settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko daryti su maištingu vaiku?

Atsakymas


Maištaujantis vaikas gali maištauti dėl įvairių priežasčių. Šiurkštus, nemylintis ir kritiškas tėvų elgesys beveik visuomet iššauks maištingumą. Net ir pats nuolaidžiausias vaikas maištaus (viduje arba veiksmais) prieš tokį tėvų elgesį. Tokio auklėjimo turėtų būti vengiama. Be to, šiek tiek maištingumo paauglystės metuose yra natūralu, nes paaugliai po truputį atsitraukia nuo savo šeimų ir juda link savo gyvenimo ir tapatybės įtvirtinimo.

Jeigu vaikas yra stipri ir valinga asmenybė, jis natūraliai bus linkęs išbandyti limitus, trokš valdyti ir prešinsis visiems autoritetams. Kitaip tariant, „Maištingas“ yra jo antras vardas. Be to, valingi, maištingi vaikai dažnai yra labai sumanūs ir sugeba nepaprastai greitai „perprasti“ situaciją ir rasti būdų kaip kontroliuoti aplinkybes ir žmones, esančius aplink juos. Tokie vaikai gali būti labai sunkus išbandymas tėvams.

Tačiau Dievas sukūrė vaikus tokius, kokie jie yra. Jis juos myli ir Jis nepaliko tėvų be pagalbos susidoroti su tuo iššūkiu. Biblijoje yra principų, kurie padeda su malone auklėti maištingus ir valingus vaikus. Patarlių 22:6 parašyta: „Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.“ Visi vaikai turėtų eit keliu, kuris veda link Dievo. Labai svarbu visus vaikus mokyti iš Dievo Žodžio. Vaikai privalo suprasti, kas yra Dievas ir kaip Jam tarnauti. Svarbu suprasti, kas motivuoja valingą vaiką- troškimas kontroliuoti-, nes tai padės nukreipti jį į jo „kelią“. Maištingas vaikas turi suprasti, kad ne jis kontroliuoja pasaulį, bet Dievas, ir kad jis paprasčiausiai turi viską daryti Dievo būdu. Kad tai pasiektų, tėvai turi patys pilnai tikėti šia tiesa ir pagal ja gyventi. Mama ar tėtis, kurie patys maištauja prieš Dievą, nesugebės įtikinti vaiko, kad jis turi paklusti.

Kai vaikas supras, kad Dievas kuria taisykles, tuomet tėvai turi įteigti vaikui, jog jie yra Dievo įrankiai ir jie padarys viską, ką reikės, kad išpildytų Dievo planą jų šeimai. Reikia išmokyti maištingą vaiką, kad pagal Dievo planą tėvai turi vesti, o vaikas turi jais sekti. Tame negali būti jokių silpnybių. Valingas vaikas iš tolo jaučia neapsisprendimą ir jis pasinaudos bet kokia glimybe paimti valdžią į savo rankas. Maištingui vaikui labai svarbu suprasti, jog jis privalo paklusti autoritetui. Jeigu vaikas neišmoks paklusti, tuomet jis ateityje turės problemų su visais autoritetais, įskaitant darbdavius, policiją, teismus ir kariuomenės vadovus. Romiečiams 13:1-5 aiškiai parašyta, kad Dievas pastatė autoritetus virš mūsų, ir mes turime jiems paklusti.

Valingas vaikas laikosi taisyklių ar įstatymų tik tada, kai jis jas supranta. Labai aiškiai paaiškinkite vaikui, kodėl reikia laikytis tam tikros taisyklės, nuolatos primindami tiesą, kad mes viską darome taip, kaip Dievas nori, kad mes elgtumemės, ir šis faktas yra neginčijamas. Kuomet įmanoma, suteikite vaikui progą padėti priimti sprendimus, kad jis nesijaustų visiškai bejėgis. Pavyzdžiui, bažnyčios lankymas yra neginčijamas, nes Dievas mums įsako būti kartu su kitais tikinčiaisiais (Hebrajams 10:25), bet vaikai gali nuspręsti (su tam tikromis ribomis), kaip jie apsirengs, kur šeima sedės ir t.t. Duokite vaikams užduočių, kur jie galėtų prisidėti, pavyzdžiui, šeimos atostogų planavimą.

Vaikų auklėjimas turėtų būti pastovus ir su kantrybe. Tėvai turėtų stengtis nerėkti, nekelti iš pykčio rankų ir neprarasti savitvardos. Tokios neigiamos reakcijos valingam vaikui duos valdžios jausmą, ir jis/ji greitai išsiaiškins, kaip jus kontroliuoti suerzinant ir priverčiant reaguoti emociškai. Fizinės bausmės retai padeda tokiose situacijose, nes tokie vaikai mėgsta privesti tėvus prarasti kantrybę, ir jie galvoja, kad truputis skausmo nėra per didelė kaina už tai sumokėti. Valingų vaikų tėvai pasidalino patirtimi, kad dažnai vaikas juokiasi, kai gauna diržo, taigi tokiu atveju tai tikriausiai nėra geriausias disciplinos metodas. Tikriausiai niekur kitur gyvenime Dvasios vaisiai kantrybė ir susivaldymas (Galatams 5:23) nėra labiau reikalingi negu auklėjant valingą/maištingą vaiką.

Kad ir koks nepakenčiamas būtų šių vaikų auklėjimas, tėvai gali rasti paguodą žinojime, kad Dievas prižadėjo nebandyti mūsų daugiau nei mes galime pakelti (1 Korintiečiams 10:13). Jeigu Dievas davė tėvams valingą vaiką, jie gali būti užtikrinti, kad Dievas nesuklydo ir Jis juos pamokys bei parūpins išteklių, kurie padės jiems gerai atlikti tą darbą. Tikriausiai niekur kitur tėvų gyvenime žodžiai “be paliovos melskitės” (1 Tesalonikiečiams 5:17) neturi daugiau prasmės nei auklėjant valingą jaunuolį. Tokių vaikų tėvai turi praleisti daug laiko ant kelių, prašydami Dievo išminties, kurią Jis prižadėjo duoti (Jokūbo 1:5). Galiausiai, galima rasti paguodą žinojime, kad valingi vaikai, kurie yra gerai išauklėjami, dažnai užauga ir tampa sėkmingais bei daug gyvenime pasiekiančiais suaugusiais. Daugybė maištingų vaikų tapo drąsiais, atsidavusiais krikščionimis, kurie naudoja savo talentus tarnaujant Viešpačiui, kurį jie pamilo ir išmoko gerbti dėl jų tėvų pastangų ir kantrybės.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko daryti su maištingu vaiku?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries