settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra atgaila, ir kodėl ji yra būtina išgelbėjimui?

Atsakymas


Daugumos supratimu žodis “atgaila” reiškia “nusisukti nuo nuodėmės”. Tai nėra biblinis atgailos apibūdinimas. Biblijoje žodis “atgaila” reiškia “pakeisti mąstymą.” BIblijoje taip pat parašyta, kad tikra atgaila pakeis ir veiksmus (Luko 3:8-14; Apaštalų darbų 3:19). Apaštalų darbų 26:20 rašoma: „skelbiau, kad žmonės atgailautų, gręžtųsi į Dievą ir imtųsi atgailos vertų darbų.“ Pilnas biblinis „atgailos“ apibūdinimas yra mąstymo pakeitimas, kuris pasireiškia veiksmų pasikeitimu.

Koks tuomet yra ryšys tarp atgailos ir išgelbėjimo? Apaštalų darbų knyga skiria ypač daug dėmėsio atgailai, susijusiai su išgelbėjimu (Apaštalų darbų 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Kalbant apie išgelbėjimą, atgailauti reiškia pakeisti mąstymą apie Jėzų Kristų. Sėkminių dieną Petras pabaigė savo pamokslą (Apaštalų darbų 2) kviesdamas žmones atgailauti (Apaštalų darbų 2:38). Už ką atgailauti? Petras kviečia žmones, kurie atstūmė Jėzų (Apaštalų darbų 2:36), pakeisti jų mąstymą apie Jį ir pripažinti, kad Jis iš tikrųjų yra Viešpats ir Kristus (Apaštalų darbų 2:36). Petras kviečia žmones pakeisti savo mąstymą, nebeatstūmti Kristaus kaip Mesijo, bet tikėti Juo kaip Mesiju ir Gelbėtoju.

Atgaila ir tikėjimas gali būti suprasti kaip „dvi tos pačios monetos pusės“. Neįmanoma pasitikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju prieš tai nepakeitus savo mąstymo apie tai, kas Jis yra ir ką Jis padarė. Kartais tai atgaila dėl sąmoningo atmetimo, o kartais tai atgaila dėl nežinojimo arba nesidomėjimo. Biblinė atgaila, kalbant apie išgelbėjimą,- tai mąstymo pakeitimas nuo Kristaus atmetimo į tikėjimą Juo.

Mums būtina suprasti, kad atgaila nėra darbas, kurį mes atliekame, kad užsitarnautume išgelbėjimą. Niekas negali atgailauti ir ateiti pas Dievą, nebent Dievas patraukia tą žmogų pas save (Jono 6:44). Apaštalų darbų 5:31 ir 11:18 moko, kad atgaila ateina iš Dievo- ji įmanoma tik dėl Jo malonės. Niekas negali atgailauti nebent Dievas jam leidžia atgailauti. Visas išgelbėjimas, įskaitant atgailą ir tikėjimą, yra Dievo darbo rezultatas- Jis mus traukia prie savęs, atveria akis ir pakeičia mūsų širdis. Dievo kantrybė veda mus į atgailą (2 Petro 3:9) kaip ir Jo gerumas (Romiečiams 2:4).

Nors atgaila nėra darbas, kuris mums užtarnauja išgelbėjimą, tačiau į išgelbėjimą vedanti atgaila pasireiškia darbais. Neįmanoma pilnai pakeisti savo mąstymo, nepakeičiant savo veiksmų. Biblijoje atgaila pasireiškia veiksmų pakeitimu. Dėl šios priežasties Jonas Krikštytojas ragino žmones: „Duokite vaisių, vertų atgailos!” (Mato 3:8). Žmogus, kuris tikrai atgailavo dėl Kristaus atmetimo ir patikėjo Kristumi, pasižymės pakeistu gyvenimu (2 Korintiečiams 5:17; Galatams 5:19-23; Jokūbo 2:14-26). Teisingai apibūdinta atgaila yra būtina išgelbėjimui. Biblinė atgaila- tai mąstymo apie Jėzų Kristų pakeitimas ir per tikėjimą atsigręžimas į Dievą išgelbėjimui (Apaštalų darbų 3:19). Nusigręžimas nuo nuodėmės nėra atgailos apibūdinimas, bet tai yra vienas iš nuoširdžios, tikėjimu Viešpačiu Jėzumi Kristumi paremtos atgailos rezultatų.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra atgaila, ir kodėl ji yra būtina išgelbėjimui?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries