settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie mirties bausmę?

Atsakymas


Pagal Senojo Testamento įstatymą žmonės turėjo būti baudžiami mirtimi dėl įvairių dalykų: žmogžudystės (Išėjimo 21:12), pagrobimo (Išėjimo 21:16), lytinių santykių su gyvūnais (Išėjimo 22:19), paleistuvystės (Kunigų 20:10), homoseksualumo (Kunigų 20:13), būvimo netikru pranašu (Pakartoto įstatymo 13:5), prostitucijos ir išprievartavimo (Pakartoto įstatymo 22:4), ir keleto kitų nusikaltimų. Tačiau Dievas dažnai parodė savo malonę, kai kas nors nusipelnydavo mirties bausmės. Dovydas įvykdė žmogžudystę ir paleistuvavo, bet Dievas nepareikalavo, kad jo gyvybė būtų atimta (2 Samuelio 11:1-5,14-17; 2 Samuelio 12:13). Galų gale bausmė už kiekvieną nuodėmę turėtų būti mirtis, nes nuodėmės alga yra mirtis (Romiečiams 6:23). Dėkui Dievui, kad Jis parodė savo meilę ir mūsų nepasmerkė (Romiečiams 5:8).

Kai fariziejai atvedė pas Jėzų moterį, kuri buvo sugauta paleistuvaujant, ir paklausė Jo, ar ta moteris turėtų būti užmėtyta akmenimis, Jėzus atsakė: “Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį” (Jono 8:7). Ši eilutė neturėtų būti naudojama paremti nuomonei, kad Jėzus buvo prieš mirties bausmes visais atvejais. Jėzus paprasčiausiai atskleidė fariziejų veidmainiškumą. Fariziejai norėjo sugauti Jėzų laužant Senojo Testamento įstatymą. Jiems nerūpėjo, ar ta moteris bus nubausta, ar ne (o kur buvo vyras, kuris taip pat paleistuvavo?). Dievas yra Tas, kuris įsteigė mirties bausmę: “Kas pralieja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą” (Pradžios 9:6). Kai kuriose situacijose Jėzus būtų už mirties bausmes. Jėzus taip pat parodydavo malonę, kai turėjo būti įvykdoma mirties bausmė (Jono 8:1-11). Apaštalas Paulius pilnai sutiko, jog valdžia turi teisę vykdyti mirties bausmę (Romiečiams 13:1-7).

Koks turėtų būti krikščionio požiūris į mirties bausmę? Visų pirma, mums svarbu prisiminti, jog Dievas įsteigė mirties bausmę savo Žodyje. Taigi būtų neteisinga galvoti, jog mes galime įsteigti aukštesnį standartą. Dievui priklauso aukščiausias standartas- Jis yra tobulas. Šis standartas galioja ne tik mums, bet ir Jam. Taigi Jis mus neapsakomai myli ir mums teikia neapsakomą gailestingumą. Mes taip pat matome, kad Jo kerštas yra neapsakomas ir viskas yra tobulame balanse.

Antra, mes taip pat turime pripažinti, jog Dievas suteikė valdžiai autoritetą nuspręsti, kada mirties bausmė turėtų būti įvykdoma (Pradžios 9:6; Romiečiams 13:1-7). Būtų nebibliška teigi, jog Dievas yra prieš mirties bausmę visose situacijose. Krikščionys neturėtų džiaugtis, kai mirties bausmė yra skiriama, tačiau tuo pačiu metu krikščionys neturėtų kovoti prieš valstybės teisę skirti mirties bausmę tiems, kurie įvykdė pačius baisiausius nusikaltimus.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie mirties bausmę?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries