settings icon
share icon
Klausimas

Koks yra išgelbėjimo planas?

Atsakymas


Ar jūs alkstate? Ne maisto, ar alkstate kažko daugiau iš gyvenimo? Ar giliai jūmyse yra troškimai, kurių, atrodo, niekas negali patenkinti? Jei taip, tai jums reikia Jėzaus! Jėzus sakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jono 6:35).

Ar jūs jaučiatės pasimetęs? Ar jums atrodo, kad niekaip negalite rasti kelio ir tikslo gyvenime? Ar jūs jaučiatės lyg kažkas išjungė šviesą, ir jūs niekaip negalite rasti, kaip ją vėl įjungti. Jei taip, tai jums reikia Jėzaus! Jėzus sakė: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą“ (Jono 8:12).

Ar jūs kada nors jautėtės lyg esate įkalintas savo gyvenime? Ar jūs išbandėte tiek daug durų tik tam, kad suprastumėte, jog už jų vien tik tuštuma ir beprasmybė? Ar jūs ieškote įėjimo į prasmingą gyvenimą? Jei taip, tai jums reikia Jėzaus! Jis skelbė: „Aš esu vartai. Jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras“ (Jono 10:9).

Ar žmonės jus nuolat nuvilia? Ar jūsų santykiai su jais paviršutiniški ir tušti? Ar jaučiatės lyg visi nuolat bando pasinaudoti jumis? Jei taip, jums reikia Jėzaus! Jėzus sakė: „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Aš esu gerasis ganytojas: Aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane“ (Jono 10:11,14).

Ar jums įdomu, kas atsitiks po šio gyvenimo? Ar jūs pavargote gyventi dėl dalykų, kurie pūva ir rūdija? Ar jūs kartais dvejojate, kad gyvenimas iš viso turi kažkokią prasmę? Ar jūs norite gyvenimo po mirties? Jei taip, tai atsakymą jūs rasite Jėzuje! Jis sakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki manimi, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki manimi, nemirs per amžius“ (Jono 11:25-26).

Kas yra kelias? Kas yra tiesa? Kas yra gyvenimas? Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14:6).

Alkis, kurį jūs jaučiate, yra dvasinis alkis, ir jį užpildyti gali tik Jėzus. Tik Jėzus gali išsklaidyti tamsą. Jėzus yra vartai į visavertį gyvenimą. Jis yra draugas ir ganytojas, kurio jūs ieškote. Jėzus yra gyvenimas – šiame pasaulyje, ir kitame. Jėzus yra išgelbėjimas!

Priežastis, dėl kurios jūs jaučiate alkį, dėl kurios jūs esate pasimetęs tamsoje ir nerandate gyvenimo prasmės, yra ta, kad esate atskirtas nuo Dievo. Biblijoje parašyta, kad mes visi nusidėjome ir dėl to esame atskirti nuo Dievo (Ekleziasto 7:20; Romiečiams 3:23). Jūs jaučiate tuštumą, nes jūsų gyvenimui trūksta Dievo. Mes buvome sukurti bendravimui su Dievu. Dėl savo nuodėmių mes esame atskirti nuo šios bendrystės. Dar blogiau – mūsų nuodėmės atskirs mus nuo Dievo visai amžinybei, šiame gyvenime ir būsimajame (Romiečiams 6:23; Jono 3:36).

Kaip išspręsti šią problemą? Jėzus yra atsakymas! Jis paėmė mūsų nuodėmes ant savęs (2 Korintiečiams 5:21). Jėzus mirė mūsų vietoje (Romiečiams 5:8), prisiėmė bausmę, kurios mes nusipelnėme. Po trijų dienų Jis prisikėlė iš mirusiųjų, įrodydamas savo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį (Romiečiams 6:4-5). Kodėl Jis tai padarė? Jėzus pats atsako į šį klausimą: „Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda“ (Jono 15:13). Jėzus mirė, kad mes galėtume gyventi. Jei mes tikime Jėzumi ir Jo mirtimi, kuria Jis sumokėjo už mūsų nuodėmes, mūsų nuodėmės yra atleistos ir mes tampame švarūs. Tada mūsų dvasinis alkis bus patenkintas. Tada mes pagaliau išvysime šviesą. Tada mes galėsime gyventi visavertį gyvenimą ir pažinti geriausią savo Draugą ir Ganytoją. Mes žinosime, kad po mirties mes turėsime amžinąjį gyvenimą – mes būsime prikelti ir praleisime amžinybę danguje su Jėzumi!

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jono 3:16).

English Jei Jūs norite priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją, žemiau yra pateiktas maldos pavyzdys. Atsiminkite – skaitydami šią ar bet kokią kitą maldą Jūs nebūsite išgelbėti. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti Jus iš nuodėmių. Ši malda tėra būdas išreikšti savo tikėjimą Dievu ir padėkoti Jam už išgelbėjimą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš pasitikiu Tavimi, kad Tu mane išgelbėsi. Dėkoju už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Koks yra išgelbėjimo planas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries