Kodėl tai, kad Jėzus gimė mergelei, yra taip svarbu?


Klausimas: Kodėl tai, kad Jėzus gimė mergelei, yra taip svarbu?

Atsakymas:
Tai, kad Jėzus gimė iš mergelės, yra labai svarbi doktrina (Izaijo 7:14; Mato 1:23; Luko 1:27, 34). Pažvelkime į tai, kaip Šventasis Raštas apibūdina šį įvykį. Atsakydamas į Marijos klausimą “Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstų vyro?” (Luko 1:34), Gabrielius tarė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave, todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“ (Luko 1:35). Angelas padrąsino Juozapą nebijoti susituokti su Marija, sakydamas: „jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“ (Mato 1:20). Mato Evangelijoje rašoma, kad Marija buvo mergelė, kai „ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios“ (Mato 1:18). Galatams 4:4 taip pat rašoma: „Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui“.

Iš šių ištraukų akivaizdu, jog Jėzaus gimimas buvo Šventosios Dvasios veikimo Marijos kūne rezultatas. Nematerialus (Šventoji Dvasia) ir metarialus (Marijos gimda) dalyvavo Jėzaus gimime. Marija, be abejo, negalėjo pati apvaisinti savęs, ir ta prasme ji papraščiausiai buvo „indas“. Tik Dievas galėjo stebuklingai įsikūnyti.

Tačiau neigiant fizinį ryšį tarp Marijos ir Jėzaus, būtų klaidinga teigti, jog Jėzus buvo žmogus. Šventasis Raštas moko, jog Jėzus buvo pilnai žmogus ir turėjo tokį patį fizinį kūną kaip ir mes. Tai Jis gavo iš Marijos. Tuo pačiu metu Jėzus buvo pilnai Dievas ir turėjo amžiną ir nenuodėmingą prigimtį (Jono 1:14; 1 Timotiejui 3:16; Hebrajams 2:14-17).

Jėzus negimė nuodėmėje ir tai reiškia, kad Jis nėturėjo nuodėmingos prigimties (Hebrajams 7:26). Atrodo, jog nuodėminga prigimtis persiduoda iš kartos į kartą per tėvą (Romiečiams 5:12, 17, 19). Dėl to, kad Jėzus gimė iš mergelės, buvo išvengta nuodėmingos prigimties perdavimo, ir tokiu būdu amžinas Dievas tapo tobulu žmogumi.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kodėl tai, kad Jėzus gimė mergelei, yra taip svarbu?