Ar krikščionis gali būti prakeiktas? Ar Dievas leis krikščioniui būti prakeiktam?


Klausimas: Ar krikščionis gali būti prakeiktas? Ar Dievas leis krikščioniui būti prakeiktam?

Atsakymas:
Biblijoje parašyta, kad „Kaip žvirblis nuskrenda ir kregždė nulekia, taip neišsipildys neužpelnytas prakeikimas" (Patarlių 26:2). Tai reiškia, kad kvaili prakeikimai yra neveiksmingi. Dievas neleidžia savo vaikams būti prakeiktiems. Dievas yra suverenus. Niekas neturi galios prakeikti tą, kurį Dievas nusprendė palaiminti. Dievas yra vienintelis, galintis paskelbti nuosprendį.

„Kerai" Biblijoje visuomet yra apibūdinami neigiamai. Pakartoto Įstatymo 18:10-11, kerėtojai kartu su vaikų aukomis, ateities spejėjais, ženklų aiškintojais, burtininkais, žavėtojais ir mirusiųjų dvasių iššaukėjais yra priskiriami prie to, kas yra "pasibjaurėjimas Viešpačiui". Michėjo 5:12 rašoma, kad Dievas sunaikins burtininkus ir žynius. Apreiškimo 18 skyriuje parašyta, kad antikristas savo didžiajame Babeles mieste apgaus žmones savo burtais (21-24eil.). Nors paskutiniųjų laikų apgaulė bus tokia didelė, kad net išrinktieji būtų apgauti, jeigu Dievas mūsų neapsaugotų (Mato 24:24), tačiau Dievas visiškai sunaikins Šėtoną, antikristą, ir visus, kurie jais seka (Apreiškimo knyga 19-20 skyriai).

Krikščionis gimė iš naujo ir yra naujas asmuo Jėzuje Kristuje (2 Korintiečiams 5:17). Šventoji Dvasia, kuri gyvename mumyse ir kuri mus saugo, yra nuolatos su mumis (Romiečiams 8:11). Mums nereikia rūpintis jokiais pagonių kerais. Burtai, raganavimas, kerai ir prakeikimai neturi mums galios, nes jie yra iš Šėtono ir mes žinome, kad "Tas, kuris jumyse [Kristus], didesnis už tą [Šėtoną], kuris pasaulyje" (1 Jono 4:4). Dievas nugalėjo Šėtoną, ir mes esame laisvi garbinti Dievą be baimės (Jono 8:36). "Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas- ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė- prieš ką man drebėti? (Psalmių 27:1).

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ar krikščionis gali būti prakeiktas? Ar Dievas leis krikščioniui būti prakeiktam?