settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra Biblija?

Atsakymas


Žodis “Biblija” yra kilęs iš lotynų ir graikų žodžių, kurie reiškia “knyga”. Tai yra tinkamas pavadinimas, nes Biblija yra visų žmonių knyga, visiems laikams. Tai knyga visiškai kitokia negu kitos knygos, turinti atskirą klasę.

Bibliją sudaro 66 skirtingos knygos: įstatymų knygos, tokios kaip Kunigų ir Pakartoto Įstatymo; istorinės knygos, tokios kaip Ezra ir Apaštalų darbai; poezijos knygos, tokios kaip Psalmės ir Ekleziasto; pranašysčių knygos, tokios kaip Izaijo ir Apreiškimo; biografijos, tokios kaip Mato ir Jono; ir laiškai (formalūs laiškai), tokie kaip Titui ir Hebrajams.

Autoriai
Apie 40 skirtingų žmogiškų autorių prisidėjo prie Biblijos rašymo, kuri buvo parašyta per maždaug 1500 metus. Autoriai buvo karaliai, žvejai, kunigai, valstybės darbuotojai, ūkininkai, avių ganytojai ir daktarai. Nepaisant šios įvairovės Biblija yra nepaprastai vientisa, su bendromis temomis, vystomomis visoje Biblijoje.

Biblija yra vientisa knyga, nes ji turi tik vieną Autorių- Dievą. Biblija yra “Dievo įkvėpta” (2 Timotiejui 3:16). Žmogiški autoriai rašė būtent tai, ką Dievas norėjo, kad jie rašytų, ir dėl to Dievo Žodis yra tobulas ir šventas (Psalmių 12:6; 2 Petro 1:21).

Suskirstymas
Biblija yra padalinta į dvi pagrindines dalis: Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą. Trumpai tariant, Senasis Testamentas yra istorija apie tautą, o Naujasis Testamentas yra istorija apie Žmogų. Ta tauta buvo Dievo būdas siųsti Žmogų- Jėzų Kristų- į pasaulį.

Senajame Testamente aprašytas Izraelio tautos atsiradimas ir išsaugojimas. Dievas pažadėjo panaudoti Izraelį palaiminant visą pasaulį (Pradžios 12:2-3). Kai Izraelio tauta įsitvirtino, Dievas pakėlė iš tos tautos šeimą, per kurią ateis palaiminimas pasauliui: Dovydo šeimą (Psalmių 89:3-4). Iš Dovydo šeimos buvo pažadėtas Žmogus, kuris atneš žadėtą palaiminimą (Izaijo 11:1-10).

Naujajame Testamente smulkiai aprašytas to žadėto Žmogaus atėjimas. Jo vardas buvo Jėzus. Gyvendamas tobulą gyvenimą, Jis išpildė Senojo Testamento pranašystes, mirdamas tapo Gelbėtoju ir prisikėlė iš numirusių.

Pagrindinis veikėjas
Jėzus yra pagrindinis Biblijos veikėjas- visa knyga yra apie Jį. Senasis Testamentas pranašauja Jo atėjimą ir viską paruošia Jo atėjimui į pasaulį. Naujasis Testamentas apibūdina Jo atėjimą ir tai, ką Jis padarė, atnešdamas išgelbėjimą į mūsų nusidėjusį pasaulį.

Jėzus yra daugiau negu tik istorinė figūra. Jis netgi yra daugiau negu tik žmogus. Jis yra įsikūnijęs Dievas, ir Jo atėjimas buvo pats svarbiausias įvykis pasaulio istorijoje. Dievas tapo žmogumi, kad mums duotų aiškų ir suprantamą savo paveikslą. Koks yra Dievas? Jis yra toks kaip Jėzus. Jėzus yra Dievas žmogaus pavidale (Jono 1:14; 14:9).

Trumpas aprašymas
Dievas sukūrė žmogų ir pastatė jį tobuloje aplinkoje. Tačiau žmogus maištavo prieš Dievą ir nupuolė nuo to, ką Dievas jam buvo paskyręs. Dievas prakeikė pasaulį dėl nuodėmės, bet iš karto paruošė išgelbėjimo žmonijai ir visai kūrinijai planą, kad atstatytų juos į pradinę būseną.

Pagal tą atpirkimo planą Dievas pašaukė Abraomą iš Babilono šalies į Kanaano šalį (maždaug 2000 pr. Kr.)Dievas pažadėjo Abraomui, jo sūnui Izaokui ir jo anūkui Jokūbui (taip pat vadinamu Izraeliu), kad Jis palaimins pasaulį per jų palikuonis. Izraelio šeima emigravo iš Kanaano į Egiptą, kur jie išaugo ir tapo tauta.

Apie 1400 metus pr. Kr. Mozei vadovaujant, Dievas išvedė Izraelio palikuonis iš Egipto ir davė jiems pažadėtąją žemę (Kanaaną). Per Mozę Dievas Izraelitams davė Įstatymą ir sudarė su jais sandorą (testamentą). Jeigu jie išliks ištikimi Dievui ir neseks aplinkinių tautų stabais, jie klestės. Jeigu jie nusigręš nuo Dievo ir seks stabais, tuomet Dievas sunaikins jų tautą.

Maždaug po 400 metų valdant Dovydui ir jo sūnui Saliamonui, Izraelis įsitvirtino ir tapo galinga karalyste. Dievas pažadėjo Dovydui ir Saliamonui, kad jų palikuonis valdys kaip amžinas karalius.

Po Saliamono karaliavimo Izraelio tauta buvo padalinta. Dešimt šiaurėje esančių giminių vadinosi „Izraeliu“ ir gyvavo maždaug 200 metų iki tol, kol Dievas juos nubaudė dėl jų stabmeldystės. Asirija paėmė Izraelį į nelaisvę apie 721 metus pr. Kr. Dvi pietuose esančios giminės vadinosi „Judu“ ir jie gyvavo šiek tiek ilgiau, bet laikui bėgant taip pat nusisuko nuo Dievo. Babilonas juos užėmė apie 600 metus pr. Kr.

Maždaug po 70 metų dėl savo gailestingumo Dievas sugrąžino tremtinių likutį į jų žemę. Jeruzalė, jų sostinė, buvo atstatyta apie 444 metus pr. Kr., ir Izraelis vėl tapo tauta. Tuo baigėsi Senasis Testamentas.

Naujasis Testamentas prasideda po 400 metų Jėzaus Kristaus gimimu Betliejuje. Jėzus buvo tas palikuonis, pažadėtas Abraomui ir Dovydui; Tas, kuris išpildys Dievo žmonijos atpirkimo planą ir atstatys kūriniją. Jėzus ištikimai atliko savo darbą-Jis numirė už nuodėmę ir prisikėlė iš mirties. Jėzaus mirtis buvo naujos sandoros (testamento) su pasauliu pagrindas. Visi, kurie tikės Jėzumi, bus išgelbėti nuo nuodėmės ir gyvens amžinai.

Po prisikėlimo Jėzus išsiuntė savo mokinius visur skleisti Jo gyvenimo ir Jo galios išgelbėti žinią. Jėzaus mokiniai ėjo visomis kryptimis skelbdami Jėzaus Kristaus gerąją žinią ir išgelbėjimą. Jie keliavo Mažojoje Azijoje, Graikijoje ir visoje Romos imperijoje. Naujasis Testamentas baigiasi su Jėzaus antro atėjimo pranašystę, kurio metu Jis teis netikintį pasaulį ir išlaisvins kūriniją nuo prakeikimo.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra Biblija?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries