settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra išteisinimas?

Atsakymas


Trumpai tariant, išteisinti- tai paskelbti teisiu, sutaikyti su Dievu. Išteisindamas Dievas remiasi Kristaus teisumu, kuris buvo pervestas į sąskaitas tų, kurie priėmė Kristų, ir paskelbia patikėjusius Kristumi teisiais (2 Korintiečiams 5:21). Nors išteisinimo principas randamas daugelyje Rašto ištraukų, pagrindinė ištrauka, apibūdinanti tikinčiojo išteisinimą, yra Romiečiams 3:21-26: „Bet dabar, nepriklausomai nuo įstatymo, yra apreikštas Dievo teisumas, kurį paliudijo Įstatymas ir Pranašai,- Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.“

Mes esame išteisinti, paskelbti teisiais, tą akimirką, kai esame išgelbėti. Išteisinimas nepadaro mūsų teisiais, bet paskelbia mus teisiais. Mūsų teisumas ateina iš mūsų tikėjo atliktu Jėzaus Kristaus darbu. Jo auka padengia mūsų nuodėmes, ir dėl to Dievas mus mato tobulus ir be dėmės. Kadangi mes, tikintieji, esame Kristuje, kai Dievas žiūri į mus, Jis mato Kristaus teisumą. Tai atitinka Dievo tobulumo reikalavimus, ir dėl to Jis paskelbia mus teisiais- Jis mus išteisina.

Romiečiams 5:18-19 tai gerai apibendrina: „Todėl kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą, taip vieno Žmogaus teisumas visiems pelnė išteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs.“ Dėl išteisinimo Dievo ramybė gali viešpatauti mūsų gyvenimuose. Dėl išteisinimo mes turime išgelbėjimo užtikrintumą. Išteisinimas įgalina Dievą pradėti mumyse šventėjimo procesą, kurio metu Dievas mus daro tokiais, kokie poziciškai mes jau esame. „Taigi išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ (Romiečiams 5:1).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra išteisinimas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries