settings icon
share icon
Klausimas

Kodėl Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra svarbus?

Atsakymas


Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra svarbus dėl keleto priežasčių. Visų pirma, tai liudija begalinę Dievo jėgą. Tikėti prisikėlimu reiškia tikėti Dievu. Jeigu Dievas egzistuoja, ir jeigu Jis sukūrė visatą ir yra virš visko valdžioje, tuomet Jis turi galią prikelti iš numirusių. Jeigu Jis tokios galios neturi, tuomet Jis nėra mūsų tikėjimo ir garbinimo vertas Dievas. Tik Tas, kuris sukūrė gyvenimą, gali jį atstatyti po mirties, tik Jis gali visiškai pakeisti baisią mirtį, ir tik Jis gali panaikinti mirties geluonį ir pasiekti pergalę prieš kapą (1 Korintiečiams 15:54-55). Prikeldamas Jėzų iš kapo, Dievas parodė visišką savo suverenumą gyvenimui ir mirčiai.

Antra, Jėzaus prisikėlimas yra žmonių prisikėlimo liudijimas, kuris yra vienas iš krikščioniško tikėjimo pagrindų. Priešingai negu kitos religijos, krikščionybė turi pradininką, kuris peržengia mirtį ir pažada, kad Jo pasekėjai galės padaryti tą patį. Visos kitos religijos buvo pradėtos žmonių ir pranašų, kurių visų galas yra kape. Būdami krikščionys, mes randame paguoda fakte, kad Dievas tapo žmogumi, mirė už mūsų nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė. Kapas negalėjo Jo išlaikyti. Jis šiandien yra gyvas ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje danguje.

1 Korintiečiams 15 skyriuje Paulius detaliai paaiškina Kristaus prisikėlimo svarbą. Kai kurie Korinto mieste netikėjo prisikėlimu iš numirusių, ir šiame skyriuje Paulius pateikė šešias pražūtingas pasekmes, su kuriomis susidurtume, jeigu prisikėlimo iš tikrųjų nebūtų: 1) Nebūtų jokio tikslo skelbti Kristų (14 eil.); 2) tikėjimas Kristumi būtų nereikalingas (14 eil.); 3) visi prisikėlimo liudytojai ir skelbėjai būtų melagiai (15 eil.); 4) niekas nebūtų atpirktas iš nuodėmės (17 eil.); 5) visi buvę tikintieji pražūtų (v.18); 6) krikščionys būtų labiausiai apgailėtini žmonės visame pasaulyje (19 eil.). Bet Kristus tikrai prisikėlė iš mirties ir yra „prikeltas iš numirusių- pirmas iš užmigusiųjų“ (20 eil.), tuo patvirtindamas, kad ir mes prisikelsime.

Dievo įkvėptas Šventasis Raštas garantuoja, kad tikintieji prisikels, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą pasiimti savo Kūno (Bažnyčios). Tokia viltis ir užtikrintumas skamba pergalės giesmėmis, kaip Paulius rašo 1 Korintiečiams 15:55: “Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė?“

Kaip gi šios eilutės yra susijusios su prisikėlimo svarbumu? Paulius atsako: „...žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje“ (58 eil.). Jis primena, kad žinodami, jog būsime prikelti ir turėsime naują gyvenimą, mes galime iškęsti persekiojimus ir pavojus dėl Kristaus (29-31 eil.), taip kaip Jis iškentė. Mes galime sekti pavyzdžiais tūkstančių žmonių, mirusių dėl tikėjimo, kurie su džiaugsmu išmainė savo žemiškuosius gyvenimus į amžiną gyvenimą, kurį gaus prisikėlime.

Prisikėlimas- tai triumfuojanti ir šlovinga pergalė tikinčiajam. Jėzus Kristus mirė, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė, kaip parašyta Rašte. Ir Jis vėl sugrįš! Mirę Kristuje bus vėl prikelti, o tie, kurie dar yra gyvi, Jo atėjimo metu bus pakeisti ir gaus naujus, pašlovintus kūnus (1 Tesalonikiečiams 4:13-18). Kodėl Jėzaus Kristaus prisikėlimas svarbus išgelbėjimui? Tai parodo, kad Dievas priėmė Jėzaus auką už mus. Tai įrodo, kad Dievas turi galią prikelti mirusius. Tai garantuoja, kad tie, kurie tiki Kristumi, nepasiliks mirę, bet bus prikelti amžinam gyvenimui. Tai yra mūsų palaminta viltis!

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kodėl Jėzaus Kristaus prisikėlimas yra svarbus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries