settings icon
share icon
Klausimas

Kas gali būti išgelbėtas? Ar bet kas gali būti išgelbėtas?

Atsakymas


Jono 3:16 Jėzus aiškiai moko, jog Jis išgelbės visus, kurie Juo tiki: “Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.” Žodis “kiekvienas” reiškia, kad tu ir bet koks kitas žmogus pasaulyje gali būti išgelbėtas.

Biblijoje parašyta, jog, jeigu mūsų išgelbėjimas būtų paremtas mūsų darbais, nei vienas nebūtų išgelbėtas: „nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės“ (Romiečiams 3:23). Psalmė 143:2 dar prideda: „Tavo akivaizdoje nė vienas žmogus negalės pasiteisinti.“ Tai patvirtina Romiečiams 3:10 “Nėra teisaus, nėra nei vieno.“

Mes negalime savęs išgelbėti. Mūsų išgelbėjimas ateina iš Dievo, kai mes patikime Jėzumi Kristumi. Efeziečiams 2:8-9 moko: “Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų- tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ Mes esame išgelbėti per Dievo malonę, o malonės apibūdinimas aiškiai sako, kad jos neįmanoma nusipelnyti. Mes nenusipelnėme išgelbėjimo, mes paprasčiausiai jį priimame tikėjimu.

Dievo malonės užtenka padengti visas mūsų nuodėmes (Romiečiams 5:20). Biblijoje pilna pavyzdžių apie žmones, kurie buvo išgelbėti iš nuodėmingų gyvenimų. Apaštalas Paulius rašė krikščionims, kurie seniau gyveno nuodėmingus gyvenimus, įskaitant seksualinį amoralumą, stabmeldystę, paleistuvystę, homoseksualumą, vagystę, gobšumą ir girtuokliavimą. Bet Paulius jiems sakė, kad išgelbėjimo metu “esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia“ (1 Korintiečiams 6:9-11).

Pats apaštalas Paulius persekiojo krikščionis, pritarė Stepono nužudymui (Apaštalų darbų 8:1) ir areštuodavo krikščionis bei mesdavo juos į kalėjimą (Apaštalų darbų 8:3). Vėliau jis rašė: „nors anksčiau buvau piktžodžiautojas, persekiotojas ir akiplėša. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanymo ir netikėjimo. Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. Tikras žodis ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš“ (1 Timotiejui 1:13-15).

Dievas dažnai pasirenka išgelbėti tuos, kurie neatrodo tinkami, kad jie tarnautų Jam. Jis išgelbėjo vagį, kabėjusį ant kryžiaus, kai jam buvo belikusios vos kelios minutės gyventi (Luko 23:42-43), bažnyčios persekiotoją (Paulių), žvejį, kuris išsižadėjo Jo (Petrą), Romos kareivį ir jo šeimą (Apaštalų darbų 10), pabėgusį vergą (Onesimą, Filemono laiške) ir dar daugybę kitų. Nėra nei vieno, kurio Dievo jėga negalėtų išgelbėti (žr. Izaijo 50:2). Mes privalome atsakyti tikėjimu ir priimti Jo amžino gyvenimo dovaną.

Kas gali būti išgelbėtas? Vieną dalyką tikrai žinome- tu gali būti išgelbėtas, jeigu priimsi Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją! Jeigu tu nesi tikras, ar priėmei Jėzų kaip savo Gelbėtoją, tu dabar gali atsakyti malda, panašia į šią:

„Dieve, aš suprantu, kad esu nusidėjėlis ir savo gerais darbais niekada nepasieksiu dangaus. Aš tikiu ir pasitikiu Jėzumi Kristumi kaip Dievo Sūnumi, kuris numirė už mano nuodėmes ir prisikėlė tam, kad aš turėčiau amžiną gyvenimą. Prašau Tavo atleidimo už mano nuodėmes ir pagalbos gyventi dėl Tavęs. Ačiū, kad Tu mane priimi ir duodi amžiną gyvenimą.“

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

English

Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas gali būti išgelbėtas? Ar bet kas gali būti išgelbėtas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries