settings icon
share icon
Klausimas

Ar mormonizmas yra kultas? Kuo mormonai tiki?

Atsakymas


Joseph Smith mormonų religiją (mormonizmą), kurios pasekėjai yra vadinami mormonais arba pastarųjų dienų šventaisiais, įkūrė mažiau nei prieš du šimtus metų. Jis tvirtina gavęs asmeninį apreiškimą iš Dievo Tėvo ir Jėzaus Kristaus, kuriame jam buvo pasakyta, jog visos bažnyčios ir jų tikėjimo išpažinimai yra pasibjaurėjimas. Tuomet Joseph Smith pradėjo naują religiją, kuri tvirtina esą „vienintelė tikra bažnyčia šioje žemėje“. Problema yra ta, kad mormonizmas prieštarauja, pakeičia ir praplėčia tai, kas yra Biblijoje. Krikščionys neturi jokio pagrindo manyti, jog Biblija nėra teisinga arba pakankama. Pilnai tikėti Dievu reiškia tikėti Jo Žodžiu, ir kad visas Raštas yra Dievo įkvėptas- Jis yra iš Dievo (2 Timotiejui 3:16).

Mormonai tiki, jog yra ne vienas, bet keturi Dievo įkvėpto žodžio šaltiniai. 1) Biblija, jeigu ji yra teisingai išversta. Jie ne visada aiškiai apibrėžia, kurios eilutės nėra teisingai išverstos. 2) „Mormonų knyga“, kurią išvertė Smith ir išleido 1830 metais. Smith šią knygą vadino “pačia teisingiausia knyga” šioje žemėje ir teigė, jog, jeigu žmogus laikysis šios knygos nurodymų, ji priartins žmogų prie Dievo arčiau negu bet kokia kita knyga. 3) “Doktrinos ir sandoros”- knyga sudaryta iš modernių apreiškimų rinkinio apie „Jėzaus Kristaus bažnyčią, kai ji buvo atstatyta“. 4) „Didelės kainos perlas“- tai knyga, kuri, pasak mormonų, „paaiškina“ doktrinas ir mokymus, kurie buvo prarasti ir neįtraukti į Bibliją, ir prideda naujos informacijos apie žemės sukūrimą.

Štai ką mormonai tiki apie Dievą: Jis ne visada buvo pati galingiausia visatos būtybė, bet įgijo savo statusą teisingai gyvendamas ir nuolatos stengdamasis. Jie tiki, kad Dievas Tėvas turi „kūną ir kaulus, tokius pačius kaip žmogaus“. Nors šiuolaikiniai mormonų lyderiai tai atmetė, Brigham Young mokė, kad Adomas buvo Dievas ir Jėzaus Kristaus tėvas. Tačiau krikščionys žino, jog, priešingai mormonų mokymui, yra tik vienas tikras Dievas (Pakartoto įstatymo 6:4; Izaijo 43:10; 44:6-8). Dievas visada egzistavo ir visada egzistuos (Pakartoto įstatymo 33:27; Psalmių 90:2; 1 Timotiejui 1:17). Dievas nebuvo sukurtas, Jis yra Kūrėjas (Pradžios 1; Psalmių 24:1; Izaijo 37:16). Jis yra tobulas ir nėra Jam lygiu (Psalmių 86:6; Izaijo 40:25). Dievas Tėvas nėra žmogus ir niekada nebuvo žmogumi (Skaičių 23:19; 1 Samuelio 15:29; Ozėjo 11:9). Jis yra Dvasia (Jono 4:24) ir Dvasia neturi kūno ir kaulų (Luko 24:39).

Mormonai tiki, jog yra skirtingi pomirtinės karalystės lygiai. Kur žmonės pateks priklauso nuo to, kuo jie tiki ir ką daro šiame gyvenime. Tačiau Biblijoje parašyta, kad po mirties mes pateksime į dangų arba į pragarą, priklausomai nuo to, ar mes tikėjome Jėzumi Kristumi kaip mūsų Viešpačiu ir Gelbėtoju. Mums, tikintiesiems, atskirimas nuo kūno reiškia buvimą su Viešpačiu (2 Korintiečiams 5:6-8). Netikintieji yra nusiunčiami į pragarą arba mirties vietą (Luko 16:22-23). Kai Jėzus sugrįš į žemę, mes gausime naujus kūnus (1 Korintiečiams 15:50-54). Tikintiesiems bus sukūrti nauji dangūs ir žemė (Apreiškimo 21:1), o netikintieji bus įmesti į negęstantį ugnies ežerą (Apreiškimo 20:11-15). Po mirties nėra antro šanso išgelbėjimui (Hebrajams 9:27).

Mormonų vadovai mokė, jog Jėzaus įsikūnijimas tai fizinių Dievo Tėvo ir Marijos santykių pasekmė. Mormonai tiki, jog Jėzus yra dievas, bet bet kuris žmogus gali tapti dievu. Mormonizmas moko, jog išgelbėjimas gali būti įgyjamas per tikėjimą ir gerus darbus. Krikščionys visais laikais mokė, jog niekas negali tapti Dievu- tik Jis yra šventas (1 Samuelio 2:2). Mes galime tapti šventi Dievo akyse per tikėjimą Juo (1 Korintiečiams 1:2). Jėzus yra viengimis Dievo Sūnus (Jono 3:16), kuris vienintelis gyveno nepriekaištingai ir be nuodėmės. Dabar Jėzui suteikta aukščiausia garbės vieta danguje (Hebrajams 7:26). Jėzus ir Dievas yra tokios pačios dievybės. Jėzus yra vienintelis, kuris egzistavo prieš fizinį gimimą (Jono 1:1-8; 8:56). Jėzus atidavė save už mus kaip auką, Dievas Jį prikėlė iš numirusių ir vieną dieną visi išpažins, kad Jėzus Kristus yra Viešpats (Filipiečiams 2:6-11). Jėzus mokė, kad nepateksime į dangų dėl savo gerų darbų, tik tai per tikėjimą Juo (Mato 19:26). Mes visi nusipelnėme amžinos bausmės už mūsų nuodėmes, bet Dievo nesibaigianti meilė ir malonė mums parūpino išeitį. „Atpildas už nuodėmę- mirtis, o Dievo dovana- amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ (Romiečiams 6:23).

Mes aiškiai matome, kad yra tik vienas būdas būti išgelbėtiems- pažinti Dievą ir Jo Sūnų Jėzų (Jono 17:3). Tai neįvyksta per mūsų darbus, bet per tikėjimą (Romiečiams 1:17; 3:28). Mes galime gauti šią dovaną nesvarbu, kas mes esame, ir ką mes padarėme (Romiečiams 3:22). “Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti” (Apaštalų darbų 4:12).

Nors mormonai dažniausiai yra draugiški ir malonūs žmonės, jie yra suklaidinti netikros religijos, kuri iškreipia Dievo natūrą, Jėzaus Kristaus asmenį ir išgelbėjimo būdą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar mormonizmas yra kultas? Kuo mormonai tiki?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries