settings icon
share icon
Klausimas

Ar mes turime mus saugojančius angelus?

Atsakymas


Mato 18:10 parašyta: „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą“. Šios eilutės kontekste frazė „vieno iš šitų mažutėlių“ gali reiškti tuos, kurie tiki Dievu (6 eil.) arba mažus vaikus (3-5 eil.). Tai raktinė ištrauka apie saugojančius angelus. Be abejonės geri angelai padeda saugoti (Danieliaus 6:20-23; 2 Karalių 6:13-17), atskleisti informaciją (Apaštalų darbų 7:52-53; Luko 1:11-20), parodyti kelią (Mato 1:20-21; Apaštalų darbų 8:26), parūpinti (Pradžios 21:17-20; 1 Karalių 19:5-7) ir patarnauti tikintiesiems (Hebrajams 1:14).

Klausimas yra, ar kiekvienas žmogus- kiekvienas tikintysis- turi jam paskirtą angelą. Senajame Testamente arkangelas (Mykolas) buvo paskirtas Izraelio tautai (Danieliaus 10:21; 12:1), tačiau niekur Šventajame Rašte neparašyta, kad angelas yra „paskirtas“ atskiriems žmonėms (kartais angelai buvo siunčiami pas konkrečius žmones, tačiau ten nieko neminima apie pastovų paskyrimą). Žydų tikėjimas apie saugančius angelus pilnai išsivystė laikotarpiu tarp Senojo ir Naujojo testamentų. Kai kurie ankstyvosios bažnyčios tėvai tikėjo, kad kiekvienas žmogus turėjo ne tik jam paskirtą gerą angelą, bet taip pat ir demoną. Įsitikinimas apie saugančius angelus egzistuoja jau ilgą laiką, tačiau nėra jokio aiškaus Šventojo Rašto pagrindo tuo tikėti.

Grįžtant prie Mato 18:10, žodis „jų“ graikų kalboje yra bendrinis įvardis ir kalba apie faktą, kad bendrai paėmus angelai tarnauja tikintiesiems. Šie angelai yra vaizduojami kaip tie, kurie visuomet stebi Dievo veidą, kad, kai atsiranda poreikis, išgirstų Jo nurodymus padėti tikinčiajam. Atrodo, kad šioje ištraukoje labiau kalbama apie tai, kad angelai stebi Tėvo veidą, o ne apie tai, kad jie saugo žmogų. Atrodo, kad aktyvi pagalba ir priežiūra ateina labiau iš Dievo, o ne iš angelų, kas atrodo teisinga, nes Jis vienas yra visažinis. Jis mato kiekvieną tikintįjį kiekvieną akimirką, ir tik Jis žino, kada vienam iš mūsų reikia angelo įsikišimo. Kadangi jie nuolatos stebi Jo veidą, Dievas gali juos naudoti padėti savo mažutėliams.

Skaitydami Šventąjį Raštą, mes negalime kategoriškai atsakyti į klausimą, ar kiekvienas tikintysis turi jį saugojantį angelą. Bet, kaip jau sakėme anksčiau, Dievas naudoja angelus, kurie mums patarnauja. Būtų teisinga pagal Raštą sakyti, kad Dievas juos naudoja taip pat kaip ir mus, t.y. Jam nereikia jų, kad Jis galėtų atlikti, ką yra suplanavęs, bet Jis vis tiek pasirenka naudoti mus ir juos (Jobo 4:18; 15:15). Galiausiai, nesvarbu, ar turime, ar neturime mums paskirto angelo, nes iš Dievo mes turime dar didesnį užtikrintumą: jeigu mes esame Jo vaikai per tikėjimą Kristumi, Jis veikia taip, kad visi dalykai mums išeitų į gerą (Romiečiams 8:28-30), Jėzus Kristus niekada mūsų nepaliks ir neapleis (Hebrajams 13:5-6). Jeigu mes turime visažinį, visagalį, mylintį Dievą, ar mums tikrai svarbu, ar ribotas mus saugantis angelas yra su mumis?

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar mes turime mus saugojančius angelus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries