settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra amilenizmas?

Atsakymas


Amilenizmu vadinamas įsitikinimas, jog nebus tiesioginės Kristaus tūkstantmetinės karalystės. Žmonės, kurie laikosi šio požiūrio, yra vadinami amilenistais. Priešdėlis „a-„ žodyje „amilenizmas“ reiškia „ne“. Taigi amilenizmas reiškia „ne tūkstantmetis“. Tai skiriasi nuo labiausiai paplitusio prieš tūkstantmetinės karalystės požiūrio (požiūrio, kad Kristus ateis antrą kartą prieš įkuriant tūkstantmetinę karalystę, ir kad tai tiesiogine žodžio prasme yra 1000 metų karalystė). Tai taip pat skiriasi nuo mažiau populiaraus po tūkstantmetinės karalystės požiūrio (įsitikinimo, kad Kristus sugrįš po to, kai krikščionys, o ne Kristus, įkurs karalystę šioje žemėje).

Amilenistai iš viso netiki, kad bus tūkstantmetinė karalystė. Jie tiesiog netiki tiesiogine tūkstantmetine karalyste- 1000 metų Kristaus valdymu žemėje. Vietoje to, jie tiki, kad Kristus dabar sėdi Dovydo soste, ir kad dabartinis bažnyčios amžius yra karalystė, kurią valdo Kristus. Be jokios abejonės Kristus dabar sėdi soste, bet tai nereiškia, kad tai yra tas pats sostas, kuris Biblijoje vadinamas Dovydo sostu. Be abejonės Kristus dabar valdo, nes jis yra Dievas. Tačiau tai nereiškia, kad Jis dabar valdo tūkstantmetinę karalystę.

Tam, kad Dievas ištesėtų pažadus Izraeliui ir išpildytų savo sandorą su Dovydu (2 Samuelio 7:8-16; 23:5; Psalmių 89:3-4), privalo būti fizinė karalystė šioje žemėje. Tuo abejodami, mes abejotume Dievo troškimu ir/arba sugebėjimu ištesėti pažadus, o tai sukeltų daugybę kitų teologinių problemų. Pavyzdžiui, jeigu po to, kai Dievas paskelbė, jog Jo pažadai Izraeliui yra amžini, Jis jų išsižadėtų, kaip mes galėtume tikėti kitais Jo pažadais, įskaitant pažadą, jog tikintieji Jėzumi Kristumi bus išgelbėti? Vienintelis sprendimas yra suprasti Jo pažadus tiesiogiai ir tikėti tuo, ką Jis sako.

Biblijoje yra aiškių ženklų, nurodančių tūkstantmetinės karalystės žemėje tikrumą:

1) Prieš įkuriant karalystę, Kristaus pėdos tikrąja ta žodžio prasme palies Alyvų kalną (Zacharijo 14:4,9);

2) Karaliavimo metu Mesijas vykdys teisingumą ir teismą žemėje (Jeremijo 23:5-8);

3) Karalystė bus po dangumi (Danieliaus 7:13-14,27);

4) Pranašai pranašavo apie drastiškus pasikeitimus žemėje karalystės metu (Apaštalų darbų 3:21; Izaijo 35:1-2; 11:6-9; 29:18; 65:20-22; Ezechielio 47:1-12; Amoso 9:11-15);

5) Chronologinė Apreiškimo knygoje aprašytų įvykių eiga rodo, kad tūkstantmetinė karalystė žemėje turi būti prieš pasaulio istorijos pabaigą (Apreiškimo 20).

Amilenistinis požiūris atsirado naudojant vieną interpretacijos metodą aiškinant dar neišsipildžiusias pranašystes ir kitą metodą aiškinant Rašto vietas, kuriose nėra pranašysčių, bei aiškinant jau išsipildžiusias pranašystes. Rašto vietos, kuriose nėra pranašysčių ir išsipildžiusios pranašystės aiškinamos normaliai- tiesiogine žodžių prasme. Bet dar neišsipildžiusias pranašystes amilenistai aiškina dvasiškai, o ne tiesiogine prasme. Amilenizmo šalininkai tiki, jog „dvasinis“ dar neišsipildžiusių pranašysčių skaitymas yra normalus teksto skaitymas. Tai vadinama dvilype hermeneutika. (Hermeneutika yra interpretavimo principų mokslas). Amilenistai tiki, jog dauguma, arba visos, dar neišsipildžiusios pranašystės yra parašytos simboline, perkeltine ir dvasine kalba. Taigi amilenistai toms Rašto vietoms priskiria kitokią nei normalią, tam kontekstui būdingą reikšmę.

Tokios dar neišsipildžiusių pranašysčių interpretacijos problema yra tai, kad atsiranda labai daug galimų reikšmių. Tik tuo atveju, kai interpretuojame Šventąjį Raštą tiesiogiai, mes gauname vieną reikšmę. Kai Dievas, Šventojo Rašto autorius, įkvėpė žmogiškuosius autorius, Jis turėjo omenyje tik vieną konkrečią reikšmę. Be to, tai, kad kitos jau išsipildžiusios pranašystės buvo išpildytos tiesiogiai, yra pati geriausia priežastis tikėti, kad dar neišsipildžiusios pranašystės bus taip pat išpildytos tiesiogiai. Pranašystės apie Kristaus pirmąjį atėjimą buvo išpildytos tiesiogiai. Taigi turėtume tikėti, kad pranašystės apie Kristaus antrą atėjimą taip pat bus išpildytos tiesiogiai. Dėl šių priežasčių turėtume atmesti alegorinę dar neišsipildžiusių pranašysčių interpretaciją, ir vietoje to naudoti tiesioginę ir normalią interpretaciją. Amilenizmas nėra teisingas požiūris, nes jo šalininkai naudoja nepastovią hermeneutiką; jie interpretuoja dar neišsipildžiusias pranašystes kitaip negu tas, kurios jau išsipildė.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra amilenizmas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries