settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie pandemines ligas?

Atsakymas


Įvairių pandeminių ligų, tokių kaip ebola ar korona virusas, protrūkiai, daugeliui iškelia klausimą, kodėl Dievas leidžia- arba galbūt net sukelia- pandemines ligas, ir ar tokios ligos yra paskutiniųjų laikų ženklas. Biblijoje, ypač Senajame Testamente, aprašoma daugybė atvejų, kuomet Dievas siuntė marą ir ligas savo žmonėms bei savo priešams, kad parodytų savo galią (Išėjimo 9:14, 16). Jis naudojo marą Egipte, kad priverstų faraoną paleisti izraelitus iš vergovės, o savo žmones nuo to maro apsaugojo (Išėjimas 12:13; 15:26); taip parodydamas savo suverenumą ir valdžią virš ligų ir kitų nelaimių.

Dievas taip pat savo žmones perspėjo dėl nepaklusnumo pasekmių, į kurias įėjo ir marai (Kunigų 26:21, 25). Biblijoje skaitome, kad dėl žmonių nepaklusnumo Dievas sunaikino 14 700 žmonių ir kitoje situacijoje 24 000 žmonių (Skaičių 16:49 ir 25:9). Po to, kai Dievas davė Mozės įstatymą, Jis įsakė žmonėms jo laikytis, nes kitaip jie kentės dėl daugybės nelaimių, viena iš jų net panaši į Ebolą: „Viešpats baus tave drugiu... [kuris] persekios tave iki pražūsi“ (Pakartoto įstatymo 28:22). Čia pateikėme tik keletą iš daugybės pavyzdžių, kuomet Dievas siuntė marus ir ligas.

Kartais sunku įsivaizduoti mūsų mylintį ir gailestingą Dievą, rodantį tokį kerštą ir pyktį savo žmonėms. Bet Dievo bausmės tikslas visuomet yra atgaila ir atstatymas. 2 Korintiečiams 7:13-14 Dievas sakė Saliamonui: „Jei nebus lietaus arba jei leisiu skėriams naikinti krašto augalus, arba siųsiu marą savo tautai ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.“ Čia mes matome, kad Dievas nelaimę naudoja artindamas žmones prie savęs, kad jie atgailautų ir norėtų ateiti pas Jį kaip vaikai pas savo dangišką Tėvą.

Naujajame Testamente Jėzus gydė „visas žmonių ligas bei negalias“, taip pat ir marus tose vietose, kuriose Jis lankėsi (Mato 9:35; 10:1; Morkaus 3:10). Taip, kaip Dievas pasirinko naudoti marus ir ligas, kad parodytų savo galią Izraelitams, Jėzus gydė, tuo parodydamas tą pačią galią ir patvirtindamas, jog Jis tikrai yra Dievo Sūnus. Jis tą pačią gydymo galią davė savo mokiniams, kad patvirtintų jų tarnystę (Luko 9:1). Dievas ir toliau leidžia plisti įvairioms ligoms dėl savo tikslų, bet kartais ligos, net ir pasaulinės pandemijos, yra tiesiog gyvenimo puolusiame pasaulyje pasekmė. Nėra kaip nustatyti, ar pandemija turi konkrečią dvasinę priežastį, bet mes žinome, kad Dievas yra suverenus ir viską kontroliuoja (Romiečiams 11:36); ir pasirūpins, kad mylintiems Dievą ir tiems, kurie Jį pažįsta, viskas išeitų į gerą (Romiečiams 8:28).

Ebolos ir korona viruso plitimas yra tik mažas pavyzdys pandemijų, kurias žmonės patirs paskutiniaisiais laikais. Jėzus kalbėjo apie marus ateityje, kurie susiję su paskutiniosiomis dienomis (Luko 21:11). Apreiškimo knygos 11 skyriuje aprašyti liudytojai turės galią „ištikti žemę bet kokia neganda, kada tik panorės“ (Apreiškimo 11:6). Septyni angelai paleis septynis marus, kurie bus dalis paskutinių griežtų bausmių, aprašytų Apreiškimo 16 skyriuje.

Pandeminių ligų pasirodymas gali būti, bet gali ir nebūti susijęs su konkrečia Dievo bausme už nuodėmę. Tai paprasčiausiai gali būti gyvenimo puolusiame pasaulyje pasekmė. Kadangi niekas nežino, kada Jėzus sugrįš, mes turi būti labai atsargūs, sakydami, kad visuotinės pandemijos yra įrodymas, jog gyvename paskutiniaisiais laikais. Tiems, kurie nepažįsta Jėzaus Kristaus kaip Gelbėtojo, liga turėtų būti priminimas, jog gyvenimas šioje žemėje yra gležnas ir jį galima bet kada prarasti. Nors pandemijos yra labai baisios, pragaras bus dar baisesnis. Tačiau krikščionis, dėl Kristaus kraujo, pralieto ant kryžiaus, turi išgelbėjimo užtikrintumą ir amžinybės viltį (Izaijo 53:2; 2 Korintiečiams 5:21; Hebrajams 9:28).

Kaip krikščionis turėtų reaguoti į pandemijas? Pirmiausia, nepanikuoti. Dievas yra valdžioje. Biblijoje apie 300 kartų įvairiais būdais sakoma „nebijok“. Antra, būti išmintingiems. Imkitės protingų priemonių apsisaugoti nuo kontakto su liga, apsaugoti ir pasirūpinti savo šeima. Trečia, ieškoti tarnystės progų. Kai žmonės bijo prarasti gyvybę, jie dažnai yra labiau linkę kalbėti apie amžinybę. Dalinkitės evangelija drąsiai ir su užuojauta, visuomet kalbėdami tiesą meilėje (Efeziečiams 4:15).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie pandemines ligas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries