settings icon
share icon
Klausimas

Masturbacija- ar Biblija įvardina tai kaip nuodėmę?

Atsakymas


Biblijoje niekur neužsimenama apie masturbaciją, nekalbama, ar tai nuodėmė, ar ne. Kalbant apie masturbacija dažniausiai nurodoma istorija apie Onaną, kuri aprašyta Pradžios 38:9-10. Kai kurie interpretuoja šią istoriją sakydami, jog „sėklos išsiliejimas“ žemėn yra nuodėmė. Tačiau tai ne visai teisinga interpretacija. Dievas pasmerkė Onaną ne dėl sėklos išliejimo, bet dėl to, kad jis atsisakė atlikti savo pareigą ir duoti palikuonių savo broliui. Ši istorija nėra apie masturbacija, bet apie šeimos pareigų atlikimą. Kita Biblijos ištrauka, kuri kartais naudojama įrodyti, kad masturbacija yra nuodėme, yra Mato 5:27-30. Jėzus moko, jog yra nuodėmė geidulingai žiūrėti į ne savo sutuoktinį, jis taip pat sako: „Jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin“. Nors galime įžvelgti panašumų tarp šios ištraukos ir masturbacijos, nelabai tikėtina, jog Jėzus kalbėjo apie masturbaciją šiose eilutėse.

Nors Biblija niekur tiesiogiai nekalba apie masturbaciją kaip nuodėmę, be abejonės, veiksmai ir mintys, kurie veda prie masturbacijos, yra nuodėmingi. Beveik visada masturbacija yra geidulingų minčių, seksualinės stimuliacijos ir/arba pornografijos rezultatas. Šias problemas reikia išpręsti. Jei geismo, netyrų minčių ir pornografijos nuodėmės bus nugalėtos, tai masturbacija nebebus problema. Daug žmonių jaučiasi kalti dėl masturbacijos, tačiau veiksmai, vedantis link masturbacijos, yra labiau verti atgailos.

Yra keletas Biblinių principų, kurie gali būti pritaikyti kalbant apie masturbaciją. Efeziečiams 5:3 rašoma: „Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi pas jus, kaip pridera šventiesiems“. Labai sunku įsivaizduoti, kad masturbacija išlaikytų šį testą. Biblija taip pat moko: „Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei“ (1 Korintiečiams 10:31). Jeigu tai, ką darai, neneša šlovės Dievui, tu neturėtum to daryti. Jeigu žmogus nėra įsitikinęs, kad tai, ką jis daro neša šlovę Dievui, tuomet jis daro nuodėmę: „Visa, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėmė“ (Romiečiams 14:23). Taip pat mums reikia prisiminti, jog mūsų kūnai yra atpirkti ir priklauso Dievui.

Biblija pataria vengti net užsiminti apie seksualinį netyrumą (Efeziečiams 5:3). Masturbacija, be abejonės, priklauso tam aprašymui. Kartais norint įsitikinti, ar vienoks ar kitoks veiksmas nėra nuodėmė, užtenka tik pagalvoti, ar galima būtų apie tuos veiksmus papasakoti kitiems. Jei jaučiatės nepatogiai arba jums gėda, tada, greičiausiai, jūsų veiksmai yra nuodėmingi. Dar vienas geras patikrinimas – ar galite nuoširdžiai, su švaria sąžine paprašyti Dievo, kad Jis palaimintų tai, ką jūs darote, ir panaudotų tai Savo geriems tikslams? Nemanau, kad masturbacija yra tai, dėl ko mes galėtume „didžiuotis“ arba nuoširdžiai dėkoti Dievui. „Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu“ (1 Korintiečiams 6:19-20). Ši tiesa turėtų daryti įtaką mūsų pasirinkimams ir tam, ką mes darome su savo kūnais. Atsižvelgiant į šiuos principus, mes galime daryti išvadas, jog masturbacija Biblijoje yra įvardinama kaip nuodėmė. Akivaizdu, jog masturbacija neteikia šlovės Dievui. Mes taip pat negalime sakyti, kad masturbacija neatrodo amoralu, arba kad tai atspindi tiesa, jog mūsų kūnai priklauso Dievui.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Masturbacija- ar Biblija įvardina tai kaip nuodėmę?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries