settings icon
share icon
Klausimas

Ar krikščionys gali prarasti išgelbėjimą?

Atsakymas


Kai žmogus įgyja išgelbėjimą, ar tas išgelbėjimas yra amžinas? Kai žmogus priima Kristų kaip savo Gelbėtoją, jis įgyja artimą ryšį su Dievu, ir tai jam garantuoja amžiną išgelbėjimą. Daug Šventojo Rašto vietų kalba apie tai:

(a) Romiečiams 8:30 tvirtinama: „O kuriuos Jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė; kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino; kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino“. Šioje eilutėje sakoma, kad nuo tada, kai Dievas mus išsirinko, Jis mus jau mato pašlovintus Savo buvime danguje. Niekas negali sutrukdyti tikinčiajam ateityje būti pašlovintam, nes Dievas tai jau suplanavo. Kai žmogus išteisinamas, jo išgelbėjimas garantuotas – lyg jis būtų jau pašlovintas danguje.

(b) Romiečiams 8:33-34 Paulius užduoda du esminius klausimus: „Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje, ir užtaria mus“. Kas gi gali apkaltinti tuos, kuriuos Dievas išsirinko? Niekas, nes Kristus yra mūsų advokatas. Kas gali mus pasmerkti? Niekas, nes tik Jėzus, kuris mirė už mus, gali pasmerkti. Mūsų pusėje yra ir advokatas, ir teisėjas – mūsų Gelbėtojas.

(c) Kai tikintieji patiki Jėzumi, jie gimsta iš naujo (atgimsta) (Jono 3:3; Titui 3:5). Išgelbėjimo praradimas krikščioniui reikštų grįžimą į senąją padėtį. Biblijoje niekur nerašoma, kad gimimas iš naujo gali būti panaikintas ar atimtas.

(d) Šventoji Dvasia gyvena visuose tikinčiuosiuose (Jono 14:17; Romiečiams 8:9) ir krikštija juos į Kristaus Kūną (1 Korintiečiams 12:13). Išgelbėjimo praradimas tikintiesiems reikštų Šventosios Dvasios pasitraukimą ir atskyrimą nuo Kristaus Kūno.

(e) Jono 3:15-16 rašoma, kad kas tik patikės Jėzumi Kristumi, „turės amžinąjį gyvenimą“. Jei šiandien tikėdami Kristumi gauname amžinąjį gyvenimą, bet prarandame jį rytojaus dieną, tai reiškia, kad tas gyvenimas niekada nebuvo amžinas. Taigi, jei išgelbėjimą būtų galima prarasti, tai amžinojo gyvenimo pažadas Biblijoje turėtų būti klaida.

(f) Manau, kad patį įtikinamiausią argumentą duoda pats Raštas: „Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje“ (Romiečiams 8:38-39). Atminkite, kad tas pats Dievas, kuris jus išgelbėjo, yra tas pats Dievas, kuris jus saugos. Vienąkart išgelbėti mes esame amžinai išgelbėti. Amžinas mūsų išgelbėjimo saugumas yra užtikrintas!

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar krikščionys gali prarasti išgelbėjimą?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries