settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie gerus tėvus?

Atsakymas


Tėvystė gali būti sudėtingas užsiemimas, tačiau tuo pačiu metu tai gali teikti daugiau pasitenkinimo negu bet koks kitas dalykas, kurį mes bet kada darysime. Biblijoje yra daug informacijos apie tai, kaip sėkmingai užauginti vaikus ir padėti jiems tapti Dievo vyrais ir moterimis. Visų pirma mes turime juos mokyti Dievo Žodžio.

Mes turime ne tik mylėti Dievą ir būti geri pavyzdžiai vykdydami Jo įsakymus, bet taip pat turime paklusti įsakymui, esančiam Pakartoto įstatymo 6:7-9, ir mokyti savo vaikus to paties. Šioje ištraukoje pabrėžiamas nuolatinis Dievo Žodžio mokymas. Mes turėtume nuolatos savo vaikus mokyti Dievo Žodžio- namuose, pakeliui, naktį ir ryte. Biblinė tiesa turėtų būti pagrindas mūsų namuose. Vadovaudamiesi šių įsakymų principais, mes išmokysime vaikus, kad Dievo garbinimas yra pastovus, ir jis nėra rezervuotas tik sekmadienio rytui ar maldai vakare.

Nors mūsų vaikai nemažai išmoksta iš to, ką mes juos tiesiogiai mokome, jie daug daugiau išmoksta mus stebėdami. Dėl šios priežasties mes turėtume būti labai atsargūs visame, ką mes darome. Mes turime pripažinti mums Dievo duotas pareigas. Vyras ir žmona turi abu gerbti vienas kitas ir paklusti vienas kitam (Efeziečiams 5:21). Tačiau tuo pačiu metu reikia nepamiršti, kad Dievas įsteigė autoritetą, kuris turi palaikyti tvarką. „Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva- vyras, o Kristaus galva- Dievas“ (1 Korintiečiams 11:3). Mes žinome, kad Kristus nėra menkesnis už Dievą, taip kaip žmona nėra menkesnė už savo vyrą. Tačiau Dievas žino, jog be atsidavimo ir paklusnumo autoritetui negali būti jokios tvarkos. Vyro kaip šeimos galvos pareiga yra mylėti savo žmoną kaip savo kūną tokia pačia pasiaukojančia meile, kuria Kristus pamilo bažnyčią (Efeziečiams 5:25-29).

Kai vyras tokia meile myli savo žmoną, jai nesunku atsiduoti ir paklusti jo autoritetui (Efeziečiams 5:24; Kolosiečiams 3:18). Pagrindinės žmonos atsakomybės yra gerbti savo vyrą, gyventi išmintingą ir tyrą gyvenimą bei rūpintis namais (Tito 2:4-5). Moterims natūraliai daug lengviau rūpintis vaikais, nes Dievas jas sukūrė jais rūpintis.

Disciplina ir pamokymai yra neatsiejama tėvystės dalis. Patarlių 13:24 parašyta: „Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.“ Vaikai, kurie užauga namuose be disciplinos, jaučiasi nenorimi ir neverti. Jie nežino, kaip elgtis, ir nemoka susivaldyti. Kai tokie vaikai paauga, jie pradeda maištauti ir negerbia autoritetų, įskaitant Dievo. „Bausk sūnų, kol yra vilties, ir nepaliauk dėl jo šauksmo“ (Patarlių 19:18). Disciplina turi būti balansuota su meile, kitaip vaikai užaugs pagiežingi, nusivylę ir maištingi (Kolosiečiams 3:21). Dievas supranta, kad disciplina yra skaudi tuo metu (Hebrajams 12:11), bet jeigu tai daroma su meile ir maloniu pamokymu, tai yra be galo naudinga vaikui. “Ir jūs tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje“ (Efeziečiams 6:4).

Svarbu, kad vaikai, kol dar jauni, būtų bažnyčios šeimos dalimi ir dalyvautų bažnyčios tarnystėse. Jeigu jie pastoviai lankys Biblija tikinčią bažnyčią (Hebrajams 10:25), jie matys kaip tu studijuoji Bibliją ir taip pat galės kartu studijuoti su tavimi. Kalbėk su savo vaikais apie pasaulį, kurį jie mato aplink, ir mokyk juos apie Dievo šlovę per kasdieninį gyvenimą. “Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo” (Patarlių 22:6). Būti geru tėvu- tai užauginti vaikus, kurie seks tavo pavyzdžiu paklusdami ir garbindami Viešpatį.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie gerus tėvus?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries