settings icon
share icon
Klausimas

Kas buvo milžinai?

Atsakymas


Milžinai buvo Dievo sūnų ir žmonių dukrų lytinių santykių pasekoje gimę palikuonys, aprašyti Pradžios 6:1-4. Yra daug diskusijų dėl „Dievo sūnų“ tapatybės. Mūsų nuomone, „Dievo sūnūs“ buvo nupuolę angelai (demonai), kurie poravosi su žmonių moterimis, arba apsėdo vyrus, kurie tada poravosi su moterimis. Iš šių sąjungų atsirado palikuonys, milžinai, kurie buvo galiūnai, senovėje garsūs vyrai (Pradžios 6:4).

Kodėl demonai tai darytų? Biblija mums neduoda konkretaus atsakymo. Demonai yra blogos, suktos būtybės- taigi niekas, ką jie daro, neturėtų mūsų stebinti. Viena iš spekuliacijų, kodėl jie tai darė, yra ta, kad demonai bandė suteršti žmonių kraujo liniją, kad sustabdytų Mesijo atėjimą. Dievas pažadėjo, kad Mesijas vieną dieną sutrins gyvatės galvą, Šėtoną (Pradžios 3:15). Galbūt Pradžios 6 skyriuje demonai bandė sutrukdyti gyvatės galvos sutrynimui ir bandė padaryti, kad nebūtų įmanoma „moters sėklai“ gimti be nuodėmės. Tai nėra tikslus atsakymas iš Biblijos, bet biblinė galimybė.

Kas buvo tie milžinai? Pagal hebrajų ir kitas legendas (Enocho knygą ir kitus nebiblinius raštus) jie buvo milžinų ir didvyrių rasė, kuri darė dideles nedorybes. Jų didelis dydis ir jėga tikriausiai atėjo iš demonų „DNR“ mišinio su žmonių genetika. Pagal filmą „Nojus“, kuriame vaidina Russell Crowe, milžinai buvo puolę angelai, apdengti uolomis. Biblijoje tik parašyta, kad jie buvo galiūnai, senovėje garsūs vyrai (Pradžios 6:4). Šie milžinai nebuvo ateiviai, angelai ar uolų monstrai. Jie tiesiogine prasme buvo fizinės būtybės, atsiradusios iš Dievo sūnų ir žmonių dukterų sąjungos (Pradžios 6:1-4).

Kas atsitiko tiems milžinams? Šie milžinai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko Dievas siuntė tvaną Nojaus laiku. Iš karto po to, kai Biblijoje minimi šie milžinai, toliau rašoma: „Viešpats, matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi, kad Jis žemėje sutvėrė žmogų, ir sielojosi savo širdyje. Ir Dievas tarė: ‘Aš išnaikinsiu žmones, kuriuos sutvėriau, nuo žemės paviršiaus; tiek žmones, tiek gyvulius, roplius, padangių paukščius, nes Aš gailiuosi, kad juos padariau‘“ (Pradžios 6:5-7). Dievas užtvindė visą žemę, nužudydamas visus, išskyrus Nojų, jo šeimą ir gyvūnus, esančius arkoje. Visa kita pražuvo, įskaitant milžinus (Pradžios 6:11-22).

Ar po tvano dar buvo milžinų? Pradžios 6:4 parašyta: “Anomis dienomis žemėje buvo milžinų”, tačiau originalioje Hebrajų kalboje toje pačioje eilutėje dar yra frazė „ir taip pat vėliau“. Taigi atrodo, kad demonai pakartojo savo nuodėmę kažkuriuo metu po tvano. Tačiau tikriausiai tai buvo daroma mažesniu mastu negu iki tvano. Kai Izraelitų žvalgai apžiūrėjo Kanaano žemę, sugrįžę jie Mozei pasakojo: „Ten matėme milžinus iš Anako giminės, ir mes buvome prieš juos kaip žiogai, ir tokie mes buvome jų akyse“ (Skaičių 13:33). Ši ištrauka nesako, kad tokie patys milžinai tikrai ten buvo, čia rašoma, kad žvalgai galvojo, kad matė milžinus. Labiau tikėtina, kad žvalgai Kanaane matė didelius žmones ir bijodami jų nusprendė, kad jie yra tokie patys milžinai. Arba gali būti, kad po tvano demonai vėl susiporavo su žmonių moterimis, kurios pagimdė milžinus. Netgi įmanoma, kad kai kurios milžinų savybės buvo perduotos ir paveldėtos iš Nojaus marčių. Kaip ten bebūtų, šie “milžinai” buvo sunaikinti, kai Izraelitai užėmė Kanaano žemę (Jozuės 11:21-22) ir vėliau jų istorijoje (Pakartoto įstatymo 3:11; 1 Samuelio 17).

Kas trukdo demonas tą patį daryti šiandien? Atrodo, kad Dievas padarė galą demonų poravimuisi, izoliuodamas visus, kurie tai darė. Judo 6 eilutėje rašoma: „Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę, Jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui.“ Akivaizdu, kad ne visi demonai yra „kalėjime“ šiandien, taigi tai reiškia, kad yra demonų, kurie dar daugiau nusidėjo po pradinio nuopolio. Gali būti, kad demonai, kurie poravosi su žmonių moterimis, yra tie patys demonai, kurie yra sukaustyti amžinais pančiais. Tai sutrukdytų demonams dar kartą padaryti tą pačią nuodėmę.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas buvo milžinai?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries