settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra krikščioniškas gnosticizmas?

Atsakymas


Krikščioniškas gnosticizmas neegzistuoja, nes tikra krikščionybė ir gnosticizmas yra skirtingos tikėjimo sistemos. Gnosticizmo principai prieštarauja krikščionybei ir tam, ką reiškia būti krikščioniu. Nors kai kurios gnosticizmo formos skelbiąsi esą krikščioniškos, jos neabejotinai yra nekrikščioniškos.

Gnosticizmas tikriausiai buvo pati pavojingiausia, pirmus tris amžius ankstyvajai bažnyčiai grėsmę kėlusi erezija.Gnosticizmui įtakos turėjo tokie filosofai kaip Platonas. Gnosticizmas remiasi dviem neteisingomis prielaidomis. Pirma, gnosticizmas laikosi dvasios ir materijos dualizmo. Pasak gnostikų, materija yra prigimtinai bloga, o dvasia yra gera. Tokių prielaidų rezultatas yra tikėjimas, kad viskas, kas padaroma kūne, net ir pati baisiausia nuodėmė, neturi jokios prasmės, nes tikras gyvenimas egzistuoja tik dvasiniame pasaulyje.

Antra, gnostikai teigia turintys aukštesnį žinojimą, „aukštesnę tiesą“, kuri yra prieinama tik keliems išrinktiesiems. Gnosticizmas yra kilęs iš graikų žodžio „gnosis“, kuris reiškia „žinoti“. Gnostikai teigia turintys aukštesnį žinojimą, kuris nėra iš Biblijos, bet buvo kažkaip gautas iš aukštesnės mistinės egzistencijos. Gnostikai save laiko privilegijuota klase, kuri yra aukščiau už visus kitus, nes jie geriau ir giliau pažįsta Dievą.

Tam, kad atmestume krikščionybės ir gnosticizmo suderinamumo idėja, mums tereikia palyginti jų pagrindines tikėjimo doktrinas. Gnostikai moko, kad išgelbėjimas gali būti pasiektas per dievišką žinojimą, kuris išlaisvina nuo tamsos iliuzijų. Nors gnostikai teigia sekantys Jėzumi Kristumi ir Jo mokymais, tačiau jie prieštarauja Jam kiekviename žingsnyje. Jėzus nieko nesakė apie išgelbėjimą, kuris pasiekiamas per žinojimą. Jis kalbėjo tik apie tikėjimą Juo kaip Gelbėtoju, gelbstinčiu mus iš nuodėmių. „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų- tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų“ (Efeziečiams 2:8-9). Be to, Kristaus siūlomas išgelbėjimas yra nemokamas ir visiems prieinamas (Jono 3:16), o ne tik keliems išrinktiesiems, kurie jį pasiekia per ypatingą apreiškimą.

Krikščionybė teigia, jog yra tik vienas Tiesos šaltinis- Biblija- įkvėptas, neklaidingas gyvojo Dievo Žodis, vienintelė neklystanti tikėjimo ir praktikos norma (Jono 17:17; 2 Timotiejui 3:15-17; Hebrajams 4:12). Tai yra užrašytas Dievo apreiškimas žmonijai, ir jis niekada nebus pakeistas žmonių mintimis, idėjomis, rašymais ar vizijomis. Tačiau gnostikai naudoja įvairius eretiškus raštus, kurie yra žinomi kaip gnostikų evangelijos. Tai suklastotų knygų kolekcija, kuri vadinama „dingusiomis Biblijos knygomis“. Ankstyvieji bažnyčios tėvai vienbalsiai šiuos gnostikų raštus pripažino apgavikiškomis klastotėmis, kurios moko klaidingas doktrinas apie Jėzų Kristų, išgelbėjimą, Dievą ir visas kitas svarbias krikščioniškas tiesas. Yra nesuskaičiuojama daugybė prieštaravimų tarp gnostikų „evangelijų“ ir Biblijos. Net kai save vadinantys gnostikų krikščionys cituoja Bibliją, jie pakeičia Biblijos eilutes ir eilučių dalis, kad jos sutaptų su jų filosofija. Šventajame Rašte yra perspėjimų apie tokį elgesį ir tai yra griežtai draudžiama (Pakartoto Įstatymo 4:2; 12:32; Patarlių 30:6; Apreiškimo 22:18-19).

Krikščionių ir gnostikų požiūris apie Jėzaus Kristaus asmenį taip pat labai skiriasi. Gnostikai tiki, jog Jėzaus fizinis kūnas nebuvo tikras, tik „atrodė“ fiziškas, o Jo dvasia nusileido ant Jo krikšto metu, bet paliko Jį prieš pat nukryžiavimą. Toks požiūris ne tik sunaikina Jėzaus žmogiškumą, tačiau taip pat ir Jo išpirką, nes Jėzus turėjo būti ne tik pilnai Dievas, bet ir pilnai žmogus (fiziškai tikras), kad galėtų kentėti, mirti ant kryžiaus ir taip būti priimtina substitucine auka už nuodėmę (Hebrajams 2:14-17). Biblinis Jėzaus požiūris patvirtina pilną Jėzaus žmogiškumą ir dieviškumą.

Gnoticizmas remiasi mistiniu, intuityviu, subjektyviu, vidiniu, emociniu požiūriu į tiesą, kuris nėra naujas. Toks požiūris yra labai senas, atsiradęs Edeno sode, kur Šėtonas kėlė abejones apie Dievą ir Jo žodžius bei įtikino Adomą ir Ievą atmesti Dievo žodžius ir priimti melą. Šėtonas tą patį daro ir šiandien, kai jis „slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti“ (1 Petro 5:8). Jis vis dar kelia abejones apie Dievą ir Bibliją ir savo tinkle sugauna tuos, kurie yra naivūs, nežino dvasinių tiesų arba ieško ypatingo asmeninio apreiškimo, nes nori jaustis ypatingi, unikalūs ir geresni už kitus. Elkimės, kaip esame raginami apaštalo Pauliaus: “Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės!” (1 Tesalonikiečiams 5:21). Tai mes galime daryti viską patikrindami su Dievo Žodžiu, vienintele Tiesa.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra krikščioniškas gnosticizmas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries