settings icon
share icon
Klausimas

Kaip man atsiversti į krikščionybę?

Atsakymas


Vyras, gyvenęs Graikijoje, Filipos mieste, Pauliaus ir Silo paklausė labai panašaus klausimo. Apie šį vyrą mes žinome bent tris dalykus: jis buvo kalėjimo prižiūrėtojas, pagonis ir jam žūtbūtinai reikėjo pagalbos. Jis buvo beįvykdantis savižudybę, kai Paulius jį sustabdė. Ir tuomet šis vyras paklausė: „Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?“ (Apaštalų darbų 16:30).

Vien faktas, kad jis paklausė šį klausimą, parodo, jog jis suprato, kad jam reikia išgelbėjimo- mirtis buvo vienintelė išeitis, kurią jis matė, jis žinojo, kad jam reikia pagalbos. Tai, kad jis paklausė Pauliaus ir Silo, parodo, jog jis tikėjo, kad jie turi atsakymą.

Jis greitai ir paprastai gavo atsakymą: „Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas“ (31 eilutė). Toliau ištraukoje aprašyta, kaip šis vyras patikėjo ir buvo atverstas į krikščionybę. Nuo tos dienos jo gyvenimas pasikeitė.

Atkreipkite dėmesį, kad šio vyro atsivertimas buvo paremtas jo tikėjimu („tikėk“). Jam reikėjo pasitikėti Jėzumi ir niekuo kitu. Šis vyras patikėjo, jog Jėzus yra Dievo Sūnus („Viešpats“) ir Mesijas, kuris išpildė Raštus („Kristus“). Jis taip pat tikėjo, jog Jėzus numirė už nuodėmę ir prisikėlė iš mirties, nes tai buvo dalis žinios, kurią skelbė Paulius ir Silas (žr. Romiečiams 10:9-10 ir 1 Korintiečiams 15:1-4).

“Atsiversti” reiškia “atsisukti”. Kai mes nuo kažko nusisukame, mums būtina atsisukti į kažką kitą. Kai mes atsisukame į Jėzų, mes privalome nusisukti nuo nuodėmės. Biblijoje nusisukimas nuo nuodėmės yra vadinamas „atgaila“ ir atsisukimas į Jėzų „tikėjimu“. Taigi atgaila ir tikėjimas papildo vienas kitą. Tikėjimas ir atgaila yra minimi 1 Tesalonikiečiams 1:9: “nuo stabų atsivertėte prie Dievo“. Nuoširdaus atsivertimo pasekoje, krikščionis paliks savo senus kelius ir viską, kas buvo susiję su sena religija.

Trumpai sakant, tam, kad atsiverstum į krikščionybę, tu privalai tikėti, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, kuris numirė už tavo nuodėmes ir prisikėlė iš mirties. Tu privalai sutikti su Dievu, jog tu esi nusidėjėlis, kuriam reikia išgelbėjimo, ir tu privalai pasitikėti vien tik Jėzumi dėl savo išgelbėjimo. Kai tu nusisuki nuo nuodėmės ir atsisuki į Kristų, Dievas prižada išgelbėti tave ir duoti Šventąją Dvasią, kuri padarys tave nauju kūriniu.

Tikriausioje savo formoje krikščionybė nėra religija. Pagal Bibliją, krikščionybė yra santykiai su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė tai Dievo pasiūlymas kiekvienam žmogui būti išgelbėtam, jeigu jis tiki ir pasitiki Jėzaus auka ant kryžiaus. Žmogus, kuris atsiverčia į krikščionybę nepalieka vienos religijos tam, kad taptų naujos religijos sekėju. Atsivertimas į krikščionybę yra dovanos, kurią Dievas siūlo, priėmimas ir asmeninių santykių su Jėzumi Kristumi pradžia, dėl kurių mes gauname nuodėmių atleidimą ir amžinybę po mirties danguje.

Ar tu trokšti atsiversti į krikščionybę dėl to, ką perskaitei šiame straipsnyje? Jeigu tavo atsakymas yra „taip“, štai maldos pavyzdys, kuria gali melstis Dievui. Ši ar bet kokia kita malda neišgelbės tavęs. Tik pasitikėjimas Kristumi gali tave išgelbėti. Ši malda tiesiog yra būdas išreikšti Dievui tavo tikėjimą Juo ir padėkoti už tai, kad Jis tau parūpino išgelbėjimą. „Dieve, aš žinau, kad aš nusidėjau prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Bet Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, tam, kad per tikėjimą Tavimi aš gaučiau atleidimą. Aš pasitikiu Tavimi dėl savo išgelbėjimo. Dėkoju Tau už nuostabią malonę ir už atleidimą- amžino gyvenimo dovaną! Amen!”

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip man atsiversti į krikščionybę?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries