settings icon
share icon
Klausimas

Kodėl Dievas leido Šėtonui ir demonams nusidėti?

Atsakymas


Dievas angelams ir žmonijai davė pasirinkimą. Nors Biblijoje nepateikiama daug detalių apie Šėtono ir puolusių angelų maištą, atrodo, kad Šėtonas- tikriausiai puikiausias iš angelų (Ezechielio 28:12-18)- pasididžiavo ir nusprendė maištauti prieš Dievą tam, kad taptų savo paties dievu. Šėtonas (Liuciferis) nenorėjo garbinti Dievo ir Jam paklusti. Jis norėjo būti Dievas (Izaijo 14:12-14). Apreiškimo 12:4 suprantame kaip perkeltinės prasmės trečdalio angelų, nusprendusių sekti Šėtonu jo maište ir tapusių puolusiais angelais-demonais-, aprašymu.

Priešingai negu žmonijos, angelų pasirinkimas tarp sekimo Šėtonu ir ištikimybės Dievui buvo amžinas sprendimas. Biblijoje nepateikiama jokių galimybių puolusiems angelams atgailauti ir gauti atleidimą. Biblijoje taip pat nerašoma, kad kiti angelai gali nusidėti. Angelai, kurie išlieka ištikimi Dievui, yra apibūdinami kaip „išrinktieji angelai“ (1 Timotiejui 5:21). Šėtonas ir puolę angelai žinojo Dievą visoje Jo šlovėje. Jų maištas, nepaisant to, ką jie žinojo apie Dievą, buvo didžiausias blogis. Dėl to Dievas neduoda Šėtonui nei kitiems puolusiems angelams galimybės atgailauti. Biblija mums neduoda priežasčių tikėti, kad jie atgailautų, net jei Dievas jiems duotų šansą (1 Petro 5:8). Dievas Šėtonui ir angelams davė tokį patį pasirinkimą kaip ir Adomui su Ieva- paklusti arba nepaklusti Jam. Angelai turėjo laisvą valią priimti sprendimą; Dievas nevertė ir neskatino angelų nusidėti. Šėtonas ir angelai savo laisva valia nusidėjo ir dėl to yra verti amžino Dievo keršto ugnies ežere.

Kodėl Dievas leido angelams pasirinkti, kai Jis žinojo, koks bus rezultatas? Dievas žinojo, kad trečdalis angelų maištaus ir bus amžinai prakeikti. Dievas taip pat žinojo, kad Šėtonas toliau maištaus gundydamas žmoniją nusidėti. Tai kodėl Dievas leido tam įvykti? Biblija mums neduoda aiškaus atsakymo. To paties galima klausti apie bet kokį blogą atsitikimą. Kodėl Dievas tai leidžia? Galiausiai tai sugrįžta prie Dievo suverenumo. Psalmistas mums sako: „Dievo kelias tobulas“ (Psalmių 18:30). Jeigu Dievo keliai visada yra “tobuli”, tuomet mes galime pasitikėti, kad, ką Jis bedarytų- ar kam Jis leistų įvykti- visuomet bus tobula. Taigi mūsų tobulo Dievo tobulas planas buvo leisti nusidėti. Mūsų protai nėra Dievo protai, ir Jo keliai nėra mūsų keliai. Jis mums taip primena Izaijo 55:8-9

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kodėl Dievas leido Šėtonui ir demonams nusidėti?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries