Ką Biblija moko apie nesusituokusius krikščionis?


Klausimas: Ką Biblija moko apie nesusituokusius krikščionis?

Atsakymas:
Klausimas apie nesusituokusį krikščionį, ir ką Biblija moko apie tikinčiuosius, kurie niekada nesusituokia, dažnai yra neteisingai suprantamas. 1 Korintiečiams 7:7-8 Paulius mums sako: „Norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš. Bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną, vienas tokią, kitas kitokią. Nesusituokusiems ir našlėms sakau: jie gerai darys, pasilikdami tokie kaip aš.“ Atkreipkite dėmesį į tai, jog Paulius sako, kad kai kurie turi dovaną likti nesusituokę, o kiti turi santuokos dovaną. Nors atrodo, kad beveik visi susituokia, tačiau nebūtinai tai yra Dievo valia visiems. Pavyzdžiui, Pauliui nereikėjo pergyventi dėl papildomų problemų ir įtampos, kurie yra neišvengiami esant susituokus ir turint šeimą. Jis visą savo gyvenimą pašventė Dievo Žodžio skleidimui. Jeigu jis būtų buvęs susituokęs, jis nebūtų buvęs toks naudingas pasiuntinys.

Iš kitos pusės, kai kurie žmonės yra geresni dirbdami komandoje, tarnaudami Dievui kaip pora ir šeima. Abi žmonių rūšys yra vienodai svarbios. Išlikti nesusituokusiam, net visą savo gyvenimą, nėra nuodėmė. Pats svarbiausias dalykas gyvenime nėra susirasti sutuoktinį ar turėti vaikų, bet tarnauti Dievui. Mes turėtume lavinti save skaitydami Dievo Žodį ir melsdamiesi. Jeigu mes prašysime Dievo parodyti save, Jis mums atsakys (Mato 7:7) ir, jeigu mes prašysime Jo naudoti mus atlikti Jo gerus darbus, Jis ir tai padarys. „Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia“ (Romiečiams 12:2).

Likimas nesituokus neturėtų būti laikomas prakeikimu ar ženklu, kad „kažkas yra negerai“ su nesituokusiu vyru ar moterimi. Nors dauguma žmonių susituokia, ir nors atrodo, kad Biblija parodo, jog tai yra Dievo valia daugumai žmonių, tačiau tai nereiškia, kad nesusituokęs krikščionis yra „antros klasės“ krikščionis. Kaip matome iš 1 Korintiečiams 7, likimas nesusituokus netgi yra aukštesnis pašaukimas. Kaip ir su visu kitu gyvenime, mes turėtume prašyti Dievo išminties (Jokūbo 1:5) dėl santuokos. Sekimas Dievo planu, susituokiant ar liekant nesusituokus, atneš produktyvumą ir džiaugsmą, kurio Dievas mums trokšta.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ką Biblija moko apie nesusituokusius krikščionis?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga