settings icon
share icon
Klausimas

Kaip man susitaikyti su Dievu?

Atsakymas


Kad galėtume susitaikyti su Dievu, pirmiausia mums reikia suprasti, kas yra nesantaikos priežastis. Atsakymas į šį klausimą yra paprastas – nuodėmė. „Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo. Nėra darančio gera, nėra nė vieno“ (Psalmių 14:3). Mes nusižengėme Dievo nurodymams; mes esame paklydę kaip avys (Izaijo 53:6).

Bloga žinia yra ta, kad bausmė už nuodėmę – mirtis. „Siela, kuri nusikalsta,mirs“ (Ezekielio 18:4). Geroji naujiena yra ta, jog mylintis Dievas atsidavė mums, kad suteiktų mums išgelbėjimą. Jėzus, būdamas žemėje, skelbė, kad Jo tikslas yra „ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Luko 19:10). Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus paskelbė, jog Jo tikslas įvykdytas, savo lūpomis ištardamas „Atlikta!“ (Jono 19:30).

Santarvė su Dievu prasideda nuo savo nuodėmių pripažinimo. Po to eina nuolankus nuodėmių išpažinimas (Izaijo 57:15) ir pasiryžimas jų išsižadėti. „Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas” (Romiečiams 10:10).

Atgailą turi lydėti tikėjimas- tikėjimas, kad pasiaukojanti Jėzaus mirtis ir stebuklingas Jo prisikėlimas padaro Jį tavo Gelbėtoju. „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas” (Romiečiams 10:9). Daugelyje kitų Biblijos ištraukų taip pat parašyta apie tikėjimo būtinumą, pvz.: Jono 20:27; Apaštalų darbų 16:31; Galatams 2:16; 3:11,26; ir Efeziečiams 2:8.

Santarvė su Dievu priklauso nuo tavo atsako į tai, ką Dievas padarė dėl tavęs. Jis siuntė Gelbėtoją, Jis parūpino auką, kad tavo nuodėmes būtų panaikintos (Jono 1:29). Ir Jis tau siūlo pažadą: „Kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Apaštalų darbų 2:21).

Gražus atgailos ir atleidimo pavyzdys yra palyginimas apie sūnų palaidūną (Luko 15:11-32). Jaunesnysis sūnus, palaidai gyvendamas, iššvaistė savo tėvo dovaną (13 eilutė). Kai jis suprato, kad neteisingai pasielgė, nusprendė grįžti namo (18 eilutė). Jis manė, kad nebegalės vadintis sūnumi (19 eilutė), tačiau jis klydo. Tėvas mylėjo savo maištingą sūnų taip pat stipriai kaip visada (20 eilutė). Jam buvo viskas atleista, ir jie pradėjo linksmintis (24 eilutė). Dievas tęsi savo pažadus, ir vienas iš tų pažadu yra atleisti. „Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi” (Psalmių 34:18).

Jei Jūs norite susitaikyti su Dievu, žemiau yra pateiktas maldos pavyzdys. Atsiminkite – skaitydami šią ar bet kokią kitą maldą Jūs nebūsite išgelbėti. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti Jus iš nuodėmių. Ši malda tėra būdas išreikšti savo tikėjimą Dievu ir padėkoti Jam už išgelbėjimą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš pasitikiu Tavimi, kad Tu mane išgelbėsi. Dėkoju už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip man susitaikyti su Dievu?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries