settings icon
share icon
Klausimas

Ką reiška turėti asmeninius santykius su Dievu?

Atsakymas


Mūsų asmeniniai santykiai su Dievu prasideda tą akimirką, kai mes suprantame, jog mums Jo reikia, pripažįstame, jog esame nusidėjėliai, ir tikėjimu priimame Jėzų Kristų kaip Gelbėtoją. Dievas, mūsų dangiškas Tėvas, visuomet troško būti arti mūsų ir artimai su mumis bendrauti. Prieš Adomui nusidedant Edeno sode (Pradžios 3), Adomas ir Ieva intymiai ir asmeniškai pažinojo Dievą. Jie vaikščiojo su Juo sode ir tiesiogiai kalbėjo su Dievu. Dėl žmogaus nuodėmės mes tapome atskirti nuo Dievo ir mūsų ryšys su Juo nutrūko.

Daugybė žmonių nežino, nesupranta ir jiems net nerūpi, jog Jėzus mums davė pačią nuostabiausią dovaną- galimybę praleisti amžinybę su Dievu, jeigu tik Juo pasitikime. „Atpildas už nuodėmę- mirtis, o Dievo dovana- amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“ (Romiečiams 6:23). Dievas tapo žmogumi Jėzaus Kristaus asmenyje, kad prisiimtų mūsų nuodėmę. Jis buvo nužudytas ir prisikėlė gyvenimui, tuo įrodydamas savo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. „Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje“ (Romiečiams 8:1). Jeigu priimame šią dovaną, mes tampame priimtini Dievui ir galime turėti santykius su Juo.

Asmeninių santykių su Dievu turėjimas reiškia Dievo įsileidimą į savo kasdienį gyvenimą. Mes turėtume stengtis Jį geriau pažinti- Jam melstis, skaityti Jo Žodį, mąstyti apie Biblijos eilutes. Mes turėtume maldoje prašyti išminties (Jokūbo 1:5), kuri yra pats vertingiausias turtas. Mes turėtume Jam atnešti savo poreikius ir prašyti Jėzaus vardu (Jono 15:16). Jėzus mus taip myli, jog atidavė savo gyvybę už mus (Romiečiams 5:8). Jis nutiesė tiltą tarp mūsų ir Dievo, tuo panaikindamas tarpą.

Šventoji Dvasia mums buvo duota kaip Patarėja. „Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse“ (Jono 14:15-17). Jėzus tai pasakė prieš numirdamas. Po Kristaus mirties, Šventoji Dvasia tapo prieinama visiems, kurie rimtai Jos ieško. Šventoji Dvasia gyvena tikinčiųjų širdyse ir niekada jų nepalieka. Ji mums pataria, moko tiesų ir keičia mūsų širdis. Be Šventosios Dvasios mes nesugebėtume kovoti prieš blogį ir pagundymus. Bet kadangi mes turime Šventąją Dvasią, mumyse pradeda matytis Dvasios vaisiai: meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas (Galatams 5:22-23).

Šiuos asmeninius santykius su Dievu lengviau rasti nei mes galvojame. Nėra jokios paslaptingos formulės jiems gauti. Kai tik mes tampame Dievo vaikais, mes gauname Šventąją Dvasią, kuri pradeda darbą mūsų širdyse. Mes turėtume be perstojo melstis, skaityti Bibliją ir prisijungti prie Biblija tikinčios bažnyčios. Visi šie dalykai mums padės augti dvasiškai. Pasitikėdami Dievu, kad Jis padės mums kiekvieną dieną, ir tikint, jog Jis mus išlaikys, mes turėsime santykius su Juo. Nors mes galbūt ne iš karto pamatysime pasikeitimus, tačiau laikui bėgant jie bus matomi, ir visos tiesos taps aiškios.
EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką reiška turėti asmeninius santykius su Dievu?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries