settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra induizmas, ir kuo induizmo pasekėjai tiki?

Atsakymas


Induizmas yra viena iš seniausiai žinomų organizuotų religijų- jos šventieji raštai datuojami 1400-1500 metų prieš Kristų. Tai taip pat yra viena iš sudėtingiausių ir įvairialypiškiausių religijų, turinti milijonus dievų. Induizmo pasekėjai turi daugybę pagrindinių įsitikinimų ir egzistuoja įvairiose sektose. Nors tai yra trečia didžiausia pasaulio religija, induizmas pagrinde egzistuoja Indijoje ir Nepale.

Pagrindiniai induizmo tekstai yra Vedos (laikoma pačiu svarbiausiu), Upanišada, Mahabharata ir Ramajana. Šie raštai susideda iš himnų, užkalbėjimų, filosofijų, ritualų, poemų ir istorijų, kuriomis induizmo pasekėjai remia savo įsitikinimus.Taip pat induizme naudojami kiti tekstai- Brahmanas, Sutros ir Aranjaka.

Nors induizmas dažnai suprantamas kaip politeistinė religija, kuri tariamai pripažįsta 330 milijonų dievų, tačiau ji taip pat turi vieną viršiausią „dievą“- Brahma. Tikima, kad Brahma yra būtybė, kuri gyvena kiekvienoje realybės dalelėje ir egzistuoja visoje visatoje. Brahma yra beasmenė ir nesuvokiama. Tikima, kad ji egzistuoja trijose formose: Brahma- Kūrėjas; Višnu- Išsaugotojas; ir Šiva- Naikintojas. Šie Brahmos „aspektai“ taip pat yra žinomi per daugybę kitų įsikūnijimų. Sunku apibendrinti induizmo teologiją, nes skirtingos induizmo mokyklos turi beveik visų teologijos sistemų elementus. Induizmas gali būti:

1. Monistinis- tik vienas dalykas egzistuoja; Sankaros mokykla
2. Panteistinis- tik vienas dieviškas dalykas egzistuoja ir Dievas yra identiškas pasauliui; Brahmanizmas
3. Panenteistinis- pasaulis yra Dievo dalis; Ramanujos mokykla
4. Teistinis- tik vienas Dievas, esantis atskirai nuo Kūrinijos; Bhakti induizmas

Žvelgiant į kitas mokyklas, induizmas taip pat gali būti ateistinis, deistinis ar net nihilistinis. Su tiek daug įvairovės po „induizmo“ pavadinimu, tikriausiai įdomu, kas juos visus padaro „induizmu“. Vienintelis tikras dalykas, kuris nulemia tikėjimo sistemos priskyrimą induizmui, yra Vedos pripažinimas šventais raštais. Jeigu tikėjimo sistema nepripažįsta Vedos šventais raštais, tuomet tai nėra induizmas.

Vedos yra daugiau nei tik teologijos knygos. Jas sudaro turtinga ir spalvinga „teo-mitologija“, tai yra religinė mitologija, kuri sąmoningai kartu supina mitus, teologiją ir istoriją, kad pasiektų istorijos formos religines šaknis. „Teo-mitologija“ yra taip giliai įsišaknyjusi Indijos istorijoje ir kultūroje, kad atmesti Vedas būtų tas pats, kas prieštarauti Indijai. Taigi tikėjimo sistema, kuri neįtraukia Indijos kultūros, yra induizmui nepriimtina. Jeigu tikėjimo sistema priima Indijos kultūrą ir jos teo-mitologijos istoriją, tuomet ji gali būti teistinė, nihilistinė ar ateistinė ir vis tiek vadintis induizmu. Šie atviri prieštaravimai gali būti galvos skausmas Vakarų gyventojams, kurie ieško logiško pastovumo ir racionalaus tikėjimo sistemos apgynimo. Bet būkime sąžiningi, krikščionys nėra nei kiek logiškesni, kai jie teigia tikintys Jahve, bet gyvena kaip ateistai, savo gyvenimais neigiantys Kristų. Induizmo pasekėjams prieštaravimas yra tikras logiškas prieštaravimas. Krikščionims prieštaravimas yra panašesnis į veidmainystę.

Induizmas žmoniją mato kaip dievišką. Kadangi Brahma yra viskas, induizmas teigia, jog visi yra dieviški. Atman, arba „aš“, yra viena su Brahma. Visa realybė už Brahmos ribų yra laikoma paprasčiausia iliuzija. Induizmo dvasinis tikslas yra tapti viena su Brahma ir nustoti egzistuoti iliuzinėje „savo individualybėje“. Tokia laisvė vadinama „mokša“. Iki tol, kol mokša bus pasiekta, induizmo pasekėjai tiki, jog jie kartos inkarnacijos procesą iki tol, kol supras tiesą (t.y. tiesą, kad tik Brahma egzistuoja ir niekas daugiau). Kaip žmogus persikūnija, priklauso nuo karmos- priežasties ir pasekmės principo, kuris valdo gamtos balansą. Tai ką žmogus padarė praeityje, paveikia ir yra tiesiogiai susiję su jo ateitimi, įskaitant praeities ir būsimus gyvenimus.

Nors pateikėme tik santrauką, iš jos aiškiai matome, kad induizmas prieštarauja bibliniai krikščionybei visuose savo tikėjimo sistemos aspektuose. Krikščionybė turi vieną Dievą, kuris yra asmeninis ir žinomas (Pakartoto įstatymo 6:5; 1 Korintiečiams 8:6); turi vieną Šventąjį Raštą; moko, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę, ir visa, kas jose gyvena (Pradžios 1:1; Hebrajams 11:3); tiki, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir gyvena tik vieną kartą (Pradžios 1:27; Hebrajams 9:27-28); moko, kad išgelbėjimas yra tik per Jėzų Kristų (Jono 3:16; 6:44; 14:6; Apaštalų darbų 4:12). Induizmas kaip religija yra netinkama, nes ji nepripažįsta Jėzaus kaip įsikūnijusio Dievo-Žmogaus ir Gelbėtojo, kuris yra vienintelis išgelbėjimo šaltinis žmonijai.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra induizmas, ir kuo induizmo pasekėjai tiki?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries