settings icon
share icon
Klausimas

Kas atsitiko sandoros skryniai?

Atsakymas


Klausimas, kas atsitiko sandoros skryniai, jau ilgą laiką žavi teologus, Biblijos studentus ir archeologus. Aštuonioliktaisiais savo valdymo metais, Judo karalius Jozuė įsakė sandoros skrynios prižiūrėtojams sugrąžinti ją į šventyklą Jeruzalėje (2 Kronikų 35:1-6; taip pat žr. 2 Karalių 23:21-23). Tai yra paskutinė sandoros skrynios vieta minima Šventajame Rašte. Po keturiasdešimties metų, Babilono karalius Nebukadnecaras užėmė Jeruzalę ir įsilaužė į šventyklą. Praėjus mažiau nei dešimčiai metų, jis sugrįžo, pasiėmė viską, kas buvo likę šventykloje, ir sudegino miestą iki pamatų. Tai kas gi nutiko Sandoros skryniai? Ar Nebukadnecaras ją paėmė? Ar ji buvo sunaikinta kartu su miestu? Ar ji buvo paimta ir saugiai paslėpta, kaip kad neabejotinai buvo padaryta, kai Egipto faraonas Šešonkas užpuolė šventyklą, valdant Saliamono sūnui Roboamui? („Neabejotinai" nes, jeigu Šešonkas būtų paėmęs skrynią, Jozuė neprašytų levitų ją sugrąžinti. Jeigu arka buvo Egipte- pagal „Dingusios Sandoros skrynios ieškotojai" istoriją-, tuomet levitai jos neturėtų ir negalėtų grąžinti.)

Kanonui nepriklausančioję antroje Makabiejų knygoje rašoma, kad prieš Babilono įsiveržimą, Jeremijas, „gavęs dievišką apreiškimą, įsakė, kad Padangtė ir Skrynia su juo eitų <...> jis užlipo ant kalno, į kurį Mozė buvo užžengęs ir nuo kurio buvo pamatęs Dievo pažadėtą paveldą (t.y. Nebojo kalnas; taip pat žr. Pakartoto Įstatymo 34:1-4). Kai Jeremijas ten atvyko, jis „rado vietą oloje ir, įnešęs į ją Padangtę, Skrynią ir smilkalų aukurą, užtaisė angą" (2:4-5). Tačiau „Keletas žmonių, einančių iš paskos, užkopė norėdami pažymėti taką, bet olos rasti negalėjo. Jeremijas, apie tai išgirdęs, juos išbarė: 'Ta vieta turi likti nežinoma, – jis tarė, – kol Dievas vėl nesurinks savo tautos ir neparodys jiems savo gailestingumo. Tuomet VIEŠPATS atskleis visus tuos dalykus, ir VIEŠPATIES šlovė bei debesis bus matomi lygiai taip, kaip pasirodė virš Mozės ir kai Saliamonas meldėsi, kad ta Vieta būtų garbingai pašventinta'." (2:6-8). Nėra žinoma, ar šis iš netiesioginių šaltinių (žr. 2:1) paimtas pasakojimas yra tikslus. Net jeigu jis yra tikslus, mes to nesužinosime iki tol, kol Viešpats sugrįš, kaip ir parašyta pasakojime.

Viena iš kitų teorijų apie dingusią sandoros skrynia yra rabių Shlomo Goren ir Yehuda Getz teigimas, jog sandoros skrynia yra paslėpta po šventyklos kalnu, ir Nebukadnecaras nespėjo jos pavogti. Deja, ant šventyklos kalno dabar stovi Uolos kupolas, islamo šventa vietovė, ir vietinė musulmonų bendruomenė neleidžia ten kasinėti. Taigi mes negalime sužinoti, ar rabiai Shlomo Goren ir Yehuda Getz yra teisūs.

Tyrinėtojas Vendyl Jones ir kiti tiki, jog artefaktas rastas tarp Negyvosios jūros ritinių (Dead Sea Scrolls), paslaptingas "Varinis ritinys" iš Qumran urvo 3, yra tam tikras lobio žemėlapis, kuriame pavaizduotos keletas brangenybių, paimtų iš šventyklos prieš babiloniečiam atvykstant, vietų; tarp jų ir sandoros skrynios vieta. Dar nežinome, ar tai yra tiesa, nes kol kas dar niekam nepavyko žemėlapyje atpažinti visų geografinių orientyrų. Įdomu tai, kad kai kurie mokslininkai spekuliuoja, jog Varinis ritinys gali būti būtent tas įrašas, minimas 2 Makabiejų 2:1 ir 4 skyriuose, kuriuose aprašoma, kaip Jeremijas slėpė skrynią. Nors tai yra įdomi spekuliacija, tačiau ji lieka nepagrįsta.

Buvęs „Ekonomisto" („The Economist") rytų Afrikos žurnalistas, Graham Hancock, 1992 išleido knygą pavadinimu „Ženklas ir antspaudas: dingusios sandoros skrynios paieška" („The Sign and the Seal: The Quest for the Lost Ark of the Covenant"), kurioje įrodinėja, jog skrynia buvo patalpinta Šv. Marijos iš Siono bažnyčioje Aksume, senoviniame Etijopijos mieste. Tyrinėtojas Robert Cornuke iš B.A.S.E. instituto taip pat tiki, jog skrynia dabar yra Aksumo mieste. Tačiau niekas jos dar nerado. Panašiai archeologas Michael Sanders tiki, jog skrynia yra paslėpta senovinėje egiptiečių šventykloje, esančioje izraeliečių kaimelyje- Djaharya . Tačiau jis jos dar ten nerado.

Pasak abejonių keliančią airių tradiciją, skrynia yra užkasta po Taros kalva Airijoje. Kai kurie mokslininkai tiki, jog ši tradicija yra „puodo su auksu vaivorykštės gale" legendos šaltinis. Dar mažiau tikimi yra Ron Wyatt ir Tom Crotser teiginiai. Wyatt teigia matęs dingusią sandoros skrynią užkastą po Kaukolės kalnu. Croster teigia matęs skrynią ant Pisgos kalno, netoli Nebojo kalno. Abu šie vyrai yra menkai vertinami archeologų bendruomenėje, ir nei vienas iš jų nesugebėjo pateikti rimtų įrodymų, patvirtinančių jų teiginius.

Taigi sandoros skrynia išlieka dingusi, ir tik Dievas žino, kur ji yra. Ir toliau įdomios teorijos, panašios į aukščiau pateiktas, yra siūlomos, tačiau vis dar reikia surasti pačią skrynią. 2 Makabiejų knygos autorius gali būti teisus, tačiau iki tol, kol Viešpats sugrįš, mes nesužinosime, kas atsitiko sandoros skryniai.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas atsitiko sandoros skryniai?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries