settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie krikščionius tėvus?

Atsakymas


Didžiausias įsakymas, esantis Šventajame Rašte, yra: “Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis” (Pakartoto įstatymo 6:5). Antroje eilutėje mes skaitome: “kad jūs, jūsų vaikai ir vaikaičiai per visas savo dienas bijotumėte Viešpaties, savo Dievo, ir laikytumėtės visų Jo paliepimų bei įsakymų, kuriuos jums skelbiu, ir ilgai gyventumėte.” Jeigu skaitysime toliau, 6-7 eilutėse parašyta: „Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje; mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.“

Žvelgiant į izraelitų istoriją, mes matome, kad tėvui teko svarbus vaidmuo kruopščiai mokant vaikus Viešpaties kelių ir žodžių, kad jie augtų dvasiškai ir gerai gyventų. Tėvas, kuris pakluso Šventajam Raštui, būtent tai ir darė. Tai mus atveda prie Patarlių 22:6: “Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.“ „Parodyti“ reiškia pirmus pamokymus, kuriuos vaikas gauna iš tėvo ir motinos, pvz. jo ankstyvasis auklėjimas. Auklėjimo tikslas yra parodyti vaikui, kaip reikia gyventi. Labai svarbu nuo pat pradžių auklėjime remtis šiomis tiesomis.

Efeziečiams 6:4 apibendrina instrukcijas tėvams iš abiejų pusių- tegiamos ir neigiamos. „Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje“. Neigiama šios eilutės dalis moko, kad tėvai negali neigiamai veikti vaikų, griežtai, neteisingai, šališkai ir neišmintingai naudodami autoritetą. Šiurkštus ir neišmintingas elgesys su vaiku ugdys blogį vaiko širdyje. Žodis „erzinti“ reiškia „dirginti, pykdyti, braukti prieš plauką arba kiršinti“. Tai daroma su netinkama dvasia ir netinkamais metodais- atšiauriai, neišmintingai, kietai, šiurkščiai, žiauriais įsakymais, nereikalingais apribojimais ir savanaudiškai verčiant paklusti diktatoriškam autoritetui. Tokios provokacijos sukels priešingas vaiko reakcijas- vaikas nebus prisirišęs prie tėvų, mažiau trokš šventumo ir jausis taip, lyg jis niekada negalėtų įtikti savo tėvams. Išmintingi tėvai su meile ir švelnumu stengiasi paversti paklusnumą kažkuo, ko vaikas norės ir sugebės pasiekti.

Teigiama Efeziečiams 6:4 eilutės dalis aprašo visapusišką vaiko nukreipimą- vaikų auklėjimą, auginimą ir mokymą juos elgtis ir gyventi pagal Viešpaties įsakymus. Tai ir yra visas auklėjimo procesas. Žodis „drausminimas“ išreiškia idėją, kad reikia vaikui priminti jo silpnybes, klaidas (pataisančiai) ir jo pareigas (atsakomybes).

Krikščionis tėvas yra įrankis Dievo rankose. Auklėjimas ir drausminimas turi būti toks, kokį Dievas įsako, ir kurį Dievas prižiūri, kad Jo autoritetas nuolatos būtų vaiko prote, širdyje ir sąžinėje. Žemiškasis tėvas niekada neturėtų laikyti savęs galutiniu autoritetu, kuris nustato, kas yra tesinga ir ką privalu daryti. Tik suteikiant Dievui aukščiausią autoritetą, bus geriausiai pasiekti auklėjimo tikslai.

Martin Luther pasakė: „Laikyk obuolį šalia rykštės, ir duok jį vaikui, kai jis gerai elgiasi“. Disciplina turi būti naudojama atsargiai, nuolat pamokančiai ir su daug maldos. Drausminimas, auklėjimas ir mokymas naudojant Dievo Žodį, pataisant ir padrąsinant, yra auklėjimo esmė. Nurodymai yra duoti iš Viešpaties, išmokstami per krikščionišką patirtį ir perduodami, prižiūrimi per tėvus- pagrinde per tėvą, bet su jo nurodymais ir per motiną.

Krikščioniškas auklėjimas yra reikalingas tam, kad vaikai augtų gerbdami Dievą, savo tėvus kaip autoritetą, kad suprastų krikščioniškus standartus ir išmoktų save kontroliuoti.

„Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudinas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16-17). Pati pirma tėvo atsakomybė yra supažindinti vaiką su Šventuoju Raštu. Metodai ir būdai, kuriuos tėvai naudos tam tikslui pasiekti skirsis. Kai tėvas yra geras ir ištikimas pavyzdys, tai, ką vaikas išmoks apie Dievą, padės jam šiame žemiškajame gyvenime, nesvarbu, ką jis darytų, ar kur eitų.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie krikščionius tėvus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries