settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra judaizmas, ir kuo žydai tiki?

Atsakymas


Kas yra judaizmas, ir kas yra žydas? Ar judaizmas paprasčiausiai yra religija? Ar tai kultūrinė tapatybė ar tik etninė grupė? Ar žydai yra žmonių klanas ar tauta? Kuo žydai tiki, ir ar jie visi vienodai tiki?

Žodynas pateikia įvairius žodžio „žydas“ apibūdinimus: „Judo genties narys“, „izraelitas“, „tautos, egzistavusios Palestinoje nuo VI amžiaus pr. Kr. iki I amžiaus, narys“, „žmogus, kuris priklauso senovės žydams, pagal savo kilmę arba atsivertimą“ ir „žmogus, kurio religija yra judaizmas“.

Pagal rabinišką judaizmą, žydas yra tas, kuris turi mamą žydę, arba tas, kuris oficialiai atsivertė į judaizmą. Tam paremti dažnai cituojama Kunigų 24:10, nors Toroje nėra jokių konkrečių teiginių, paremiančių šią tradiciją. Kai kurie rabinai teigia, jog tai visai nesusiję su žmogaus tikėjimu. Tokie rabinai sako, kad žydas neturi laikytis žydų įstatymų ir papročių, kad būtų laikomas žydų. Jie netgi teigia, kad žydas gali netikėti Dievu ir vis tiek būti žydu.

Kiti rabinai griežtai moko, kad žmogus negali vadintis žydu, jeigu jis nesilaiko Toros mokymų ir nepriima Maimonido „Trylikos tikėjimo principų“ (Rabinas Mošė ben Maimonas buvo vienas iškiliausių viduramžių žydų mokslininkų). Toks žmogus gali būti „biologinis“ žydas, tačiau neturės jokio ryšio su judaizmu.

Toroje (pirmos penkios Biblijos knygos), Pradžios 14:13 moko, kad Arbomas, paprastai žinomas kaip pirmasis žydas, buvo apibūdintas kaip „hebrajus“. Pavadinimas „žydas“ kyla iš „Judo“ vardo, vieno iš Jokūbo sūnų vardų ir vienos iš dvylikos Izraelio genčių vardų. Pasirodo pavadinimas „žydas“ iš pradžių buvo naudojamas apibūdinant tik Judo genties narius, bet, kai po Saliamono valdymo laikotarpio karalystė buvo padalinta (1 Karalių 12), šis terminas buvo pradėtas naudoti apibūdinant visus Judo karalystės gyventojus- Judo, Benjamino ir Levio gentis. Šiandien daugelis tiki, kad žydas yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo palikuonis, nesvarbu, iš kurios iš dvylikos genčių jis būtų kilęs.

Tai kuo žydai tiki, ir kokie yra pagrindiniai judaizmo principai? Šiandien pasaulyje yra penkios pagrindinės judaizmo formos arba sektos- ortodoksai, konservatoriai, reformatai, rekonstrukcionistai ir humanistai. Šių penkių grupių įsitikinimai ir reikalavimai labai skiriasi, tačiau štai keli tradiciški judaizmo įsitikinimai:

Dievas yra visko, kas egzistuoja, kūrėjas; Jis yra vienas, bekūnis, ir tik Jis vienintelis gali būti garbinamas kaip absoliutus visatos valdovas.

Pirmos penkios Biblijos knygos buvo Dievo apreikštos Mozei. Jos nebus pakeistos ar papildytos ateityje.

Dievas bendravo su žydais per pranašus.

Dievas stebi žmonijos veiklą. Jis apdovanoja tuos, kurie gerai elgiasi, ir nubaudžia tuos, kurie elgiasi piktai.

Nors krikščionys daug savo įsitikinimų remia tais pačiais Raštais kaip ir žydai, tačiau yra didelių skirtumų tarp jų įsitikinimų: paprastai darbai ir elgesys žydams yra patys svarbiausi; tikėjimas ateina iš darbų. Tai prieštarauja konservatyviems krikščionims, kurie tiki, kad svarbiausia yra tikėjimas, o darbai yra tikėjimo rezultatas.

Žydų įsitikinimai nepriima krikščioniškos pradinės nuodėmės sąvokos (įsitikinimo, kad visi žmonės paveldėjo Adomo ir Ievo nuodėmę, kai jie nepakluso Dievo nurodymams Edeno sode).

Judaizmas teigia, kad pasaulis ir žmonės, Dievo kūriniai, yra įgimtai geri.

Žydų tikintieji sugeba pašventinti savo gyvenimus ir priartėti prie Dievo laikantis mitzvot (dieviškų įsakymų).

Jiems nereikia ir nėra jokio gelbėtojo, kuris būtų tarpininkas.

Kunigų ir kitose knygose esantys 613 įsakymai reguliuoja visą žydų gyvenimą. Dešimt Dievo įsakymų (užrašytų Išėjimo 20:1-17 ir Pakartoto įstatymo 5:6-21) sudaro įstatymo santrauką.

Mesijas (Dievo pateptasis) dar ateis ir surinks visus žydus Izraelio žemėje. Tuo metu įvyks bendras mirusiųjų prisikėlimas. Jeruzalės šventykla, kuri 70 metais buvo sugriauta Romėnų, bus atstatyta.

Jų įsitikinimai apie Jėzų labai skiriasi. Vieni Jį laiko iškiliu moralės mokytoju. Kiti Jį laiko netikru pranašu ir krikščionybės stabu. Kai kurios sektos net nemini Jo vardo, nes jiems draudžiama minėti stabų vardus.

Žydai dažnai vadinami išrinktaisiais Dievo žmonėmis. Tai nereiškia, kad jie yra viršesni už kitas žmonių grupes. Biblijos eilutės, tokios kaip Išėjimo 19:5, paprasčiausiai reiškia, kad Dievas išsirinko Izraelį gauti ir studijuoti Torą, garbinti tik Dievą, ilsėtis per Sabatą ir švęsti šventes. Žydai nebuvo išrinkti būti geresniais už kitus. Jie paprasčiausiai buvo išrinkti būti šviesa pagonims ir palaiminimu visoms tautoms.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra judaizmas, ir kuo žydai tiki?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries