settings icon
share icon
Klausimas

Ar krikščionis turėtų žaisti video žaidimus?

Atsakymas


Prieš beveik 2000 metų pabaigtas Dievo Žodis tiesiogiai nemoko, ar krikščionis turėtų žaisti video žaidimus, ar ne. Tačiau šiandien vis dar galime pritaikyti biblinius principus apie geriausią laiko išnaudojimą. Kai Dievas mums parodo, kad kažkokia veikla kontroliuoja mūsų gyvenimą, mes kuriam laikui turėtume atsisakyti tos veiklos. Mes galime pasninkauti susilaikydami nuo maisto, filmų, televizijos, video žaidimų ar bet ko kito, kas atitraukia mūsų dėmesį nuo Dievo pažinimo ir mylėjimo bei tarnavimo Jo žmonėms. Nors kai kurie iš šių dalykų nėra blogi patys iš savęs, tačiau jie gali tapti stabais, kurie atitraukia mus nuo mūsų pirmos meilės (Kolosiečiams 3:5; Apreiškimo 2:4). Žemiau pateikiame kelis principus apmąstymui. Jie tinka galvojant apie video žaidimus, televiziją ar bet kokį kitą žemišką užsiėmimą.

1. Ar video žaidimai išmokys mane kažko, ar tik pralinskmins? Pamokyti reiškia ugdyti. Ar video žaidimų žaidimas ugdys tavo meilę Dievui, Jo pažinimą ir tarnystę kitiems? „Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo!” (1 Korintiečiams 10:23-24; Romiečiams 14:19). Kai Dievas mums duoda laiko poilsiui, mes turėtume rasti pakilios veiklos. Ar mes pasirenkame leistinas veiklas vietoje pagirtinų veiklų? Kai mes turime pasirinkimą tarp geros, geresnės ir geriausios veiklos, mes turėtume pasirinkti geriausią (Galatams 5:13-17).

2. Ar video žaidimų žaidimas yra mūsų valia ar Dievo valia? Dievo valia Jo vaikams gali būti apibūdinta Jo didžiausiu įsakymu: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu, ir savo artimą kaip save patį“ (Luko 10:27). Mūsų valia buvo suteršta nuodėmės. Kadangi mes buvome išgelbėti nuo savo savanaudiškų troškimų, mes turėtume savo valią pavesti Dievui (Filipiečiams 3:7-9). Dievas pakeis mūsų valią (Psalmių 143:10). Palaipsniui Jo troškimai mums taps mūsų pačių giliausiais troškimais.

Daug žmonių tiki, kad Dievo valia yra nuobodi ir žeminanti. Jie įsivaizduoja vienuolį vienišame vienuolyne arba pagiežingą banžnyčios prižiūrėtoją. Tačiau priešingai šiems įsivaizdavimams, žmonės, kurie seka Dievo valia jų gyvenimams, gyvena džiaugsmingus ir kupinus nuotykių gyvenimus. Kad tuo įsitikintume, mums užtenka perskaityti tokių žmonių kaip Hudson Taylor, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom ir George Mueller biografijas. Žinoma, šie žmonės patyrė pasipriešinimą iš pasaulio, savo kūnų ir velnio. Jie galbūt neturėjo daug šio pasaulio turtų, bet Dievas per juos daug padarė. Iš pradžių Dievo valia gali atrodyti neįmanoma ar per daug šventa, kad būtų smagi, bet Dievas mums duoda jėgų pagal ją gyventi ir troškimą ja mėgautis. „Man patinka vykdyti Tavo valią, mano Dieve“ (Psalmių 40:8a; žr. Hebrajams 13:21).

3. Ar video žaidimai neša garbę Dievui? Kai kurie video žaidimai garbina smurtą, ištvirkavimą ir kvailus sprendimus (pvz.: „Aš iškritau iš lenktynių, tai aš sudaužysiu savo mašiną“). Kadangi mes esame krikščionys, mūsų veikla turėtų nešti garbę Dievui (1 Korintiečiams 10:31) ir padėti mums augti Kristaus malonėje ir pažinime.

4. Ar video žaidimų žaidimas pasireikš gerais darbais? „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Efeziečiams 2:10, taip pat žr. Tito 2:11-14 ir 1 Petro 2:15). Tinginystė ir savanaudiškumas prieštarauja Dievo tikslui mums- daryti gerus darbus kitiems (1 Korintiečiams 15:58; taip pat žr. Galatams 6:9-10).

5. Ar video žaidimų žaidimas demonstruoja susivaldymą? Daug žmonių yra sakę, kad video žaidimai gali tapti priklausomybe arba manija. Krikščioniškame gyvenime tam nėra vietos. Paulius krikščionišką gyvenimą palygina su sportininku, treniruojančiu savo kūną tam, kad jis laimėtų prizą. Krikščionis turi dar geresnę motivaciją gyventi Dievui atskirtą, kupina susivaldymo gyvenimą- amžiną apdovanojimą danguje (1 Korintiečiams 9:25-27).

6. Ar video žaidimų žaidimas yra geras laiko išnaudojimas? Tau reikės atsakyti, kaip tu praleidai savo ribotą minučių skaičių. Vargu, ar video žaidimų žaidimas ištisas valandas gali skaitytis, kaip geras laiko panaudojimas. „Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantys laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia“ (Efeziečiams 5:15-17). “Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, tai ir jūs apsiginkluokite ta pačia mintimis,- nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę, kad likusį laiką kūne gyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia“ (1 Petro 1-2; taip pat žr. Kolosiečiams 4:5; Jokūbo 4:14 ir 1 Petro 1:14-22).

7. Ar tai išlaiko Filipiečiams 4:8 testą? „Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,- apie visa, kas dora ir šlovinga“ (Filipiečiams 4:8). Kai žaidi video žaidimus, ar tavo protas susitelkia ties tuo kas yra dievota ar pasaulietiška?

8. Ar video žaidimų žaidimas sutampa su tavo gyvenimo tikslu? Paulius rašė, kad paskutinėmis dienomis žmonės bus „... labiau mylintis malonumus negu Dievą“ (2 Timotiejui 3:4). Vakarų kultūra atitinka šį apibūdinimą. Mes mėgstame žaisti. Nekrikščionys tampa priklausomi nuo pramogų, tokių kaip filmai, sportas ir muzika, nes jie neturi didesnio tikslo- mėgautis gyvenimu po mirties. Šios pramogos negali pilnai patenkinti žmonių (Ekleziasto 2:1). Kai krikščionis tampa priklausomi nuo tų pačių dalykų kaip ir nekrikščionys, ar mes tikrai galime sakyti, kad mes demonstruojame naują gyvenimą, būdami „nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje“ (Filipiečiams 2:15)? O gal mes įrodome kitiems, jog mes niekuo nesiskiriame nuo jų, ir kad Kristus nieko daug nepakeitė mūsų gyvenimuose?

Paulius savo svarbiausiu prioritetu laikė Dievo pažinimą, Jo mylėjimą ir paklusnumą Jam. „Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybės. Dėl Jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų <...> kad pažinčiau Jį, Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose, suaugčiau su Jo mirtimi“ (Filipiečiams 3:7-10). Ar video žaidimų žaidimas parodys mano meilę Dievui, ar mano meilę pasaulio dalykams? (1 Jono 2:15-17).

9. Ar video žaidimų žaidimas man suteiks amžinybės perspektyvą? Jeigu krikščionys yra ištikimi čia, žemėje, tuomet jie turi viltį, jog gaus amžinus apdovanojimus danguje (žr. Mato 6:19-21 ir 1 Korintiečiams 3:11-16). Jeigu mūsų dėmesys bus sutelktas į gyvenimą dėl amžinybės, o ne dėl pranykstančių žemiškų malonumų, tuomet mes skirsime savo išteklius, laiką ir širdis tarnystei (Kolosiečiams 3:1-2,23-24). Jeigu mūsų turtai arba veikla verčia mus prarasti amžinus apdovanojimus, tuomet ko jie yra verti (Luko 12:33-37)? Krikščionys dažnai bando tarnauti Dievui ir savo pačių troškimams. Bet Jėzus aiškiai pasakė: „Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams“ (Mato 6:24). Dievas mums duoda džiaugsmą per mūsų darbą ir per poilsį (Ekleziasto 5:10; Mato 11:28-29; Kolosiečiams 3:23-24). Mums reikia rasti balansą tarp darbo ir poilsio. Kai mes atidedame laiką poilsiui, kaip Jėzus darė (Morkaus 6:31), mes turėtume pasirinkti ugdančią veiklą.

Taigi klausimas nėra „Ar aš galiu žaisti video žaidimus?“, bet „Ar video žaidimai būtų pats geriausias pasirinkimas?“ Ar tai ugdys mane, parodys meilę artimui ir pašlovins Dievą? Mums reikia pasirinkti gerbtinas veiklas, o ne tas, kurios paprasčiausiai yra leistinos. Kad ir kaip Jis tave bevestų, atsidavusiai sek Juo labiau nei bet kuo kitu. Pasiruošk amžinybei. Kai susitiksime su Jėzumi, kiekvienas pasiaukojimas atrodys nereikšmingas.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar krikščionis turėtų žaisti video žaidimus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries