settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra dieviškas numatymas?

Atsakymas


Dievišku numatymu Dievas valdo visa, kas yra visatoje. Dieviško numatymo doktrina teigia, jog Dievas visiškai kontroliuoja visus dalykus. Į tai įeina pati visata (Psalmių 103:19), fizinis pasaulis (Mato 5:45), tautų susidūrimai (Psalmių 66:7), žmonių gimimas ir likimai (Galatams 1:15), žmonių sekmė ir žlugimas (Luko 1:52), ir Jo žmonių saugumas (Psalmių 4:8). Ši doktrina yra visiškai priešinga tikėjimui, kad visata yra valdoma atsitiktinumo ar lemties.

Dieviško numatymo tikslas yra įvykdyti Dievo valią. Tam, kad užtikrintų, jog Jo tikslai yra pasiekti, Dievas valdo žmonių veiklą ir veikia per įprastą tvarką. Gamtos dėsniai yra ne kas kitą, bet visatoje dirbančio Dievo paveikslas. Dievas įsteigė gamtos dėsnius, kad galėtų valdyti, kaip viskas veikia.

Tai taip pat taikoma žmonių pasirinkimams. Mes nesame laisvi pasirinkti ar elgtis prieš Dievo valią. Viskas, ką mes darome ir pasirenkame, yra pagal Dievo valią- net mūsų nuodėmingi pasirinkimai (Pradžios 50:20). Dievas kontroliuoja mūsų pasirinkimus ir veiksmus (Pradžios 45:5; Pakartoto Įstatymo 8:18; Patarlių 21:1), tačiau Jis tai daro nepažeisdamas mūsų, laisvų moralinių būtybių, atsakomybės ir nepanaikindamas mūsų pasirinkimo realumo.

Dieviško numatymo doktriną galime taip sutrumpinti: “Amžinybės praeityje pagal savo valią Dievas nustatė viską, kas įvyks; tačiau Dievas jokiu būdu nėra nuodėmės autorius, ir žmogaus atsakomybė nėra panaikinta”. Dievas pagrinde savo valią įvykdo per antraeilius dalykus (pvz.: gamtos dėsnius, žmonių pasirinkimus). Kitaip tariant, tam, kad įvykdytų savo valią, Dievas netiesiogiai veikia per šiuos antraeilius dalykus.

Kartais tam, kad įvykdytų savo valią, Dievas veikia tiesiogiai. Tokius atvejus mes vadiname stebuklais (pvz.: antgamtiniai reiškiniai). Stebuklas yra laikinas Dievo įsikišimas, pakeičiantis natūralią tvarką, kad būtų įvykdyta Jo valia ir Jo tikslai. Apaštalų darbų knygoje yra du pavyzdžiai, kurie pabrėžia Dievo tiesioginį ir netiesioginį veikimą, įvykdant Jo valią. Apaštalų 9 skyriuje aprašytas Sauliaus iš Tarso atsivertimas. Šviesos blykstelėjimu ir balsu, kurį tik Saulius/Paulius girdėjo, Dievas pakeitė jo gyvenimą amžiams. Dievo valia buvo naudoti Paulių tolimesniai Jo valiai įvykdyti, taigi Jis tiesiogiai įsikišo ir atvertė Paulių. Pakalbėk su bet kuo, kas atsivertė į krikščionybę, ir tikriausiai neišgirsi tokios istorijos kaip Pauliaus. Dauguma iš mūsų ateina pas Kristų išgirdus pamokslą, skaitant knygą, ar dėl atkaklaus draugų ar šeimos narių liudijimų. Prie to paprastai dar prisideda gyvenimo aplinkybės, kurios paruošia tam kelią, tokios kaip darbo netektis, šeimos nario netektis, nepavykusi santuoka, chemikalų priklausomybė. Pauliaus atsivertimas buvo tiesioginis ir atgamtinis.

Apaštalų darbų 16:6-10 mes matome, kaip Dievas savo valią įvykdo netiesiogiai. Tai įvyksta Pauliaus antrosios misionieriškos kelionės metu. Dievas norėjo, kad Paulius ir jo palydovai eitų į Troadę, bet išėjęs iš Psidijos Antiochijos, Paulius norėjo eiti į Azijos rytus. Biblijoje parašyta, kad Šventoji Dvasia uždraudė jiems skelbti žodį Azijoje. Tuomet jie norėjo eiti į vakarus, į Bitiniją, bet Kristaus Dvasia juos sustabdė, ir jie nuėjo į Troadę. Tai buvo parašyta žvelgiant atgal, tačiau tuo metu tikriausiai jie turėjo logiškus paaiškinimus, kodėl jie negalėjo eiti į tuos du regionus. Tačiau vėliau jie suprato, kad tai Dievas nukreipė juos ten, kur Jis norėjo, kad jie eitų- tai yra Dievo numatymas. Patarlių 16:9 parašyta: „Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius“.

Yra tų, kurie sako, kad Dievo tiesioginis arba netiesioginis įsikišimas sunaikina bet kokią laisvos valios galimybę. Jeigu Dievas yra visiškoje valdžioje, kaip mes galime laisvai pasirinkti? Kitaip tariant, tam, kad laisva valia būtų reikšminga, kažkas turi būti už Dievo suverenios valdžios ribų- pvz.: žmogaus pasirinkimo atsitiktinumas. Trumpam tarkime, kad tai yra tiesa. Kas tuomet bus? Jeigu Dievas nėra valdžioje virš visų atsitiktinumų, kaip tuomet Jis gali garantuoti mūsų išgelbėjimą? Filipiečiams 1:6 Paulius rašė: „Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos“ Jeigu Dievas nekontroliuoja visų dalykų, tuomet šitas bei kiti bibliniai pažadai negalioja. Mes neturėtume visiško užtikrintumo, kad geras išgelbėjimo darbas, kurį Jis mumyse pradėjo, tikrai bus užbaigtas.

Be to, jeigu Dievas nėra valdžioje virš visų dalykų, tuomet Jis nėra suverenus. Jeigu Jis nėra suverenus, tuomet Jis nėra Dievas. Taigi jeigu yra atsitiktinumų, kurių Dievas nekontroliuoja, tuomet mes turime Dievą, kuris iš tikrųjų nėra Dievas. Ir jeigu mūsų „laisva“ valia yra aukštesnė už dievišką numatymą, kas tuomet yra Dievas? Mes. Akivaizdu, kad tai nėra priimtina krikščionims ir neatitinka biblinio požiūrio. Dieviškas numatymas nesunaikina mūsų laisvės, bet įgalina mus tinkamai naudoti tą laisvę.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra dieviškas numatymas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries