settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie bylinėjimasi / ieškinius?

Atsakymas


Apaštalas Paulius mokė Korinto tikinčiuosius nepaduoti vienas kito į teismą (1 Korintiečiams 6:1-8). Krikščionys, kurie nesugeba atleisti ir išspręsti tarpusavio nesutarimų, parodo dvasinį apgailėtiškumą. Kodėl kas nors norėtų tapti krikščioniu, jeigu krikščionys turi tiek pat problemų ir nesugeba jų išspręsti? Tačiau kai kuriomis apilinkybėmis ieškinio pateikimas yra teisingas elgesys. Jeigu buvo naudojamas biblinis susitaikinimo modelis (Mato 18:15-17), bet nusikaltusi pusė vis dar daro blogą, kai kuriais atvejais bylinėjimasis gali būti pateisinamas. Tačiau tai turėtų būti daroma tik po daug maldos, prašant išminties (Jokūbo 1:5), ir pasitarus su dvasiniais vadovais.

1 Korintiečiams 6:1-6 kontekstas yra nesutarimai bažnyčioje, tačiau Paulius mini teismo sistemą, kai kalba apie sprendimus, susijusius su kasdieniais dalykais. Paulius turi omenyje, kad teismo sistema egzistuoja tam, kad išspręstų dalykus, kurie nėra bažnyčioje. Bažnyčios problemos neturėtų būti sprendžiamos teismuose, bet pačioje bažnyčioje.

Apaštalų darbų 21-22 rašoma apie Pauliaus neteisingą apkaltinimą ir areštavimą už nusikaltimą, kurio jis nepadarė. Romėnai jį areštavo ir „tribūnas įsakė nuvesti Paulių į kareivines ir liepė tardyti plakant, kad išsiaiškintų, kodėl žmonės prieš jį taip rėkė. Kai jau buvo pririštas diržais, Paulius kreipėsi į šalia stovintį šimtininką: ‚Ar jums leista plakti Romos pilietį, ir dar nenuteistą?‘“ Paulius naudojo Romos įstatymą ir pilietybę, kad apsisaugotų. Teismo sistemos naudojime nėra nieko blogo, jeigu tai daroma su teisingais motyvais ir tyra širdimi.

Vėliau Paulius rašė: „Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bylinėjatės. Ar ne geriau pakęsti skriaudą? Ar ne geriau pakęsti apgaulę?“ (1 Korintiečiams 6:7). Paulius rūpinasi tikinčiųjų liudijimu. Mums būtų daug geriau pakęsti skriaudą negu dar toliau nustumti žmogų nuo Kristaus, paduodant jį į teismą. Kas svarbiau- legali kova, ar kova dėl žmogaus amžinybės?

Ar krikščionys turėtų bylinėtis dėl su bažnyčia susijusių dalykų? Tikrai ne! Ar krikščionys turėtų bylinėtis vienas su kitu dėl civilinių dalykų? Jeigu įmanoma to išvengti, krikščionys neturėtų bylinėtis. Ar krikščionys turėtų bylinėtis su netikinčiaisiais dėl civilinių dalykų? Vėlgi, jeigu įmanoma to išvengti, tuomet ne. Tačiau kai kuriose situacijose (saugant savo teises kaip Pauliaus pavyzdyje) legalus problemų sprendimas gali būti priimtinas.
Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie bylinėjimasi / ieškinius?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries