settings icon
share icon
Klausimas

Ar krikštas būtinas išgelbėjimui? Kas yra krikšto dvasinis atgimimas?

Atsakymas


Krikšto dvasinis atgimimas yra tikėjimas, kad žmogus privalo pasikrikštyti, kad būtų išgelbėtas. Mes laikomės požiūrio, kad krikštas yra svarbus krikščionio paklusnumo žingnis, bet mes kategoriškai nesutinkame, kad krikštas yra būtinas išgelbėjimui. Mes tvirtai tikime, kad kiekvienas krikščionis turėtų būti pakrikštyjamas panardinimu į vandenį. Krikštas simbolizuoja mūsų susitapatinimą su Kristaus mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu. Romiečiams 6:3-4 parašyta: „Argi nežinote, jog mes, pakrikštyti Jėzuje Kristuje, buvome pakrikštyti Jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas, taip ir mes gyventume naują gyvenimą.“ Panardinimas į vandenį simbolizuoja mirtį ir palaidojimą su Kristumi. Iškėlimas iš vandens vaizduoja Kristaus prisikėlimą.

Reikalavimas kažko daugiau negu tik tikėjimo Jėzumi Kristumi išgelbėjimui yra darbais paremtas išgelbėjimas. Bet ką pridėjus prie Evangelijos reikštų, kad mes sakome, jog Jėzaus mirties ant kryžiaus neužteko sumokėti už mūsų nuodėmes. Jeigu sakome, kad krikštas yra būtinas išgelbėjimui, mes sakome, kad mes turime pridėti savo pačių gerus darbus ir paklusnumą prie Kristaus mirties, kad to užtektų išgelbėjimui. Jėzaus mirtis pilnai sumokėjo už mūsų nuodėmes (Romiečiams 5:8; 2 Korintiečiams 5:21). Jėzaus mokėjimas už mūsų nuodėmes tikėjimu yra pervestas į mūsų „sąskaitą“ ir užskaitytas (Jono 3:16; Apaštalų darbų 16:31; Efeziečiams 2:8-9). Taigi krikštas yra svarbus tikėjimo žingsnis po išgelbėjimo, bet negali būti vienas iš išgelbėjimo reikalavimų.

Taip, yra eilučių, kurios atrodo, kad moko, jog krikštas yra vienas iš išgelbėjimo reikalavimų. Tačiau kadangi Biblija labai aiškiai moko, kad išgelbėjimas yra gaunamas tik tikėjimu (Jono 3:16; Efeziečiams 2:8-9; Tito 3:5), turi būti kita tų eilučių interpretacija. Šventasis Raštas neprieštarauja sau. Biblijos laikais, kai žmogus iš vienos religijos atsiversdavo į kitą, jis dažnai buvo pakrikštijamas tam atsivertimui patvirtinti. Krikštas buvo būdas viešai parodyti tą sprendimą. Tie, kurie atsisakydavo pasikrikštyti, tokiu savo elgesiu parodydavo, kad jie iš tikrųjų netikėjo. Taigi apaštalams ir ankstyviesiems mokiniams nepakrikštytas tikintysis buvo kažkas negirdėto. Kai žmogus tvirtino tikintis Kristumi, bet gėdijosi viešai išpažinti savo tikėjimą, tai parodydavo, kad jis neturėjo tikro tikėjimo.

Jeigu krikštas yra būtinas išgelbėjimui, kodėl tuomet Paulius sakė: „Ačiū Dievui, kad pas jus nieko daugiau nepakrikštijau, išskyrus Krispą ir Gajų“ (1 Korintiečiams 1:14)? Kodėl jis būtų sakęs: „Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti,- ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų bereikšmis“ (1 Korintiečiams 1:17)? Žinoma, šioje ištraukoje Paulius kalba apie susiskirstymą Korinto bažnyčioje. Tačiau, kaip Paulius galėtų pasakyti: „Ačiū Dievui, kad pas jus nieko daugiau nepakrikštijau...“ arba „Kristus nesiuntė manęs krikštyti...“, jeigu krikštas buvo būtinas išgelbėjimui? Jeigu krikštas yra būtinas išgelbėjimui, Paulius tiesiogine ta žodžio prasme būtų sakęs: „Ačiū Dievui, kad jūs nebuvote išgelbėti...“ ir „Kristus nesiuntė manęs gelbėti...“ Tai būtų nepaprastai nesąmoningas sakinys, išėjęs iš Pauliaus lūpų. Ir, kai Paulius detaliau paaiškina, ką jis laiko Evagelija (1 Korintiečiams 15:1-8), kodėl jis nepamini krikšto? Jeigu krikštas yra būtinas išgelbėjimui, kaip bet koks Evangelijos pristatymas galėtų to nepaminėti?

Krikšto dvasinis atgimimas nėra biblinis principas. Krikštas negelbsti iš nuodėmių, bet gelbsti nuo blogos sąžinės. 1 Petro 3:21 Petras aiškiai mokė, kad krikštas nėra ceremonija, kuri fiziškai apvalo, bet geros sąžinės prieš Dievą garantas. Krikštas yra simbolis to, kas jau įvyko širdyje ir gyvenime žmogaus, kuris pasitikėjo Kristumi kaip Gelbėtoju (Romiečiams 6:3-5; Galatams 3:27; Kolosiečiams 2:12). Krikštas yra svarbus pasklusnumo žingsnis, kurį kiekvienas tikintysis turėtų žengti. Krikštas negali būti privalomas išgelbėjimui. Jeigu padarytume krikštą tokiu reikalavimu, tuomet mes atakuotume Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo užtektinumą.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar krikštas būtinas išgelbėjimui? Kas yra krikšto dvasinis atgimimas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries