settings icon
share icon
Klausimas

Kaip per maldą mes bendraujame su Dievu?

Atsakymas


Tam, kad suprastume Dievo bendravimo su mumis ir mūsų bendravimo su Juo pobūdį, mums reikia pradėti nuo keleto pagrindinių principų. Pirmasis principas- Dievas visuomet kalba tik tiesą. Jis niekada nemeluoja ir niekada neapgaudinėja. Jobo 34:12 parašyta: „Negali būti, kad Dievas darytų neteisybę ir Visagalis nusikalstų“. Antrasis principas- Biblija yra Dievo Žodis. Graikų žodis graphe, kuris reiškia „Šventasis Raštas“, Naujajame testamente yra panaudotas 51 kartą, apibūdinant Senojo Testamento raštus. 2 Timotiejui 3:16 Paulius patvirtina, kad šie žodžiai, tiesiogine žodžio prasme, yra Dievo įkvėpti. Žodis graphe taip pat yra naudojamas, kalbant apie Naująjį Testamentą. 2 Petro 3:16 Petras vadina Pauliaus laiškus „Raštu“, ir Paulius (1 Timotiejui 5:18) cituoja Jėzaus žodžius iš Luko 10:7 ir juos vadina „Raštu“. Taigi, kai įrodome, kad Naujasis Testamentas taip pat yra „Raštas“, tuomet mes galime pritaikyti 2 Timotiejaus 3:16 visai Biblijai ir galime teigti, kad Naujasis Testamentas pasižymi tomis pačiomis savybėmis, kurias Paulius priskiria „visam raštui“. Jis yra Dievo įkvėptas, ir visi žodžiai yra Dievo žodžiai.

Kaip ši informacija susijusi su malda? Kadangi mes nustatėme, kad Dievas kalba tik tiesą, ir kad Biblija yra Dievo Žodis, mes galime daryti dvi logiškas išvadas apie bendravimą su Dievu. Pirma, kadangi Biblijoje parašyta, kad Dievas girdi žmogų (Psalmių 17:6; 77:1; Izaijo 38:5), žmogus gali būti užtikrintas, kad, kai jis yra teisinguose santykiuose su Dievu ir kalba su Juo, Dievas jį girdi. Antra, kadangi Biblija yra Dievo Žodis, žmogus gali būti užtikrintas, kad, kai jis yra teisinguose santykiuose su Dievu ir skaito Bibliją, jis, tiesiogine ta žodžio prasme, girdi Dievo Žodį. Teisingi santykiai su Dievu, kurie yra būtini sveikam bendravimui tarp Dievo ir žmogaus, yra akivaizdūs iš trijų dalykų. Žmogus turi nusisukti nuo nuodėmės ir atgailauti. Pavyzdžiui, Psalmių 27:9 Dovydas prašo Dievo, kad Jis jį išgirstų ir nenusisuktų nuo Jo įpykęs. Iš to mes žinome, kad Dievas nusuka savo veidą nuo žmogaus nuodėmės, ir kad nuodėmė trukdo žmogaus bendravimui su Dievu. Kitas pavyzdys randamas Izaijo 59:2, kur Izaijas sako žmonėms: „bet jūsų nusikaltimai atskyrė jus nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė Jo veidą, kad Jis nebegirdėtų“. Taigi, kai mūsų gyvenimuose yra neišpažinta nuodėmė, ji trukdo mūsų santykiams su Dievu.

Taip pat mūsų bendravimui yra būtina nuolanki širdis. Izaijo 66:2 Dievas sako: „Aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra vargšas bei turi atgailaujančią dvasią ir dreba prieš mano žodį“. Trečias dalykas yra teisus gyvenimas. Tai yra nusisukimo nuo nuodėmės rezultatas, ir jis pasižymi maldos efektyvumu. Jokūbo 5:16 parašyta: „Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda“.

Mūsų kalba su Dievu gali būti girdimi žodžiai, mūsų mintys ar užrašyti žodžiai. Mes galime būti užtikrinti, kad Jis mus išgirs, ir kad Šventoji Dvasia mums padės melstis taip, kaip mes turėtume melstis. Romiečiams 8:26 parašyta: „Taip pat ir Dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati Dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm.“

Kai mes laukiame nurodymų dėl konkrečių veiksmų ar sprendimų, mes turėtume ieškoti Dievo atsakymo skaitydami Jo Žodį, o ne tikėdamiesi, kad Jis tiesiogiai įdės mintis į mūsų protus. Kadangi mes galime lengvai save apgauti, būtų neišmintinga galvoti, kad kiekviena mintis, kuri ateina į mūsų galvą, yra iš Dievo. Kartais, kai mes laukiame atsakymo dėl konkrečios situacijos mūsų gyvenimuose, Dievas nekalba tiesiogiai per Šventąjį Raštą, ir tuomet mes esame gundomi atsakymo ieškoti kažkur kitur. Tačiau vietoje to, kad įdėtume žodžius į Dievo burną ir/arba apgautume save, būtų išmintingiausia atsakymo ieškoti naudojantis bibliniais principais, kuriuos Dievas mums davė.

Taip pat patartina prašyti Dievo išminties ir pagalbos padaryti teisingas išvadas, nes Jis prižadėjo duoti išminties tiems, kurie prašo. „Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta“ (Jokūbo 1:5). Kaip per maldą mes bendraujame su Dievu? Per maldą mes savo širdyse kalbame su savo dangišku Tėvu, ir Jis mums atsako per savo Žodį, vesdamas mus savo Šventąja Dvasia.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip per maldą mes bendraujame su Dievu?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries