settings icon
share icon
Klausimas

Ar Jėzus Kristus tikrai prisikėlė?

Atsakymas


Šventasis Raštas pateikia įtikinamus įrodymus, jog Jėzus Kristus iš tikrųjų prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas aprašytas Mato 28:1-20; Morkaus 16:1-20; Luko 24:1-53; ir Jono 20:1-21:25. Prisikėlęs Kristus taip pat pasirodė Apaštalų darbų knygoje (Apaštalų darbai 1:1-11). Šios ištraukos pateikia keletą “įrodymų”, kad Kristus prisikėlė. Vienas iš įrodymų- akivaizdus pokytis Jėzaus mokiniuose. Išsigandusių, besislapstančių vyrų grupė tapo stipriais ir drąsiais liudytojais, skelbiančiais evangeliją visame pasaulyje. Kas dar galėtų paaiškinti šį pokytį, jeigu ne prisikėlusio Jėzaus pasirodymas mokiniams?

Kitas įrodymas- tai apaštalo Pauliaus gyvenimas. Kas pakeitė bažnyčios persekiotoją į bažnyčios apaštalą? Pokytis įvyko, kai kelyje į Damaską Pauliui pasirodė prisikėlęs Kristus (Apaštalų darbų 9:1-6). Dar vienas įtikinantis įrodymas yra tuščias kapas. Jeigu Kristus neprisikėlė, tai kur tuomet buvo Jo kūnas? Jėzaus mokiniai ir kiti matė kapą, kuriame Jėzus buvo palaidotas. Tačiau kai jie sugrįžo, Jėzaus kūno ten nebebuvo. Angelai skelbė, jog Jis buvo prikeltas iš mirusių, kaip ir buvo žadėta (Mato 28:5, 9, 16-17; Morkaus 16:9; Luko 24:13-35; Jono 20:19, 24, 26-29; 21:1-14; Apaštalų darbų 1:6-8; 1 Korintiečiams 15:5-7).

Jėzaus prisikėlimą taip pat įrodo tai, kad apaštalai tai labai sureikšmino. Pagrindinė Biblijos ištrauka apie Kristaus prisikėlimą yra 1 Korintiečiams 15 skyrius. Šiame skyriuje apaštalas Paulius paaiškina, kodėl yra svarbu suprasti ir tikėti Jėzaus prisikėlimu. Prisikėlimas yra svarbus dėl šių priežasčių: 1) Jeigu Jėzus nebuvo prikeltas iš mirties, tikintieji taip pat nebus prikelti (1 Korintiečiams 15:12-15). 2) Jeigu Jėzus nebuvo prikeltas iš mirties, Jo auka už nuodėmes nebuvo užtektina (1 Korintiečiams 15:16-19). Jėzaus prisikėlimas įrodė, jog Jėzaus mirtis buvo Dievui priimtina auka už mūsų nuodėmes. Jeigu Jis būtų paprasčiausiai miręs ir neprisikėlęs, tai įrodytų, jog Jo auka nebuvo užtektina. To pasekoje tikintiesiems nebūtų atleistos nuodėmės ir jie visi liktų mirę po mirties (1 Korintiečiams 15:16-19), amžinasis gyvenimas neegzistuotų (Jono 3:16). „Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių- pirmasis iš užmigusiųjų (1 Korintiečiams 15:20).

Šventajame Rašte aiškiai rašoma, jog tikintieji Jėzumi Kristumi bus prikelti amžinam gyvenimui taip, kaip buvo prikeltas Jėzus (1 Korintiečiams 15:20-23). 1 Korintiečiams 15 taip pat moko, kad Kristaus prisikėlimas įrodo Jo pergalę prieš nuodėmę ir tuo suteikia mums galią gyventi pergalingus prieš nuodėmę gyvenimus (1 Korintiečiams 15:24-34). Šiame skyriuje apibūdinami šlovingi kūnai, kuriuos mes gausime, kai prisikelsime (1 Korintiečiams 15:34-49). Taip pat rašoma, kad dėl Jėzaus prisikėlimo, visi, kurie Juo tiki, turės pergalę prieš mirtį (1 Korintiečiams 15:50-58).

Kokia nuostabi Jėzaus Kristaus prisikėlimo žinia! “Todėl mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje“ (1 Korintiečiams 15:58). Pagal Bibliją Jėzaus prisikėlimas yra tikras įvykis. Biblijoje rašoma apie Kristaus prisikėlimą, apie tai, kad buvo 400 liudininkų, ir kad istorinis Jėzaus Kristaus prisikėlimas buvo krikščioniškos doktrinos pagrindas.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Jėzus Kristus tikrai prisikėlė?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries