settings icon
share icon
Klausimas

Kas buvo Melchizedekas?

Atsakymas


Melchizedekas, kurio vardas reiškia „teisumo karalius“, buvo Salemo (Jeruzalės) karalius bei aukščiausiojo Dievo kunigas (Pradžios 14:18-20; Psalmių 110:4; Hebrajams 5:6-11; 6:20-7:28). Melchizedeko staigus pasirodymas ir dingimas Pradžios knygoje yra šiek tiek paslaptingas. Melchizedekas ir Abraomas pirmą kartą susitiko po to, kai Abraomas nugalėjo Kedorlaomerį ir jo sąjungininkus. Melchizedekas parodė draugiškumą duodamas duonos ir vyno Abraomui bei jo pavargusiems vyrams. Jis palaimino Abraomą „El Elyon“ („Aukščiausiojo Dievo“) vardu ir pagarbino Dievą už Abraomui suteiktą pergalę mūšyje (Pradžios 14:18-20).

Abraomas Melchizedekui davė dešimtinę (dešimtąją dalį) iš visko, ką surinko. Tokiu poelgiu Abraomas parodė, jog jis pripažįsta Melchizedeką kunigu, užimančiu aukštesnę dvasinę padėti negu jis pats.

110 mesianistinėje Psalmėje, kurią parašė Dovydas (Mato 22:43), Melchizedekas yra pristatomas kaip Kristaus atvaizdas. Ši tema tęsiama Hebrajų laiške. Melchizedekas ir Kristus yra laikomi teisumo ir ramybės karaliais. Cituodamas Melchizedeką ir jo unikalią kunigystę kaip kunigystės būdą, Hebrajų laiško autorius parodo, jog Kristaus nauja kunigystė yra aukščiau už seną levitų tvarką ir Aarono kunigystę (Hebrajams 7:1-10).

Kai kurie žmonės siūlo, jog Melchizedekas buvo „prieš-įsikūnijęs“ Jėzus Kristus. Tai galimas variantas, žinant, jog Abraomas sulaukė tokių apsilankymų anksčiau. Pamąstykite apie Pradžios 17 skyrių, kur Abraomas pamatė ir kalbėjo su Viešpačiu („El Shaddai“) žmogaus formoje.

Hebrajams 6:20 parašyta: „[Jėzus] tapęs amžiams vyriausiuoju Kunigu Melchizedeko būdu.“ Terminas „būdu“ paprastai reiškia kunigų, užimančių pareigas, įpėdinių seką.Tačiau ilgame laikotarpyje tarp Melchizedeko ir Kristaus nėra paminėto nei vieno įpėdinio. Ši anomalija gali būti išspręsta darant prielaidą, jog Melchizedekas ir Kristus yra tas pats asmuo. Taigi šis „būdas“ yra amžinai suteiktas Kristui ir tik Jam vienam.

Hebrajams 7:3 parašyta, jog Melchizedekas buvo „be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo Sūnų. Jis lieka kunigas visam laikui.“ Klausimas yra, ar Hebrajų autorius tai turi omenyje tiesiogine ar perkeltine prasme.

Jeigu šis apibūdinimas yra tiesioginis, tuomet būtų sunku įsivaizduoti, jog jis tiksliai apibūdintų ką nors kitą, o ne Viešpatį Jėzų Kristų. Joks paprastas žemiškas karalius nelieka „kunigas visam laikui“, ir joks paprastas žmogus nėra „be tėvo, be motinos“. Jeigu Pradžios 14 apibūdina Dievo pasirodymą, tuomet Dievas Sūnus atėjo palaiminti Abraomo (Pradžios 14:17-19), pasirodydamas kaip teisumo Karalius (Apreiškimo 19:11,16), ramybės Karalius (Izaijo 9:6) ir Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus (1 Timotiejui 2:5).

Jeigu Melchizedeko apibūdinimas yra perkeltine prasme, tuomet detalės apie geneologijos, pradžios ir pabaigos nebuvimą bei nesibaigiančią tarnystę paprasčiausiai akcentuoja žmogaus, kurį Abraomas sutiko, paslaptingumą. Tokiu atveju Pradžios knygos pasakojime šios detalės yra sąmoningai nutylimos ir padeda geriau susieti Melchizedeką su Kristumi.

Ar Melchizedekas ir Jėzus yra tas pats asmuo? Galima rasti argumentų abiems atsakymams. Melchizedekas tikrai yra bent jau Kristaus atvaizdas, iš anksto vaizduojantis Viešpaties tarnystę. Tačiau taip pat įmanoma, jog Abraomas, pavargęs po mūšio, sutiko ir pagarbino patį Viešpatį Jėzų.
EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas buvo Melchizedekas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries