Kas yra cherubai? Ar cherubai yra angelai?


Klausimas: Kas yra cherubai? Ar cherubai yra angelai?

Atsakymas:
Cherubai yra angeliškos būtybės, kurie užsiima Dievo garbinimu ir šlovinimu. Cherubai pirmą kartą Biblijoje minimi Pradžios 3:24: „Išvaręs žmogų, į rytus nuo Edeno sodo Viešpats pastatė cherubus su švyturiuojančiu ugniniu kardu saugoti kelią prie gyvybės medžio“. Prieš maištą Šėtonas buvo cherubas (Ezechielio 28:12-15). Šventykloje buvo daug cherubų atvaizdų (Išėjimo 25:17-22; 26:1,31; 36:8; 1 Karalių 6:23-35; 7:29-36; 8:6-7; 1 Kronikų 28:18; 2 Kronikų 3:7-14; 5:7-8; Hebrajams 9:5).

Ezechielio 1 ir 10 skyriuose esantis keturių būtybių apibūdinimas (Ezechielio 1:5) yra toks pats kaip cherubų (Ezechielio 10). Kiekvienas iš jų turėjo keturis veidus- žmogaus, liūto, jaučio ir erelio (Ezechielio 1:10 ir 10:14)- ir keturis sparnus. Cherubų išvaizda “buvo panaši į žmogaus” (Ezechielio 1:5). Cherubai naudojo du sparnus skridimui, o kitais dviem dengė savo kūnus (Ezechielio 1:6,11,23). Po savo sparnais jie turėjo, kas atrodė kaip žmogaus rankos (Ezechielio 1:8; 10:7-8,21).

Apreiškimo 4:6-9 vaizdiniai taip pat, atrodo, apibūdina cherubus. Cherubai tarnauja aukštindami Dievą, Jo šventumą bei jėgą. Tai viena iš pagridinių jų atsakomybių visoje Biblijoje. Be to, kad Jie gieda gyriaus giesmes Dievui, jie taip pat tarnauja kaip matomi priminimai apie Dievo didybę ir šlovę bei Jo pasiliekantį būvimą su savo žmonėmis.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra cherubai? Ar cherubai yra angelai?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga