settings icon
share icon
Klausimas

Kodėl man melstis?

Atsakymas


Krikščionims malda turėtų būti kaip kvėpavimas. Mums turėtų būti lengviau melstis negu nesimelsti. Mes meldžiamės dėl keleto priežasčių. Malda yra vienas iš būdų, kuriuo mes tarnaujame ir paklūstame Dievui (Luko 2:36-38). Mes meldžiamės, nes Dievas mums įsakė melstis (Filipiečiams 4:6-7). Kristus ir ankstyvoji bažnyčia meldėsi ir tuo mums parodė pavyzdį (Morkaus 1:35; Apaštalų darbų 1:14; 2:24; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Jeigu Jėzus galvojo, kad yra verta melstis, ir mes turėtume tai daryti. Jeigu Jėzui reikėjo melstis, kad Jis išliktų Dievo valioje, tuo labiau mums to reikia!

Dar viena priežastis maldai yra tai, kad Dievas naudoja maldą kaip įrankį, per kurį Jis mums duoda sprendimus įvairioms situacijoms. Mes meldžiamės, kai bandome priimti svarbius sprendimus (Luko 6:12-13); kai bandome nugalėti demonų padarytas kliūtis (Mato 17:14-21); kai renkame darbininkus dvasiniam derliui (Luko 10:2); kai mums reikia stiprybės nugalėti pagundymus (Mato 26:41); kai mums reikia sustiprinti kitus dvasiškai (Efeziečiams 6:18-19).

Mes ateiname pas Dievą su savo prašymais, nes mes turime Dievo pažadą, kad mūsų maldos nenueis veltui, net jei ir negausime būtent tai, ko mes prašėme (Mato 6:6; Romiečiams 8:26-27). Dievas mums pažadėjo, kad, jeigu mūsų prašymai yra pagal Jo valią, Jis mums duos tai, ko prašome (1 Jono 5:14-15). Kartais Dievas naudodamasis savo išmintimi ir siekdamas mums gero ne iš karto atsako į mūsų maldas. Tais atvejais mes turime nepasiduoti ir toliau atkakliai melstis (Mato 7:7; Luko 18:1-8). Malda neturėtų būti būdas, padedantis mums gauti tai, ko mes norime iš Dievo. Verčiau mes turėtume naudoti maldą tam, kad Dievo valia būtų įvykdyta žemėje. Dievo išmintis pranoksta mūsų išmintį.

Situacijose, kuriose mes tiksliai nežinome, kokia yra Dievo valia, mes galime naudoti maldą sužinoti Jo valią. Jeigu sirofinikietė moteris, kuri turėjo demono apsėstą dukrą, nebūtų prašiusi Kristaus pagalbos, demonai nebūtų išvaryti iš jos dukros (Morkaus 7:26-30). Jeigu aklas vyras prie Jericho nebūtų šaukęsis Kristaus, jis būtų likęs aklas (Luko 18:35-43). Dievas sakė, kad mes dažnai neturime, nes neprašome (Jokūbo 4:2). Tam tikra prasme malda yra kaip Evangelijos dalinimasis su žmonėmis. Mes nežinome, kas bus išgelbėti iki tol, kol mes nepasidaliname su jais Evangelijos žinia. Taip pat mes nematysime atsakymų į maldas iki tol, kol nepasimelsime.

Jeigu mes nesimeldžiame, mes rodome, jog mes stokojame tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo Žodžiu. Melsdamiesi mes parodome savo tikėjimą Dievu ir tikėjimą, jog Jis padarys tai, ką pažadėjo savo Žodyje, bei palaimins mus daugiau negu mes galime prašyti ar suprasti (Efeziečiams 3:20). Malda taip pat yra pagrindinis būdas, leidžiantis mums matyti Dievo veikimą kitų žmonių gyvenimuose. Kadangi per maldą mes „prisijungiame“ prie Dievo galios, malda mums padeda nugalėti šėtoną ir jo kariuomenę, prieš kurią mes patys esame bejėgiai. Tegu Dievas mus dažnai mato prie savo sosto, nes mes turime vyriausiąjį Kunigą, kuris supranta visas mūsų silpnybes (Hebrajams 4:15-16). Mes turime Jo pažadą, kad daug pajėgia karšta teisiojo malda (Jokūbo 5:16-18). Tegu Dievas išaukština savo vardą mūsų gyvenimuose, kai parodome savo tikėjimą dažnai ateidami pas Jį maldoje.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kodėl man melstis?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries