settings icon
share icon
Klausimas

Aš įtikėjau Jėzų... kas toliau?

Atsakymas


Aš įtikėjau Jėzų... kas toliau?

Sveikiname! Jūs priėmėte sprendimą, pakeisiantį jūsų gyvenimą! Tikriausiai jūs klausiate, „Kas toliau? Kaip man pradėti savo kelionę su Dievu?“ Penki žingsniai, pateikti žemiau, parodys jums, kokį kelią nurodo Biblija. Jei kelionės metu jums iškils klausimų, prašome aplankyti https://www.gotquestions.org/Lietuviu

1. Įsitikink, kad supratai išgelbėjimą

1 Jono 5:13 parašyta: „Tai parašiau jums, tikintiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą“. Dievas nori, kad mes suprastume išgelbėjimą. Dievas nori, kad mes tvirtai žinotume, jog esame išgelbėti. Dėl to trumpai apžvelgsime pagrindinius išgelbėjimo punktus:

(a) Mes visi esame nusidėję. Mes visi padarėme dalykų, kurie nepatinka Dievui (Romiečiams 3:23).

(b) Dėl savo nuodėmių mes nusipelnėme bausmės – amžino atskyrimo nuo Dievo (Romiečiams 6:23).

(c) Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus sumokėjo už mūsų nuodėmes (Romiečiams 5:8; 2 Korintiečiams 5:21). Jėzus mirė vietoje mūsų – prisiėmė bausmę, kurios mes buvome verti. Jėzaus prisikėlimas įrodo, kad Dievas priėmė Jėzaus mirtį kaip išpirką už mūsų nuodėmes.

(d) Dievas užtikrina atleidimą ir išgelbėjimą visiems, kurie tiki Jėzumi ir Jo mirtimi, kuria Jis sumokėjo už mūsų nuodėmes (Jono 3:16; Romiečiams 5:1; Romiečiams 8:1).

Tai yra išgelbėjimo žinia! Jei tu tiki Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju, tu esi išgelbėtas! Visos tavo nuodėmės yra atleistos ir Dievas pažada niekada tavęs nepalikti ir neapleisti (Romiečiams 8:38-39; Mato 28:20). Atsimink – tavo išgelbėjimas yra saugus Jėzuje Kristuje (Jono 10:28-29). Jei tu tiki tik Jėzumi kaip savo Gelbėtoju, gali būti užtikrintas, kad amžinybę praleisi su Dievu danguje!

2. Susirask gerą bažnyčią, kurioje yra mokoma iš Biblijos

Negalvok, kad bažnyčia – tik pastatas. Bažnyčia yra žmonės. Labai svarbu, kad žmonės, tikintys Jėzumi Kristumi, bendrautų vienas su kitu. Tai yra vienas iš pagrindinių Bažnyčios tikslų. Dabar, kai tu įtikėjai Jėzumi Kristumi, mes skatiname tave susirasti Biblija tikinčią bažnyčią savo mieste ir pasišnekėti su pastoriumi. Papasakok jam apie savo naująjį tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Antrasis Bažnyčios tikslas – mokyti suprasti Bibliją. Tu gali išmokti, kaip Dievo instrukcijomis pasinaudoti gyvenime. Biblijos suvokimas yra raktas į sėkmingą ir galingą krikščionišką gyvenimą. 2 Timotiejui 3:16-17 rašoma: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumu, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui“.

Trečiasis Bažnyčios tikslas yra garbinimas. Garbinimas – tai padėka Dievui už viską, ką Jis yra padaręs! Dievas mus išgelbėjo. Dievas mus myli. Dievas mus aprūpina. Dievas yra mūsų vadovas ir nukreipia mūsų žingsnius. Kaip mes galime Jam nedėkoti? Dievas yra šventas, teisingas, mylintis, gailestingas ir kupinas malonės. Apreiškimo 4:11 parašyta: „Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei- Tavo valia visa yra ir buvo sutverta“.

3. Kiekvieną dieną skirk laiko Dievui

Labai svarbu kiekvieną dieną skirti laiko Dievui. Vieni mieliau skiria laiko rytais, kiti – vakarais. Visiškai nesvarbu, kada tu pasirinksi. Svarbiausia yra tai, kad tu reguliariai praleistum laiką su Dievu. Kas įeina į mūsų laiką su Dievu?

(a) Malda. Malda yra pokalbis su Dievu. Kalbėk su Dievu apie savo rūpesčius ir problemas. Paprašyk Dievo duoti tau išminties ir patarti. Paprašyk Dievo, kad Jis pasirūpintų tavo poreikiais. Pasakyk Dievui, kaip tu Jį myli ir kaip vertini visa, ką Jis dėl tavęs yra padaręs. Tai ir yra malda.

(b) Biblijos skaitymas. Be Biblijos mokymo bažnyčioje, Sekmadieninėje mokyklėlėje ir/ar Biblijos studijų, tu dar turi skaityti Bibliją savarankiškai. Biblijoje yra viskas, ką turi žinoti, kad galėtum sėkmingai gyventi krikščionišką gyvenimą. Joje yra Dievo patarimų, kaip priimti protingus sprendimus, kaip sužinoti Dievo valią, kaip padėti kitiems ir tobulėti dvasiškai. Biblija yra Dievo Žodis mums. Biblija yra svarbiausias Dievo įrankis, rodantis, kaip gyventi Dievui priimtiną gyvenimą.

4. Bendrauk su žmonėmis, kurie galėtų padėti tau augti dvasiškai

1 Korintiečiams 15:33 parašyta: „Neapsirikite: ‚Blogos draugijos gadina gerus papročius!’” Biblijoje gausu įspėjimų apie „blogų” žmonių įtaką mums. Leisdami laiką su tais, kurie nuolat užsiima nuodėminga veikla, būsime gundomi daryti nuodėmes. Mes tapsime panašūs į tuos žmones, su kuriais praleidžiame laiką. Taigi labai svarbu, kad mus suptų žmonės, kurie myli Viešpatį ir yra Jam atsidavę.

Susirask draugą ar keletą draugų (galbūt iš savo bažnyčios), kurie galėtų padėti tau ir padrąsintų tave (Hebrajams 3:13; 10:24). Paprašyk savo draugų, kad jie padėtų tau pastoviai skirti laiko Dievui, pasirinkti teisingą veiklą ir vaikščioti su Dievu. Paklausk, ar gali taip pat padėti ir jiems. Tačiau tai nereiškia, kad tau reikia palikti visus savo draugus, kurie netiki Jėzumi Kristumi kaip Gelbėtoju. Ir toliau būk jų draugu ir mylėk juos. Bet paaiškink jiems, kad Jėzus pakeitė tavo gyvenimą, ir kad tu nebegali daryti to, ką darydavai anksčiau. Paprašyk Dievo, kad Jis duotų tau galimybę pasidalinti Jėzumi su tavo draugais.

5. Pasikrikštyk

Daugelis žmonių neteisingai supranta krikštą. Žodis „krikštyti” reiškia “panardinti į vandenį“. Krikštas yra Biblijinis būdas viešai išpažinti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi ir savo įsipareigojimą Juo sekti. Panirimas į vandenį simbolizuoja mirtį kartu su Kristumi. Pakilimas iš vandens simbolizuoja Kristaus prisikėlimą. Būti pakrikštytu reiškia susitapatinti su Jėzaus mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu (Romiečiams 6:3-4).

Krikštas negali tavęs išgelbėti. Krikštas nenuplauna tavo nuodėmių. Krikštas yra paklusnumo žingsnis, viešas tikėjimo Kristumi išpažinimas. Krikštas yra svarbus, nes tai yra paklusnumo žingsnis – viešas tikėjimo Kristumi ir savo įsipareigojimo Jam išpažinimas. Jei tu esi pasiruošęs pasikrikštyti, pasikalbėk su pastoriumi.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Aš įtikėjau Jėzų... kas toliau?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries