settings icon
share icon
Klausimas

Kaip aš galiu tapti Dievo vaiku?

Atsakymas


„Visiems, kurie Jį [Jėzų] priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais- tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jono 1:12).

„Tu privalai gimti iš naujo“
Kai pas Jėzų atėjo religinis vadovas Nikodemas, Jėzus ne iš karto jam davė užtikrintumą dėl dangaus. Vietoje to Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės“ (Jono 3:3).

Kai žmogus gimsta pirmąjį kartą, jis paveldi nuodėmingą prigimtį, kuri yra Adomo nepaklusnumo Edeno sode pasekmė. Niekam nereikia mokyti vaiko kaip nusidėti. Vaikas natūraliai seka savo neteisingais troškimais, kurie pasireiškia melavimu, vogimu ir neapykanta. Vietoje to, kad jis būtų Dievo vaikas, jis yra neklusnumo ir rūstybės vaikas.

„Ir jūs kadaise buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti.“ (Efeziečiams 2:1-3).

Būdami rūstybės vaikai, mes nusipelnėme atskirimo nuo Dievo pragare. Dėkui Dievui, kad šioje ištraukoje toliau parašyta: „Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi,- malone jūs esate išgelbėti“ (Efeziečiams 2:4-5).

Kaip mes esame atgaivinti kartu su Kristumi/ gimstame iš naujo/ tampame Dievo vaikais? Mums reikia priimti Jėzų!

Priimk Jėzų
„Visiems, kurie Jį [Jėzų] priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais- tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jono 1:12).

Šioje ištrauko labai aiškiai parašyta, kaip tapti Dievo vaiku. Mums reikia priimti Jėzų Juo patikint. Ką mums reikia tikėti apie Jėzų?

Pirmiausia, mums reikia tikėti, jog Jėzus yra amžinas Dievo Sūnus, kuris tapo žmogumi. Šventosios Dvasios jėga Jis gimė iš mergelės Marijos ir nepaveldėjo Adomo nuodėmingos prigimties. Taigi Jis yra vadinamas antruoju Adomu (1 Korintiečiams 15:22). Kaip Adomo vienas nepaklusnumas atnešė prakeikimą visam pasauliui, taip Jėzaus tobulas gyvenimas gali padengti mūsų nuodėmingus gyvenimus. Mūsų atsakas turėtų būti atgaila (nusigręžimas nuo nuodėmės) ir pasitikėjimas Jo tobulu gyvenimu.

Antra, mes turime tikėti Jėzumi kaip savo Gelbėtoju. Dievo planas buvo paaukoti savo tobulą Sūnų ant kryžiaus ir atlikti bausmę, kurios mes nusipelnėme,- mirti vietoje mūsų. Tie, kurie priima Jėzų, Kristaus mirtimi yra išlaisvinti nuo nuodėmės bausmės ir galios.

Galiausiai, mes turime sekti Jėzumi kaip Viešpačiu. Po to, kai Dievas prikėlė Jėzų iš mirties kaip nugalėtoją prieš nuodėmę ir mirtį, Dievas Jam suteikė visą autoritetą ir valdžią (Efeziečiams 1:20-23). Jėzus vadovauja visiems, kurie Jį priima ir teisia visus, kurie Jį atmeta (Apaštalų darbų 10:42).

Dėl Dievo malonės, atgailaudami ir tikėdami Gelbėtoju bei Viešpačiu, mes gimstame naujam gyvenimui ir tampame Dievo vaikais. Tik tie, kurie priima Jėzų- neužtenka tik žinoti apie Jį, bet reikia pasitikėti, kad Jis gelbsti, atsiduoti Jam kaip šeimininkui ir mylėti Jį kaip patį brangiausią turtą- tampa Dievo vaikais.

Tapk Dievo vaiku
„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais- tiems, kurie tiki Jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų, bet iš Dievo gimę“ (Jono 1:12-13).

Taip kaip mes niekuo neprisidėjome gimdami natūraliu gimimu, darydami gerus darbus ar susikurdami savo tikėjimą, mes negalime priversti savęs gimti į Dievo šeimą. Kaip parašyta aukščiau paminėtoje eilutėje, Dievas yra tas, kuris „davė galią“ iš savo malonės. „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinames Dievo vaikai“ (1 Jono 3:1). Taigi Dievo vaikai negali nieko didžiuotis tik pačiu Viešpačiu (Efeziečiams 2:8-9).

Vaikas užauga panašus į savo tėvus. Taigi Dievas nori, kad Jo vaikai nuolat panašėtų į Jėzų Kristų. Nors tik danguje mes tapsime tobuli, Dievo vaikas negyvens pastovioje nuodėmėje. „Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina! Vykdantis teisumą yra teisus, kaip ir Jis teisus. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias nuodėmiauja nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad sugriautų velnio darbus. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai: tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli“ (1 Jono 3:7-10).

Nemąstykite klaidingai. Dievo vaikas negali prarasti įsūnystės nusidėdamas. Bet tas, kuris nuolatos gyvena nuodėmėje (pastoviai mėgaujasi nuodėme ir nekreipia dėmėsio į Jėzų Kristų ir Jo Žodį), parodo, jog jis nėra gimęs iš naujo. Tokiems žmonėms Jėzus sakė: „Jūsų tėvas- velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus“ (Jono 8:44). Dievo vaikai nebetrokšta patenkinti nuodėmės, bet trokšta pažinti, mylėti ir garbinti savo Tėvą.

Dievo vaikų atlygis yra nesuskaičiuojamas. Būdami Dievo vaikai, mes priklausome Jo šeimai (bažnyčiai), mums pažadėti namai danguje ir mes turime teisę ateiti pas Dievą maldoje kaip pas Tėvą (Efeziečiams 2:19; 1 Petro 1:3-6; Romiečiams 8:15). Atsakyk į Dievo kvietimą atgailauti dėl nuodėmių ir patikėti Kristumi. Tapk Dievo vaiku šiandien!

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip aš galiu tapti Dievo vaiku?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries