settings icon
share icon
Klausimas

Ar mes turime aktyviai ieškoti sutuoktinio, ar turime laukti, kol Dievas jį mums parūpins?

Atsakymas


Atsakymas į abu klausimus yra „taip“. Tarp tų dviejų dalykų yra svarbus balansas. Mes neturėtume lyg paklaikę ieškoti sutuoktinio tarsi viskas priklausytų tik nuo mūsų pastangų. Tačiau mes taip pat neturėtume būti pasyvūs, galvodami, kad vieną dieną Dievas paprasčiausiai atves sutuoktinį prie mūsų durų. Kai krikščionys nusprendžia, kad jau laikas ieškoti sutuoktinio, jie turėtų šį procesą pradėti malda. Pirmas žingsnis yra pavesti save ir savo gyvenimą Dievo valiai. „Gerėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis“ (Psalmių 37:4). Gerėtis Viešpačiu- tai mėgautis Jo pažinimu ir tikėti, kad Jis taip pat gėrisi mumis. Jis įdės savo troškimus į mūsų širdis, ir šiame kontekste tai reiškia, kad Jis įdės troškimus tokiam sutuoktiniui, kokio Jis trokšta mums, ir kuris mums teiks malonumą. Patarlių 3:6 parašyta: „Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.“ Pripažindami Dievą savo sutuoktinio paieškose, mes atsiduodame Jo suvereniai valiai, ir pasakome Jam, kad mes norime to, ką Jis nuspręs, kad yra mums geriausia.

Kai pavedame save Dievo valiai, mes turime aiškiai žinoti, kokių savybių ieškome dievotame vyre arba žmonoje, ir ieškoti žmogaus, kuris atitiktų tą dvasinį lygį. Labai svarbu nuo pat pradžių aiškiai suprasti tas savybes ir tik tuomet ieškoti žmogaus, kuris jas atitiktų. „Įsimylėti“ žmogų ir vėliau sužinoti, kad jis neatitinka dvasinių kriterijų, yra tas pats, kas savanoriškai patirti širdgėlą ir pastayti save į sudėtingą poziciją.

Kai aiškiai žinome, ką Biblija sako, ko mes turėtume ieškoti, mes galime pradėti aktyviai ieškoti sutuoktinio, suprasdami, kad, kai mes ieškosime, pagal savo tobulą valią ir savo tobulu laiku Dievas atves tą žmogų į mūsų gyvenimą. Jeigu melsimės, Dievas mus nuves pas tą žmogų, kurį Jis yra mums paruošęs. Jeigu lauksime Jo laiko, Jis duos žmogų, kuris geriausiai atitinka mūsų patirtį, asmenybę ir troškimus. Mes turime pasitikėti Juo ir Jo laiku (Patarlių 3:5), net ir tada, kai Jo laikas neatitinka mūsų laiko. Kartais Dievas pašaukia žmones gyventi viengungiškus gyvenimus (1 Korintiečiams 7), bet tokį pašaukimą Jis padaro aiškų, panaikindamas troškimą susituokti. Dievo laikas yra tobulas, su tikėjimu ir kantrybe mes gausime Jo pažadus (Hebrajams 6:12).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar mes turime aktyviai ieškoti sutuoktinio, ar turime laukti, kol Dievas jį mums parūpins?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries