settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie demonų apsėdimą? Ar šiandien žmonės gali būti apsėsti demonų?

Atsakymas


Biblijoje pateikiami keletas demonų apsėstų žmonių pavyzdžių. Šie pavyzdžiai mums padeda atpažinti demonų įtakos simptomus ir suprasti, kaip demonai apsėda žmones. Štai keletas Biblijos ištraukų šia tema: Mato 9:32-33; 12:22; 17:18; Morkaus 5:1-20; 7:26-30; Luko 4:33-36; 22:3; Apaštalų darbų 16:16-18. Kai kuriose ištraukose demonų apsėdimas pasireiškia fiziniais negalavimais, tokiais kaip nesugebėjimu kalbėti, epilepsijos priepuoliais, aklumu ir pan. Kitose ištraukose demonai verčia žmogų daryti pikta- to pavyzdys yra Judas. Apaštalų darbų 16:16-18 piktoji dvasia suteikė vergei mergaitei ypatingų galių žinoti kitiems nežinomus dalykus. Vyras iš gadariečių krašto, kuris buvo daugybės demonų apsėstas (legiono), buvo antgamtiškai stiprus ir gyveno kapinėse nuogas. Po karaliaus Sauliaus maišto prieš Dievą, piktoji dvasia Sauliui neduodavo ramybės (1 Samuelio 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10), siųsdama depresingas nuotaikas ir padidėjusį troškimą nužudyti Dovydą.

Taigi yra daugybė galimų demono apsėdimo simptomų, pavyzdžiui, fizinės negalės, kurios nėra dėl fiziologinių problemų, asmenybės pasikeitimas (depresija, pyktis), antgamtinė jėga, nepadorumas, antisocialinis elgesys ir galbūt sugebėjimas dalintis informacija, kurios kiti paprastai nežino. Svarbu pastebėti, kad beveik visi šie požymiai (galbūt visi) gali turėti kitą paaiškinimą. Taigi labai svarbu nepradėti vadinti kiekvieno depresuoto ar epilepsiją turinčio žmogaus demonų apsėstu. Kita vertus, vakarų kultūros tikriausiai nepakankamai rimtai žiūri į šėtono dalyvavimą žmonių gyvenimuose.

Be šių fizinių ar emocinių požymių taip pat galime pažvelgti į dvasinius požymius, kurie parodo demonišką įtaką. Tarp jų gali būti atsisakymas atleisti (2 Korintiečiams 2:10-11), tikėjimas ir skleidimas neteisingų doktrinų, ypač apie Jėzų Kristų ir Jo atperkantį darbą (2 Korintiečiams 11:3-4, 13-14; 1 Timotiejui 4:1-5; 1 Jono 4:1-3).

Apaštalas Petras gali būti puikus pavyzdys to, kaip velnias daro įtaką tikintiesiems ir veikia krikščionių gyvenimuose (Mato 16:23). Krikščionys, kuriems didelę įtaką daro demonai, kai kurių yra vadinami “demonizuotais”. Tačiau niekur Biblijoje nerandame pavyzdžio, kuriame tikintysis Jėzumi Kristumi būtų apsėstas demono. Dauguma teologų tiki, jog krikščionys negali būti apsėsti demonų, nes juose gyvena Šventoji Dvasia (2 Korintiečiams 1:22; 5:5; 1 Korintiečiams 6:19), kuri nesidalintų Savo gyvenamąja vieta su demonu.

Remiantis ištraukomis iš Šventojo Rašto ir misionierių patirtimi, mes galime daryti išvadas, kad daug žmonių patys atiduoda savo gyvenimus demonams. Jie tai padaro per tam tikrų nuodėmių pasirinkimą arba priklausymą kultui (tai suprasdami arba ne). To pavyzdžiai gali būti ištvirkavimas, maištavimas, kartėlis, transendentinė meditacija ir alkoholio bei narkotikų vartojimas iki tokio lygio, jog tai pakeičia žmogaus sąmoningumą.

Taip pat yra dar viena aplinkybė, į kurią reikia atkreipti dėmesį. Šėtonas ir jo blogio kariuomenė negali nieko daryti, ko Dievas jiems neleistų (Jobo 1-2). Taigi Šėtonas, galvodamas, jog įgyvendina savo planus, iš tikrųjų vykdo gerą Dievo valią (kaip buvo Judo išdavimo atveju). Kai kurie žmonės nesveikai domisi kultais ir demonų veikla. Tai yra neišmintinga ir ne pagal Bibliją. Jeigu mes siekiame Dievo, mes apvelkame save Jo ginkluote ir pasitikime Jo jėga (Efeziečiams 6:10-18), mums nėra, ko bijoti piktojo, nes Dievas yra valdžioje virš visko!

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie demonų apsėdimą? Ar šiandien žmonės gali būti apsėsti demonų?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries