settings icon
share icon
Klausimas

Ar Dievas tikisi, kad krikščionis balsuos?

Atsakymas


Mūsų požiūris yra, kad kiekvieno krikščionio pareiga ir atsakomybė yra balsuoti už vadovus, kurie remia krikščioniškus principus. Žinoma, kad Dievas yra valdžioje, tačiau tai nereiškia, jog mums nereikia nieko daryti, prisidedant prie Jo valios įvykdymo. Mums įsakyta melstis už mūsų vadovus (1 Timotiejui 2:1-4). Kalbant apie politiką ir vadovavimą, Biblijoje yra įrodymų, kad buvo atvejų, kai Dievas nebuvo patenkintas mūsų vadovų pasirinkimu (Ozėjo 8:4). Pasaulyje aiškiai matosi nuodėmės poveikis. Didelė kentėjimų dalis šioje žemėje yra bedievių vadovų valdymo rezultatas (Patarlių 28:12). Šventajame Rašte krikščionys yra mokomi paklusti teisėtiems įstatymams, kurie neprieštarauja Viešpaties įstatymams (Apaštalų darbų 5:27-29; Romiečiams 13:1-7). Būdami atgimę iš naujo tikintieji, mes turime stengtis pasirinkti vadovą, kuris leisis būti vedamas Kūrėjo (1 Samuelio 12:13-25). Mes niekada neturėtume paremti kandidatų ar pasiūlymų, kurie prieštarautų Biblijos įsakymams gyvenimui, šeimai, santuokai ar tikėjimui (Patarlių 14:34). Krikščionys turėtų balsuoti pagal tai, kaip juos veda malda ir Dievo Žodžio studijavimas, bei pagal duotus pasirinkimus balsavimo biuletenyje.

Daugybėje pasaulio šalių krikščionys yra prispausti ir persekiojami. Jie kenčia dėl vyriausybių, kurių jie neturi jokios galios pakeisti, ir dėl vyriausybių, kurios nekenčia jų tikėjimo ir juos užčiaupia. Šie tikintieji skelbia Jėzaus Kristaus evangeliją rizikuodami savo pačių gyvybėmis. Jungtinėse Amerikos Valstijose žmonės yra palaiminti teise kalbėti ir pasirinkti savo vadovus, nebijodami dėl savęs ir savo šeimų. Jungtinėse Amerikos Valstijose neseniai vykusiuose balsavimuose apie 2 iš 5 save vadinančių krikščionių neįvertino tos teisės ir nebalsavo. Apie 1 iš 5 save vadinančių krikščionių net nėra užsiregistravęs balsuoti.

Dabartiniame amžiuje yra daugybė norinčių visiškai išstumti Kristaus vardą ir Jo žinią iš viešų vietų. Balsavimas yra galimybė paremti, apsaugoti ir išsaugoti dievotą vyriausybę. Nebalsavimas- tai leidimas tiems, kurie nuvertina Kristaus vardą, valdyti mūsų gyvenimus. Vadovai, kuriuos mes išrenkame- arba nieko nedarome, kad pašalintume- turi daug įtakos mūsų laisvei. Jie pasirenka, ar apsaugoti mūsų laisvę garbinti ir skleisti evangelijos žinią, ar apriboti mūsų teises. Jie gali vesti mūsų tautą link teisumo arba link moralinės katastrofos. Būdami krikščionys, mes turėtume būti aktyvus ir paklusti įsakymui vykdyti savo pilietines pareigas (Mato 22:21).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar Dievas tikisi, kad krikščionis balsuos?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries