settings icon
share icon
Klausimas

Kaip man būti užtikrintam, kad aš meldžiuosi pagal Dievo valią?

Atsakymas


Žmogaus pagrindinis tikslas turėtų būti nešti Dievui šlovę (1 Korintiečiams 10:31), ir į tai įeina malda pagal Jo valią. Visų pirma, mes turime prašyti išminties. „Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta“ (Jokūbo 1:5). Prašydami išminties, mes taip pat turime pasitikėti, kad Dievas yra maloningas ir nori atsakyti mūsų maldas: “Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek nedvejodamas” (Jokūbo 1:6; taip pat žr. Morkaus 11:24). Taigi melstis pagal Dievo valią reiškia prašyti išminties (suprasti Dievo valią) ir prašyti su tikėjimu (pasitikėti Dievo valia).

Pateikiame septynis biblinius nurodymus, kurie padės tikinčiajam melstis pagal Dievo valią:

1) Melskis už dalykus, už kuriuos Biblijoje yra įsakoma melstis. Mums pasakyta melstis už mūsų priešus (Mato 5:44); prašyti Dievo, kad siųstų misionierius (Luko 10:2); kad mes nepasiduotume gundymui (Mato 26:41); už Dievo Žodžio tarnautojus (Kolosiečiams 4:3; 2 Tesalonikiečiams 3:1); už valdininkus (1 Timotiejui 2:1-3); kančios sumažinimą (Jokūbo 5:13); tikinčiųjų išgydymą (Jokūbo 5:16). Kai Dievas mums įsako melstis, mes galime būti tikri, kad meldžiamės pagal Jo valią.

2) Sek dievotų žmonių, aprašytų Šventajame Rašte, pavyzdžiu. Paulius meldėsi už Izraelio išgelbėjimą (Romiečiams 10:1). Kai Dovydas nusidėjo, jis prašė gailestingumo ir atleidimo, (Psalmių 51:1-2). Ankstyvoji bažnyčia prašė Dievo drąsos liudyti (Apaštalų darbų 4:29). Tos maldos buvo pagal Dievo valią, taigi ir šiandien panašios maldos gali būti pagal Dievo valią. Kaip Paulius ir ankstyvoji bažnyčia, taip ir mes visuomet turėtume melstis už kitų žmonių išgelbėjimą. Kaip Dovydas, mes visuomet turėtume pastebėti savo nuodėmes bei atnešti jas Dievui ir neleisti, kad tai trukdytų mūsų santykiams su Juo ir mūsų maldoms.

3) Melskis su teisinga motyvacija. Dievas nepalaimins savanaudiškų motyvų. “Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote- savo užgaidoms išleisti” (Jokūbo 4:3). Mes taip pat neturėtume melstis ištaigingai visų akivaizdoje, kad atrodytume labiau „dvasiški“, bet verčiau slaptoje, kad mūsų Tėvas, kuris girdi slaptoje, mums atlygintų viešai (Mato 6:5-6).

4) Melskis su atleidimo kitiems dvasia (Morkaus 11:25). Širdys, pilnos kartėlio, pykčio, keršto ir neapykantos, mums trukdys melstis visiškame atsidavime Dievui. Taip kaip mums pasakyta neaukoti Dievui, kol neišspręsime nesutarimo su kitu krikščioniu (Mato 5:23-24), taip Dievas nenori girdėti mūsų maldų iki tol, kol mes nesusitaikome su savo broliais ir sesėmis Kristuje.

5) Melskis su dėkojimu (Kolosiečiams 4:2; FIlipiečiams 4:6-7). Mes visuomet galime rasti dalykų, už kuriuos galime būti dėkingi, net ir tuomet, kai mūsų poreikiai ir norai mus sunkiai slegia. Net ir labiausiai kenčiantis žmogus, kuris gyvena šiame atperkančios meilės pasaulyje, ir kuriam yra siūlomas dangus, turi dėl ko dėkoti Dievui.

6) Atkakliai melskis (Luko 18:1; 1 Tesalonikiečiams 5:17). Mes turėtume melstis ištvermingai, nepasiduodant ir nenusiminant, jeigu ne iš karto gauname atsakymą. Viena iš maldos pagal Dievo valią sudedamųjų dalių yra tikėjimas, kad koks bebūtų atsakymas- „taip“, „ne“ arba „lauk“-, mes Jį priimsime, atsiduosime Jo valiai ir toliau melsimės.

7) Pasikliauk Dievo Dvasia maldoje. Tai yra nuostabi tiesa: „Taip pat ir Dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati Dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Širdžių Tyrėjas žino Dvasios mintis, nes Ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią“ (Romiečiams 8:26-27). Dvasia mums padeda melstis. Tomis akimirkomis, kai patiriame didžiulį skausmą ar esame be galo prislėgti, ir atrodo, kad „nebegalime melstis“, mes galime save paguosti žinojimu, kad Šventoji Dvasia meldžiasi už mus! Kokį nuostabų Dievą mes turime!

Kokį nuostabų užtikrintumą mes turime, kai pasirenkame vaikščioti Dvasioje, o ne kūne! Mes galime būti užtikrinti, kad Šventoji Dvasia įvykdys tobulą Dievo valią, pateiks mūsų maldas Tėvui pagal Jo tobulą valią ir laiką. Mes galime ilsėtis žinojime, jog Dievas taip veikia, kad visi dalykai išeitų mums į gera (Romiečiams 8:28).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip man būti užtikrintam, kad aš meldžiuosi pagal Dievo valią?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries