 12:10 pranašavo Mesijo „perdūrimą“, kuris įvyko po Jėzaus mirties ant kryžiaus. Būtų galima pateikti dar daug kitų pavyzdžių, bet turėtų užtekti šitų. Nėra jokių abejonių, kad Senasis Testamentas pranašauja Jėzaus kaip Mesijo atėjimą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kur Senajame Testamente pranašaujamas Kristaus atėjimas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries