settings icon
share icon
Klausimas

Ką reiškia gerbti savo tėvą ir motiną?

Atsakymas


Gerbti savo tėvą ir motiną reiškia gerbti juos žodžiu ir veiksmais bei savo vidiniu nusistatymu gerbti jų poziciją. Graikų žodis “gerbti” reiškia “labai gerbti, labai vertinti”. Pagarba yra ne tik nusipelnytas gerbimas, bet ir gerbimas dėl pozicijos. Pavyzdžiui, kai kurie amerikiečiai gali nesutikti su prezidento sprendimais, bet jie vis tiek turėtų gerbti jo kaip šalies vadovo poziciją. Panašiai ir visokio amžiaus vaikai turėtų gerbti savo tėvus, neatsižvelgiant į tai, ar jų tėvai „nusipelnė“ ar „nenusipelnė“ pagarbos.

Dievas mus ragina gerbti savo tėvą ir motiną. Dievui tai yra taip svarbu, kad Jis šį raginimą įtraukė į dešimt įsakymų (Išėjimo 20:12) ir vėliau pakartojo Naujajame Testamente: „Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga. ‘Gerbk savo tėvą ir motiną‘,- tai pirmasis įsakymas su pažadu: ‘Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje‘“ (Efeziečiams 6:1-3). Gerbti tėvus yra vienintelis įsakymas Šventajame Rašte pažadantis ilgą gyvenimą kaip atlygį. Tie, kurie gerbia savo tėvus, yra palaiminti (Jeremijo 35:18-19). O tie, kurie yra su “sugędusiais protais“ ir kurie paskutinėmis dienomis elgiasi bedieviškai, apibūdinami kaip nepaklūstantys tėvams (Romiečiams 1:30; 2 Timotiejui 3:2).

Saliamonas, išmintingiausias žmogus, ragina vaikus gerbti savo tėvus (Patarlių 1:8; 13:1; 30:17). Nors galbūt mes nebesame po savo tėvų autoritetu, tačiau mes negalime „išaugti“ Dievo įsakymo gerbti savo tėvus. Netgi Jėzus, Dievas Sūnus, pakluso abiems savo žemiškiems tėvams (Luko 2:51) ir savo dangiškam Tėvui (Mato 26:39). Sekdami Kristaus pavyzdžiu, mes turėtume savo tėvams rodyti tokią pačią pagarbą kaip ir savo dangiškam Tėvui (Hebrajams 12:9; Malachijo 1:6).

Aiškiai matome, kad mums įsakyta gerbti savo tėvus, bet kaip? Gerbk juos savo veiksmais ir nusistatymu (Morkaus 7:6). Gerbk jų išsakytus ir neišsakytus norus. „Išmintingas sūnus klauso tėvo pamokymų, o pašaipūnas neklauso barimo“ (Patarlių 13:1). Mato 15:3-9 Jėzus priminė fariziejams Dievo įsakymą gerbti savo tėvą ir motiną. Jie pakluso pažodinei įstatymo reikšmei, tačiau pridėjo savo pačių tradicijų, kurios panaikino įstatymą. Nors jie gerbė savo tėvus žodžiais, jų veiksmai atskleidė jų tikrus motyvus. Gerbimas yra daugiau nei tik nenuoširdūs, gražūs žodžiai. Šioje ištraukoje žodis „gerbk“ yra veiksmažodis ir reikalauja iš mūsų veiksmo.

Mes turėtume stengtis gerbti savo tėvus taip pat, kaip mes stengiamės nešti Dievui garbę- savo mintimis, žodžiais ir veiksmais. Mažam vaikui tėvų gerbimas yra tas pats kas paklusnumas tėvams. Į tai įeina klausymas, dėmesio kreipimas ir atsidavimas jų autoritetui. Po to, kai vaikai subręsta, išmoktas paklusnumas jiems padeda gerbiant kitus autoritetus, pavyzdžiui, valstybę, policiją ir darbdavius.

Nors mes privalome gerbti savo tėvus, mes neturėtume imituoti tėvų, kurie elgiasi bedieviškai (Ezechielio 20:18-19). Jeigu vienas iš tėvų sako vaikui daryti kažką, kas aiškiai prieštarauja Dievo įsakymams, tas vaikas turi paklusti Dievui, o ne savo tėvams (Apaštalų darbų 5:28).

Pagarba iššaukia pagarbą. Dievas nepagerbs tų, kurie nepaklūsta Jo įsakymui gerbti savo tėvus. Jeigu mes trokštame patikti Dievui ir būti palaiminti, mes turėtume gerbti savo tėvus. Gerbti nėra lengva, tai ne visada yra smagu, ir tai tikrai nėra įmanoma mūsų pačių jėgomis. Bet gerbimas yra užtikrintas kelias į mūsų gyvenimo tikslą- pašlovinti Dievą. „Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui“ (Kolosiečiams 3:20).

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką reiškia gerbti savo tėvą ir motiną?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries