settings icon
share icon
Klausimas

Ar krikščionis gali būti apsėstas demonų? Ar krikščionis gali būti demonizuotas?

Atsakymas


Nors Biblijoje nėra aiškiai parašyta, ar krikščionys gali būti demonų apsėsti, biblinės tiesos, susijusios su šiuo klausimu, aiškiai moko, jog demonai negali apsėsti krikščionių. Svarbu suprasti skirtumą tarp „demonų apsėdimo“ ir „demonų priespaudos ir įtakos“. Demonų apsėdimas- tai demonų visiška valdžia/įtaka, kontroliuojanti žmogaus mintis ir/arba veiksmus (Mato 17:14-18; Luko 4:33-35; 8:27-33). Demonų įtaka- tai demonų dvasinės atakos ir/arba nuodėmingo elgesio skatinimas. Atkreipkite dėmesį, job visose Naujojo Testamento ištraukose, kuriose aprašoma dvasinė kova, nėra instrukcijų, kaip išvaryti demonus iš tikinčiojo (Efeziečiams 6:10-18). Tikintiesiems yra pasakyta priešintis velniui (Jokūbo 4:7; 1 Petro 5:8-9), o ne jį išvaryti.

Krikščionys yra pripildyti Šventaja Dvasia (Romiečiams 8:9-11; 1 Korintiečiams 3:16; 6:19). Šventoji Dvasia tikrai neleis demonams apsėsti to pačio žmogaus, kurį Ji yra pripildžiusi. Neįmanoma net įsivaizduoti, kad Dievas leistų, jog vienas iš jo vaikų, kurį Jis nusipirko Jėzaus krauju (1 Petro 1:18-19) ir padarė nauju kūriniu (2 Korintiečiams 5:17), būtų apsėstas ir kontroliuojamas demonų. Taip, kaip tikintieji mes kariaujame su Šėtonu ir jo demonais, bet ne savyje. Apaštalas Jonas rašė: „Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes Tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje“ (1 Jono 4:4). Kas yra “Tas” mumyse? Šventoji Dvasia. Kas yra „tas“ pasaulyje? Šėtonas ir jo demonai. Taigi tikintieji nugalėjo demonų pasaulį. Naudojantis Šventuoju Raštu neįmanoma pagrįsti, jog krikščionys gali būti demonų apsėsti.

Kadangi Biblija pateikia svarius įrodymus, jog krikšionys negali būti demonų apsėsti, kai kurie Biblijos mokytojai naudoja „demonizacijos“ terminą, apibūdinant demonų įtaką krikščioniui. Kai kurie bando įrodyti, jog nors krikščionis negali būti apsėstas demonų, jis gali būti demonizuotas. Dažniausiai demonizacijos apibūdinimas yra toks pats kaip demonų apsėdimo. Taigi iškyla tokia pati problema. Termino pakeitimas nepakeičia fakto, jog demonai negali apsigyventi tikinčiajame ar pilnai jo kontroliuoti. Demonų įtaka ir priespauda yra realybė krikščionio gyvenime, tačiau būtų neteisinga teigti, jog krikščionys gali būti apsėsti demonų ar demonizuoti.

Dažniausia priežastis, naudojama paremti demonizaciją, yra asmeninė patirtis- pažinojimas kažko, kas „tikrai“ buvo krikščionis, bet akivaizdžiai yra apsėstas demono. Yra labai svarbu neleisti savo asmeninėms patirtims daryti įtakos mūsų Biblijos interpretacijai. Priešingai, savo asmenines patirtis mes turėtume filtruoti Šventojo Rašto tiesa (2 Timotiejui 3:16-17). Jeigu mes matome kažką, ką galvojome esant krikščioniu, kuris elgiasi taip lyg būtų demonų apsėstas, mes turėtume abejoti jo tikėjimu. Tai neturėtų pakeisti mūsų požiūrio apie tai, ar krikščionis gali būti demonų apsėstas/demonizuotas, ar ne. Tikriausiai tas žmogus tikrai yra krikščionis, bet yra demonų įtakoje ir priespaudoje, ir taip pat kenčia nuo didelių psichologinių problemų. Bet, pakartosime dar kartą, mūsų patirtis turi būti patikrinta Šventuoju Raštu, o ne priešingai.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar krikščionis gali būti apsėstas demonų? Ar krikščionis gali būti demonizuotas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries