settings icon
share icon
Klausimas

Kas pagal Bibliją įtvirtina santuoką?

Atsakymas


Biblijoje niekur nėra aiškiai parašyta, kokiu konkrečiu metu Dievas laiko porą susituokusia. Yra trys pagrindinai požiūriai: 1)Dievas porą laiko susituokusia tik tada, kai jie yra legaliai susituokę. 2) Pora Dievo akyse yra susituokusi, kai jie atlieka kažkokią formalią vestuvių ceremoniją. 3) Dievas porą laiko susituokusia tą akimirką, kai jie turi lytinius santykius. Pažvelkime į kiekvieną iš šių požiūrių ir įvertinkime jų stiprybes bei silpnybes.

1) Dievas porą laiko susituokusia tik tada, kai jie yra legaliai susituokę. Šiam požiūriui paremti dažniausiai naudojamos Šventojo Rašto ištraukos, kur mus įsakoma paklusti valdžios įstatymams (Romiečiams 13:1-7; 1 Petro 2:17). Pasak šio požiūrio šalininkų, jeigu valdžia reikalauja, kad būtų atliktos tam tikos procedūros ir užpildyti tam tikri dokumentai prieš įteisinant santuoką, tuomet pora turėtų būti paklusni valdžiai ir vykdyti jos nurodymus. Be abejo, Biblija moko porą paklusti valdžiai, jeigu tik valdžia neprieštarauja Dievo Žodžiui. Romiečiams 13:1-2 rašoma: „Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Esančios valdžios yra Dievo nustatytos. Todėl kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo tvarkai. Kurie priešinasi, užsitraukia sau teismą.

Tačiau šis požiūris turi silpnybių ir potencialių problemų. Visų pirma, santuoka egzistavo prieš tai, kai buvo įkurta bet kokia valdžia. Tūkstančius metų žmonės tuokėsi be santuokos liudijimų. Antra, net ir šiandien yra šalių, kuriose nėra valstybinio santuokos pripažinimo, ir kurios neturi jokių legalių reikalavimų santuokai. Trečia, yra valdžių, kurios, kad santuoka būtų teisiškai pripažinta, reikalauja Biblija neparemtų dalykų. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės reikalauja, kad vestuvės vyktų katalikų bažnyčioje, pagal katalikų mokymą, prižiūrint katalikų kunigui. Be abejonės, tiems, kurie nesutinka su katalikų bažnyčia ir katalikų supratimu, kad santuoka yra sakramentas, būtų neteisinga (ne pagal Bibliją) susituokti katalikų bažnyčioje.

2) Pora Dievo akyse yra susituokusi, kai jie atlieka kažkokią formalią vestuvių ceremoniją. Kai kurie Šventojo Rašto aiškintojai tiki, kad, kai Dievas atvedė Ievą pas Adomą (Pradžios 2:22), Dievas atliko pirmąją vestuvių ceremoniją. Šiandieninė tradicija, kurios metu tėvas atiduoda savo dukrą vestuvių metu, atspindi Dievo veiksmą Edeno sode. Jono 2 skyriuje Jėzus buvo svečias vestuvėse. Jėzus nebūtų ten ėjęs, jeigu tai, kas ten vyko, Jam būtų buvę nepriimtina. Tai, kad Jėzus buvo vestuvėse jokiais būdais nereiškia, kad Dievas reikalauja vestuvių ceremonijos, tačiau tai parodo, kad vestuvių ceremonija yra priimtina Dievo akyse. Žmonijos istorijoje beveik visos kultūros turėjo kažkokią vestuvių ceremoniją. Kiekvienoje kultūroje yra įvykis, veikla, sandora ar kažkoks paskelbimas, kuris yra laikomas vyro ir moters santuokos pripažinimu.

3) Dievas porą laiko susituokusia tą akimirką, kai jie turi lytinius santykius. Kai kurie tiki, kad pora nėra „pilnai“ susituokus Dievo akyse iki tol, kol jie nepatvirtina savo santuokos fiziškai. Kiti aiškina, kad, jeigu bet koks vyras ir moteris turi lytinius santykius, Dievas juos laiko susituokusiais. Tokio požiūrio pagrindas yra faktas, kad lytiniai santykiai tarp vyro ir žmonos yra galutinis „vieno kūno“ principo išpildymas (Pradžios 2:24; Mato 19:5; Efeziečiams 5:31). Ta prasme lytiniai santykiai yra galutinis santuokos sandoros “antspaudas”.Tačiau požiūris, kad lytiniai santykiai įtvirtina santuoką nėra tvirtai paremtas Biblija. Jeigu pora yra teisiškai susituokusi ir turėjo vestuvių ceremoniją, tačiau dėl kažkokių priežasčių negali turėti lytinių santykių, tokia pora vis tiek yra laikoma susituokusia.

Mes žinome, kad Dievo akyse lytiniai santykiai nėra tas pats kas santuoka, nes Senajame Tastamente dažnai yra minimas skirtumas tarp žmonos ir sugulovės. Pavyzdžiui, 2 Kronikų 11:21 apibūdina vieno karaliaus šeimyninį gyvenimą: „Roboamas mylėjo Abšalomo dukterį Maaką labiau už visas kitas savo žmonas ir sugulovęs. Jis turėjo aštuoniolika žmonų ir šešiasdešimt sugulovių, dvidešimt aštuonis sūnus ir šešiasdešimt dukterų.“ Šioje eilutėje sugulovės, kurios turėjo lytinius santykius su karaliumi Roboamu, nėra laikomos žmonomis ir yra minimos atskiroje kategorijoje.

Taip pat 1 Korintiečiams 7:2 parašyta, kad seksas prieš santuoką yra amoralus. Jeigu lytiniai santykiai įtvirtintų poros santuoką, tuomet tai nebūtų laikoma amoralu, nes tą akimirką, kai pora turėtų lytinius santykius, jie tamptų susituokę. Biblijoje nėra jokio pagrindo, kuriuo remiantis, nesusituokusi pora galėtų turėti lytinius santykius ir vadinti save susituokusiais, ir tuo paskelbti visus būsimus lytinius santykius moraliais ir nešančiais Dievui garbę.

Kas įtvirtina santuoką Dievo akyse? Atrodo, kad mes turėtume laikytis šio principo: 1) Tol, kol reikalavimai yra pagrįsti ir neprieštarauja Biblijai, pora turėtų laikytis valstybės nustatytų reikalavimų. 2) Pora turėtų laikytis kutūrinių ir šeimos tradicijų, kurių paprastai laikomasi „oficialiai sutuokiant“ porą. 3) Jeigu įmanoma, pora turėtų įtvirtinti santuoką lytiškai, išpildant fizinį „vieno kūno“ principą.

Kas bus, jei vienas iš šių principų nebus išpildytas? Ar tokia pora Dievo akyse vis tiek bus laikoma susituokusia? Galiausiai tai yra tarp poros ir Dievo. Dievas žino mūsų širdis (1 Jono 3:20). Dievas žino skirtumą tarp tikros santuokos sandoros ir bandymo pateisinti amoralius lytinius santykius.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas pagal Bibliją įtvirtina santuoką?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries