settings icon
share icon
Klausimas

Kokių savybių aš turėčiau ieškoti žmonoje?

Atsakymas


Patys asmeniškiausi santykiai, kuriuos vyras gali turėti, po jo dvasinių santykių su Dievu per Viešpatį Jėzų Kristų, yra jo santykiai su žmona. Ieškant žmonos svarbiausias kriterijus yra moters asmeninis tikėjimas į Jėzų Kristų. Apaštalas Paulius mus moko nevilkti svetimo jungo su netikinčiaisiais (2 Korintiečiams 6:14). Neįmanoma turėti dievotos ir pasitenkinimą teikiančios santuokos, jei vyras ir moteris nesutaria dėl šio pačio svarbiausio dalyko.

Tačiau santuoka su tikinčiuoju negarantuoja, kad jungas bus visiškai vienodas. Tai, kad moteris yra krikščionė, dar nereiškia, kad ji tau būtinai tinka dvasiškai. Ar ji turi tokius pačius dvasinius tikslus kaip ir tu? Ar jos doktrininiai įsitikinimai sutampa su tavo įsitikinimais? Ar ji taip pat karštai myli Dievą? Potencialios žmonos savybės yra be galo svarbios. Per daug vyrų tuokiasi dėl emocinio ar fizinio patrauklumo, o tai gali būti nesekmės receptas.

Kokių dievotų savybių vyras gali ieškoti žmonoje? Šventasis Raštas mums pateikia keletą principų, kuriais naudojantis, mes galime nupiešti dievotos moters paveikslą. Visų pirma ji turėtų būti atsidavusi savo dvasiniuose santykiuose su Viešpačiu. Apaštalas Paulius moko, kad žmona turi atsiduoti savo vyrui kaip Viešpačiui (Efeziečiams 5:22-24). Jeigu moteris nėra atsidavusi Viešpačiui, jai tikriausiai neatrodys, kad ji turi atsiduoti vyrui dėl savo pačios dvasinės gerovės. Mes negalime išpildyti kitų žmonių lūkesčių, jeigu pirmiau neleidžiame Dievui pripildyti mus Savimi. Moteris, kurios gyvenimo centre yra Dievas, yra gera kandidatė būti žmona.

Paulius, kalbėdamas apie bažnyčios vadovus, taip pat pateikia keletą moters charakterio savybių. „Jų žmonos taip pat privalo būti garbingos, ne šmeižikės, santūrios ir ištikimos visame kame“ (1 Timotiejui 3:11). Kitaip tariant, moteris nėra pasikėlusi, žino, kada kalbėti ir kada patylėti, ir gali užtikrintai stovėti šalia savo vyro. Ji yra moteris, kuriai svarbiausia yra jos santykiai su Viešpačiu ir jos pačios dvasinis augimas.

Dievas padarė vyrą žmonos ir šeimos galva ir davė jam daugiau atsakomybių santuokoje. Tokie santykiai yra sumodeliuoti pagal Kristaus ir jo bažnyčios santykius (Efeziečiams 5:25-33). Tai meilėje įtvirtinti santykiai. Kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė save už ją, taip vyrai turi mylėti savo žmonas lyg savo kūnus. Taigi vyro asmeniniai dvasiniai santykiai su Viešpačiu yra patys svarbiausi siekiant sėkmingos santuokos ir šeimos. Pasiruošimas aukotis ir stiprybė pasirenkant patarnauti dėl santuokos gerumo yra bręstančio vyro, kuris neša garbę Dievui, požymiai. Yra svarbu pasirinkti žmoną naudojantis bibliniais principais, tačiau taip pat svarbu pačio vyro dvasinis augimas ir jo atsidavimas Dievo valiai jo gyvenime. Vyras, kuris sieks tapti vyru, kokiu Dievas nori, kad jis būtų, taip pat sugebės padėti savo žmonai būti tokia moteri, kokia Dievas nori, kad ji būtų. Jis sugebės sukurti santuoką, kuri bus tokia sąjunga, kokioje Dievas, jis ir jo žmona norės būti.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kokių savybių aš turėčiau ieškoti žmonoje?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries