Ar įmanoma pridėti daugiau knygų į Bibliją?


Klausimas: Ar įmanoma pridėti daugiau knygų į Bibliją?

Atsakymas:
Mes neturime jokių priežasčių tikėti, kad Dievas pridėtų prie savo Žodžio tolimesnį apreiškimą. Biblija prasideda su žmonijos pradžia- Pradžios knyga- ir pasibaigia su žmonijos pabaiga- Apreiškimo knyga. Visa kita, kas yra tarp tų knygų, yra mūsų, tikinčiųjų, naudai, kad būtume įgalinti Dievo tiesa mūsų kasdieniame gyvenime. Mes tai žinome iš 2 Timotiejaus 3:16-17: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, paisruošęs kiekvienam geram darbui.“

Jeigu pridėtume papildomų knygų į Bibliją, tai reikštų, kad Biblija, kurią mes dabar turime, yra nepilna, ir joje nėra visko, ką mums reikia žinoti. Nors tai, ką Apreiškimo 22:18-20 moko yra taikoma tiesiogiai Apreiškimo knygai, tačiau tai yra svarbi tiesa apie Dievo Žodį: „Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius: ‘Jeigu kas prie jų ką pridės- Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių- Dievas atims jo dalį iš gyvenimo knygos ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje...‘“

66 Biblijos knygose mes turime viską, ko mums reikia. Nėra nei vienos gyvenimo situacijos, kuriai negalėtume pritaikyti Rašto. Tai, kas prasidėjo Pradžios knygoje, baigėsi Apreiškimo knygoje. Biblija yra visiškai pabaigta ir užtektina. Ar Dievas galėtų pridėti prie Biblijos? Žinoma, kad Jis galėtų. Tačiau nėra jokių biblinių ar teologinių priežasčių, leidžiančių mums tikėti, kad Jis tai padarys, ar kad Jam reikia tai padaryti.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Ar įmanoma pridėti daugiau knygų į Bibliją?