settings icon
share icon
Klausimas

Kokia yra krikščioniško atpirkimo reikšmė?

Atsakymas


Visiems reikia atpirkimo. Mūsų natūrali būsena yra apibūdinama kalte: “visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės” (Romiečiams 3:23). Kristaus atpirkimas išlaisvino mus nuo kaltės, išteisindamas mus „dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje“ (Romiečiams 3:24).

Dėl atpirkimo mes gauname amžiną gyvenimą (Apreiškimo 5:9-10), nuodėmių atleidimą (Efeziečiams 1:7), teisumą (Romiečiams 5:17), laisvę nuo įstatymo prakeikimo (Galatams 3:13), įvaikinimą Dievo šeimoje (Galatams 4:5), išlaisvinimą iš nuodėmės vergystės (Tito 2:14; 1 Petro 1:14-18), ramybę su Dievu (Kolosiečiams 1:18-20), ir Šventąją Dvasią, kuri apsigyvena mumyse (1 Korintiečiams 6:19-20). Taigi būti atpirktam reiškia turėti atleidimą, būti šventam, teisiam, laisvam, įvaikintam ir sutaikytam. Taip pat žr. Psalmių 130:7-8; Luko 2:38; ir Apaštalų darbų 20:28.

Žodis „atpirkti“ buvo naudojamas kalbant apie vergus, kurių laisvė buvo išperkama. To pačio žodžio naudojimas kalbant apie Kristaus mirtį daug pasako. Jeigu mes esame „atpirkti“, tai reiškia, kad mes prieš tai buvome vergijoje. Dievas išpirko mūsų laisvę, ir mes nebesame nuodėmės nei Senojo Testamento įstatymo vergai. Šis metaforiškas žodžio „atpirkimas“ panaudojimas yra randamas laiške Galatams 3:13 ir 4:5.

Taip pat panašus žodis, apibūdinantis krikščionišką atpirkimą, yra „išpirka“. Jėzus sumokėjo kainą už mūsų išsilaisvinimą iš nuodėmės ir jos pasekmių (Mato 20:28; 1 Timotiejui 2:6). Jo mirtis buvo atiduota mainais už mūsų gyvenimus. Šventasis Raštas aiškiai moko, kad atpirkimas įmanomas tik per Jėzaus kraują, t.y. Jo mirtį (Kolosiečiams 1:14).

Dangaus gatvės bus pilnos buvusių belaisvių, kurie patys nieko nepadarė, kad būtų išpirkti, atleisti ir laisvi. Nuodėmės vergai tapo šventaisiais. Nieko keisto, kad mes giedosime naują giesmę, garbinimo giesmę Atpirkėjui, kuris buvo užmuštas (Apreiškimo 5:9). Mes buvome nuodėmės vergai, pasmerkti amžinam atskyrimui nuo Dievo. Bet Jėzus sumokėjo kainą, kad mus atpirktų, ir dėl to mes gavome laisvę iš nuodėmės vergystės ir buvome išgelbėti nuo amžinų nuodėmės pasekmių.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kokia yra krikščioniško atpirkimo reikšmė?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries